Tomas Astrauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Astrauskas Tomas; Januševičius Tomas; Grubliauskas Raimondas. Vehicle speed influence on ground-borne vibrations caused by road transport when passing vertical traffic calming measures. Promet – Traffic & Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. vol. 32, iss. 2 (2020), p. 247-253. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Astrauskas Tomas; Grubliauskas Raimondas; Januševičius Tomas. Investigation and evaluation of speed table influence on road traffic induced ground borne vibration. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Astrauskas Tomas; Grubliauskas Raimondas. Granuliuotų medžiagų garso sugerties prognozavimas ir vertinimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 18-24. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Astrauskas Tomas; Grubliauskas Raimondas. Modelling of ground borne vibration induced by road transport. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 376-380. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Astrauskas Tomas; Grubliauskas Raimondas. Investigation and evaluation of speed table influence on traffic noise propagation in residential area. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 425-430. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Astrauskas Tomas; Grubliauskas Raimondas. Modelling of incident wave sound absorption coefficient of paper sludge panels. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Astrauskas Tomas; Grubliauskas Raimondas. Garsą sugeriančių plokščių paviršiaus ploto įtakos patalpos aidėjimo trukmei vertinimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-7157. , art. no. aplinka.020, p. 130-136. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Astrauskas Tomas; Vilniškis Tomas; Khrystoslavenko Olga; Januševičius Tomas; Grubliauskas Raimondas. Experimental research of acoustic louver sound insulation. 5th SAPEM 2017 Symposium on the Acoustics of Poro-Elastic Materials, December 6-7-8, 2017 Le Mans, France. 2018, p. 1. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]