Rūta Mikučionienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas; Keras Eugenijus. Evaluation of energy efficiency measures sustainability by decisiontree method. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. Vol. 76 (2014), p. 64-71. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas. The model of sustainable management of building energy performance characteristics. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-10]. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Mikučionienė Rūta; Žėkas Vygantas. Energijos šaltinių parinkimo įtaka pastato energiniam naudingumui. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Rogoža Artur; Šiupšinskas Giedrius; Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. Modernizuotų daugiabučių namų monitoringo rezultatų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 482-487. [M.kr.:T 002; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Lapinskienė Vilūnė; Motuzienė Violeta; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Mikučionienė Rūta. Impact of internal heat gains on building’s energy performance. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Mikučionienė Rūta; Rogoža Artur; Martinaitis Vytautas. Pastatų atnaujinimo darnaus vertinimo kriterijų įtakos analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 421-426. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. “Use efficiency” projektas – tikslai, gairės, tarpiniai rezultatai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 115-118. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Gadišauskaitė Rūta; Mikučionienė Rūta. Gydyklos energetinio efektyvumo didinimo analizė. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Pastatų energetika, 2019 m. balandžio 25 d. Vilnius : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 22th Conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ Building energetics, 25 April 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 15-19. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas. The model of sustainable management of building energy performance characteristics. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-10]. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas. Physical comfort in the management of building energy performance characteristics. 2td Electronic International Interdisciplinary Conference 2013 (EIIC 2013): proceedings. Vol.2. Zilina: Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISSN 1338-7871, p. 429-432. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas. Fizinio komforto vertinimas pastato fizinių savybių valdyme. Šilumos energetika ir tecnologijos-2013 : konferencijos pranešimų medžiaga. Sausio 31-vasario 1, 2013, Kaunas. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-2477, p. 181-186. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas. Criteria for evaluation of energy effciency measures in the management of building energetic characteristics. 10th International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2013), May 29-31, 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]. Kaunas: LEI, 2013. ISSN 1822-7554, p. 285-293. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Mikučionienė Rūta. Šilumos sąnaudų analizė šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje. Šilumos energetika ir technologijos - 2012 : konferencijos pranešimų medžiaga, 2012, vasario 2, 3 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 2335-2477, p. 209-214. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Mikučionienė Rūta; Martinaitis Vytautas. Building energy consumption following energy certificate vis a vis of real energy consumption data. 7–oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2010“ = 7th conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2010). 2010 m. gegužės mėn. 27-28 d., Kaunas, Lietuva / Lietuvos energetikos institutas. Kaunas: LEI, 2010. ISSN 1822-7554, p. 164-170. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. "USE Efficiency" - goals, benchmarks, mediate results. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 129-132. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Kaušylaitė Rūta; Valančius Kęstutis. Energetinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 134-139. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Mikučionienė Rūta. Pastato energinių savybių darnaus valdymo modelis : daktaro disertacija : technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija (06T). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 6.000]
2014 - Mikučionienė Rūta. Pastato energinių savybių darnaus valdymo modelis. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 000; T 006] [Aut.lankų sk.: 6.929]