Jurgis Vanagas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Vanagas Jurgis. Konkė: the first public transport in Vilnius. Transport. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. Vol. 32, iss. 1 (2017), p. 94-100. [M.kr.:H 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Vanagas Jurgis. Navigation in the Neris river and its importance for Vilnius. Journal of sustainable architecture and civil engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-9990. Vol. 13, no. 4 (2015), p. 62-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Vanagas Jurgis. Napoleonas Orda: įamžinęs Lietuvos architektūros paveldą. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 3 (2007). [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2007 - Vanagas Jurgis. Metropolizacijos procesai ES teritorinio planavimo doktrinoje ir Lietuva. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 4 (2007), p. 169-177. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Vanagas Jurgis. Vilniaus miesto savitumai ir viena jo teritorinės plėtros alternatyvų. Acta Academiae Artium Vilnensis. 40, Vilniaus miesto savitumai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2006, p. 29-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Vanagas Jurgis. Vilniaus ir Kauno dvimiestis: koks jis?. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 4 (2004), p. 158-164. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Bardauskienė Dalia; Vanagas Jurgis. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginio plano pagrindimas. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, nr. 4 (2003), p. 170-177. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Vanagas Jurgis. Stačiu taku - kelias į architektūrą. Jurgis Vanagas : autobiografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986055997, p. 5-51. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 3.357]
2003 - Vanagas Jurgis; Grabytė-Bėčienė K.. Metropolinių regionų ir centrų formavimosi sąlygos. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio atvejis. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, Nr. 3 (2003), p. 119-125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Vanagas Jurgis; Krišjāne Zaiga; Noorkòiv Rivo; Staniūnas Eugenijus. Planning urban systems in Soviet times and in the era of transition : the case of Estonia, Latvia and Lithuania. Geographia Polonica : Cities and Networking in the Baltic Sea Region. Warszawa.. ISSN 0016-7282. Autumn, Vol. 75, no. 2 (2002), p. 75-100. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2000 - Vanagas Jurgis; Neniškis Edgaras. Lietuvos miestų potencialas Baltijos jūros regiono urbanistiniame kontekste. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIV, nr. 2 (2000), p. 47-59. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
1999 - Vanagas Jurgis. Gyvenimo kokybės parametrų gerinimo programa Lietuvos respublikos teritorijos bendrajame plane. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 23, Nr. 2 (1999), p. 71-78. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1998 - Vanagas Jurgis. Likome be Kazimiero Šešelgio. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 1 (1998), p. 45-46. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Vanagas Jurgis. Architektūros studijų specifika. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 1 (1998), p. 25-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1998 - Vanagas Jurgis. Architektūros potencialus vaidmuo gerinant gyvenimo sąlygas Lietuvos miestuose. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 4 (1998), p. 146-153. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1997 - Vanagas Jurgis. Žmonių identifikacija su gyvenamąja vieta kaip materialiosios terpės kokybės kriterijus. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. 1997, Nr. 1(23), p. 57-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1997 - Vanagas Jurgis. Gyvenimo kokybės parametrų studija rengiant Lietuvos respublikos teritorijos bendrąjį planą. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. 1997, Nr. 2(24), p. 5-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1995 - Vanagas Jurgis. Vilniaus miesto urbanistinė plėtra: krašto ir regiono kontekstas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. 1995, Nr. 1-2(19-20), p. 58-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Černiauskaitė Laura; Sakalauskas Kazys; Vanagas Jurgis. Research into possibilities of improving railway communication between Vilnius and Kaunas. Transporto priemonės - 2006 : 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2006 m. spalio 19-20 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyrius, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955251441, p. 79-87. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Vanagas Jurgis. Lietuvos regionalizmas ir krašto urbanistinis karkasas. Regionų plėtra - 2001 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : international conference proceedings. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139643, p. 318-320. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Vanagas Jurgis; Staniūnas Eugenijus. The Lithuanian Urban System. National Urban Systems in the Baltic Sea Region : First drafts of national reports : Presented at the 5th seminar of the Interreg IIC Project "Urban Systems and Urban Networking in the Baltic Sea Region" : 3-4 April 2000, Vilnius. Gdańsk: 2000. ISBN 8391325830, p. 147-167. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2000 - Vanagas Jurgis. Spatial Planing of Lithuania in the Background of BSR Urban Network. Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of the 21st Century : 6th Nordic-Baltic Conference in Regional Science, Riga, Latvia, October 4-7, 2000 : reports. Riga: 2000, p. 251-254. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Vanagas Jurgis. Interrelationship of life quality parameters as a paradigm of urban ecology. Metropolis 2000[kompaktinis diskas] : 21st century: cities, social life and sustainable development which perspectives? : Paris, 4-7 July 2000 : Paris, juillet 2000 [CD]. 2000. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Vanagas Jurgis. Pratarmė. K. Šešelgio skaitymai - 2007 (Rokiškis, 2007 m. balandžio 26-27 d.) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Architektūros fakultetas, Lietuvos architektų sąjunga, Rokiškio savivaldybė. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281160, p. 4-6. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Vanagas Jurgis. Euro City Lietuvoje - utopija ar realybė. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. spalio 24d., medžiag : plenarinis posėdis. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605625X, p. 42-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
1998 - Vanagas Jurgis. Neįgaliųjų socialinės izoiacijos problema: Lietuvos teritorijų ir miestų planavimo aspektas : Lietuvos teritorijų ir miestų planavimo aspektas. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia Lietuvoje : tarptautinės konferencijos "Aplinka visiems" , įvykusios Vilniuje 1998 m. balandžio mėn. 23-24 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998. ISBN 9986053889, p. 22-29. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Vanagas Jurgis; Kirliauskaitė Eglė. Knygą apie Antakalnį pristatęs urbanistas J. Vanagas: "Vilnius turi kažką nenusakomo". Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(18), p. 27-29. [M.kr.:H 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Vanagas Jurgis; Daunora Zigmas Jonas; Dijokienė Dalia; Ivanauskaitė Agnė; Jučiūtė Edita. Urbanistikos metras, kurio darbų iki šiol dar tinkamai neįvertino Lietuva : žurn. E. Jučiūtės pokalbis su prof. Kazimiero Šešelgio mokiniais, VGTU profesoriais J. Vanagu, Z.J. Daunora, Urbanistikos katedros vedėja doc. dr. D. Dijokiene ir stažuotoja A. Iv. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 1(9), p. 40-51. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Jučiūtė Edita; Kirvaitis Raimundas; Štaras Stanislovas; Čižas Algirdas Eduardas; Marčiukaitis Gediminas; Baltrėnas Pranas; Vekteris Vladas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Vanagas Jurgis; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Ilgi darbo dešimtmečiai universitete: galima mokytis tik iš savo klaidų : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su profesoriais emeritais Raimundu Kirvaičiu, Stanislovu Štaru, Algirdu Čižu, Gediminu Marčiukaičiu, Pranu Baltrėnu, Vladu Vekteriu, Edmundu Kazimieru. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 70-81. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Vanagas Jurgis. Eiropas pilsēta Lietuvā: utopija vai realitāte?. Latvijas Architektūra. Riga: Izdevniecïba Lilita SIA. ISSN 1407-4923. 2006, Nr. 1(63), p. 108-110. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Vanagas Jurgis. Kaunas dvimiestyje: nauda miestui. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2005, Nr. 2-3, p. 21-23, 36. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Vanagas Jurgis. Moderniosios architektūros tarptautiniai kongresai. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2003, Nr. 11, p. 32-35. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Vanagas Jurgis. Lietuvos urbanistų flagmanas. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius.. ISSN 0131-9183. 2002, Nr. 2 (506), p. 10-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Vanagas Jurgis. Architektūra Lietuvos permainų kelyje: radiniai ir praradimai. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 2, p. 65-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Vanagas Jurgis. Ar Vilnius taps "European city" rango sostine. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2001, nr. 7-8, p. 22-31. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1997 - Ziberkas Leonidas Pranas; Dičius Vytautas; Mačiulis Algimantas; Mc' Donald Angus; Bučas Jurgis; Staniūnas Eugenijus-Kęstutis; Vanagas Jurgis; Čaikauskas Gintaras; Anuškevičius Jonas; Buivydas Rimantas; Dineika Raimundas Arnas. Architektūra ir studijos - 75 metų kelias. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1997, Nr. 11, p. 8-9. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2003 - Vanagas Jurgis. Dipolis Vilnius - Kaunas kaip Lietuvos urbanistinio-demografinio stuburo dalis. XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Čikaga, 2003 m. gegužės 21-25 : tezių rinkinys. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2003, p. 105. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2018 - Vanagas Jurgis. Antakalnis: kilmė, raida, žmonės : monografija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 19.500]
2016 - Vanagas Jurgis. Primirštas Antakalnis [Garso įrašas - MP3] : [monografija apie Vilniaus priemiestį]. Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2016. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Vanagas Jurgis. Primirštas Antakalnis : [monografija apie Vilniaus priemiestį]. Vilnius: Žuvėdra, 2016. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 16.357]
2015 - Vanagas Jurgis. Primirštas Antakalnis : [monografija apie Vilniaus priemiestį]. Vilnius: Žuvėdra, 2015. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 16.357]
2012 - Vanagas Jurgis. Nuo urvinio būsto iki šiuolaikinio megalopolio : [monografija]. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.000]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Vanagas Jurgis. Šančių praeities takais : [prisiminimai]. Kaunas: Vitae Litera, 2016. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 20.571]
2013 - Vanagas Jurgis. Miestas, miesto, miestui... : urbanisto prisiminimai : Publicistinis leidinys. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 16.143]
2010 - Vanagas Jurgis. Šančių praeities takais : [prisiminimai]. Kaunas: Arx Baltica, 2010. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 20.500]
2009 - Vanagas Jurgis. Šančių praeities takais. Kaunas: Arx Baltica, 2009. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 19.357]
2008 - Vanagas Jurgis. Šančių praeities takais : [prisiminimai]. Kaunas: Arx Baltica, 2008. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 19.357]
2006 - Vanagas Jurgis. Vilniaus ir Kauno dvimiestis: idėja, samprata, vizija : straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.429]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

1999 - Vanagas Jurgis; Stauskis Gintaras. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia Lietuvoje = : Accessibility of built environment for the disabled in Lithuania : tarptautinės konferencijos "Aplinka visiems" , įvykusios Vilniuje 1998 m. balandžio mėn. 23-24 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:H 003; M 004] [Aut.lankų sk.: 8.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Vanagas Jurgis. Urbanistikos pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.286]
2003 - Vanagas Jurgis. Miesto teorija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.643]