Stanislovas Štaras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Properties of helical structures with internal anisotropic shields. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 1 (2013), p. 52-55. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Katkevičius Andrius; Štaras Stanislovas. Analysis of rejection properties of meander systems. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 2 (108), p. 19-22. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Katkevičius Andrius; Štaras Stanislovas. Simulation and properties of the wide-band hybrid slow-wave system. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 8(104), p. 43-46. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Štaras Stanislovas; Katkevičius Andrius. Properties of helical structures containing periodical inhomogeneities. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 3(99). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation of the axially symmetrical helical line. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 1(89), p. 101-104. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Štaras Stanislovas; Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius. Simulation and properties of the quasi-symmetrical helical structure. IEEE Transactions on Electron Devices. New York: IEEE. ISSN 0018-9383. Vol. 53, no. 10 (2006), p. 2649-2654. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Štaras Stanislovas. Simulation and properties of the shielded twined helical deflecting system. IEEE Transactions on Electron Devices : a publication of the IEEE Electron Devices Society. New York: IEEE. ISSN 0018-9383. Vol. 52, no. 6 (2005), p. 1222-1225. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Simulation and properties of transitions to traveling-wave deflection systems. IEEE Transactions on Electron Devices : a publication of the IEEE Electron Devices Society. New York: IEEE. ISSN 0018-9383. Vol. 51, no. 7 (2004), p. 1049-1052. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Štaras Stanislovas. Simulation and properties of the twined helical deflecting structure. IEEE Transactions on Electron Devices : a publication of the IEEE Electron Devices Society. New York: IEEE. ISSN 0018-9383. vol. 49, no. 10 (2002), p. 1826-1830. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation of symmetrical and asymmetrically shielded helical lines. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 3(83), p. 3-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Burokas Tomas; Štaras Stanislovas. Properties of the retard system models based on the complex cross section multiconductor lines. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 4(84), p. 3-8. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation of the inhomogeneous meander line. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 2(74), p. 37-40. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation and properties of the H-profile meander system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 3(75), p. 65-68. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Štaras Stanislovas; Katkevičius Andrius. Analysis of helical systems containing periodical inhomogeneities. 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010 : conference proceedings. Vilnius: GEOZONDAS Ltd. ISBN 9789955690207. Vol. 2 (2010), p. 391-394. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation of slow-wave structures using synergy of various methods. BEC 2008: proceedings of the 11th International Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn, Estonia, October 6-8, 2008 / Tallinn University of Technology, IEEE Circuits and Systems Society. 11th Biennial Baltic Electronics Conference Tallinn Univ Technol, Tallinn, ESTONIA, OCT 06-08, 2008. New York: IEEE, 2008. ISBN 9781424420605, p. 95-98. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Burokas Tomas; Štaras Stanislovas. Analysis of the complex cross section gutter-type multiconductor line. EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 209-212. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Burokas Tomas; Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation and properties of the gutter-type meander systems. EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2006, p. 146-149. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Burokas Tomas; Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Methods of simulation of the gutter-type helical system. BEC 2006: proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference, October 2-4, 2004, Tallinn, Estonia / Tallinn University of Technology, IEEE Circuits and Systems Society. Tallinn: TUT, 2006. ISBN 1424404142, p. 75-78. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Simulation of traveling-wave deflecting systems and deflection in traveling-wave cathode-ray tubes. Overvoltages in power, electronic, computer and engineering : proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2005, p. 99-104. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Kvazisimetrinės spiralinės kreipimo sistemos modelis ir savybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, No. 2(66), p. 68-73. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Burokas Tomas; Štaras Stanislovas. Nevienalyčių lovelinių sistemų savybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 6(62), p. 26-31. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių ir jų signalinių traktų dinaminių charakteristikų tobulinimo galimybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 2(58), p. 47-52. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Lėtinimo ir kreipimo sistemų ir jų jungių modeliavimas ir tobulinimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 1(50), p. 9-15. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Burokas Tomas; Štaras Stanislovas. Laikiklių įtaka spiralinių ir meandrinių sistemų savybėms. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 4(53), p. 22-27. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Nevienalytės spiralinės sistemos savybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 1(43), p. 17-20. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Nevienalyčių spiralinių sistemų savybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 1(43), p. 17-20. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Netiesiniai iškraipymai bėgančiosios bangos kreipimo sistemose. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 6(48), p. 42-47. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Elektrinis laukas bėgančiosios bangos kreipiamosiose sistemose. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 2 (37), p. 55-59. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Model, Analysis and Properties of the Twined Helical Structure. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2001, nr.5(34), p. 21-24. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Kleiza Andrius; Štaras Stanislovas. Sudėtingų lėtinimo sistemų charakteristikų skaičiavimas neišvedant dispersinių lygčių. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 6(29), p. 65-71. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Štaras Stanislovas. Models for simulation of travelling-wave deflection systems. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 2 (25), p. 23-29. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Štaras Stanislovas; Kleiza Andrius. Elektrinio lauko lėtinimo ir kreipimo sistemoje analizė. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 1 (24), p. 12-15. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1993 - Gaivelis A.; Skudutis Julius; Stankūnas Jonas; Štaras Stanislovas. Замедляющие-отклоняющие системы для малогабаритных сверхширокополосных электронно-лучевых трубок. Radioelektronika : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 0204-2134. T. 29, Nr. 3 (1993), p. 3-13. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1993 - Paulikas Šarūnas; Štaras Stanislovas. Spiralinių lėtinimo sistemų įėjimo varža. Radioelektronika : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 0204-2134. T. 29, Nr. 3 (1993), p. 14-19. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Katkevičius Andrius; Štaras Stanislovas. Simulation of structures containing periodical inhomogeneities. EMD'2009: XIII International Conference on Electromagnetic Disturbances 2009 : 23-25 September, 2009. Bialystok: Bialystok Technical University, 2009. ISBN 9788360200728, p. 83-86. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Simulation of traveling-wave deflecting systems and deflection in traveling-wave cathode-ray tubes. EMD 2005 : XV International Conference on Electromagnetic Disturbances : September 21 - 23, 2005 Białystok, Poland. Białystok: Białystok Technical University, 2005. ISBN 8388229974, p. 3.8-1 - 3.8-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Burokas Tomas; Daškevičius Vladislavas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Simulation of the wide-band slow-wave structures using numerical methods. EUROCON 2005 : proceedings of the International Conference on "Computer as a tool" : Belgrade, Serbia and Montenegro, November 21-24, 2005. Vol. 1. Belgrade: IEEE, 2005. ISBN 142440049X, p. 848-851. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Burokas Tomas; Štaras Stanislovas. Simulation of the twined helical system containing inner shield. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. I. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004, p. 125-129. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Simulation and properties of inhomogeneous helical systems. EMD'2004 : proceedings of the XIV international conference on electromagnetic disturbances : [September 22-24 2004, Vilnius, Lithuania]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057663, p. 203-206. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Štaras Stanislovas; Burokas Tomas. Simulation of the twined helical deflecting system. BEC 2002 : proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference, October 6-9, 2002, Tallinn, Estonia. 2002. ISBN 9985592921, p. 43-46. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Jučiūtė Edita; Kirvaitis Raimundas; Štaras Stanislovas; Čižas Algirdas Eduardas; Marčiukaitis Gediminas; Baltrėnas Pranas; Vekteris Vladas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Vanagas Jurgis; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Ilgi darbo dešimtmečiai universitete: galima mokytis tik iš savo klaidų : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su profesoriais emeritais Raimundu Kirvaičiu, Stanislovu Štaru, Algirdu Čižu, Gediminu Marčiukaičiu, Pranu Baltrėnu, Vladu Vekteriu, Edmundu Kazimieru. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 70-81. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Štaras Stanislovas. Profesoriui Romanui Martavičiui - 60. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 5, p. 28. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Martavičius Romanas; Skudutis Julius; Štaras Stanislovas. Prasmingo gyvenimo sukaktis : [Zenonui Vainoriui - 80]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 2, p. 32-34. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2017 - Štaras Stanislovas; Martavičius Romanas; Skudutis Julius; Urbanavičius Vytautas; Daškevičius Vladislavas. Wide-band slow-wave systems: simulation and applications. Hoboken: Taylor & Francis Group. CRC Press, 2017. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 32.857]
2012 - Štaras Stanislovas; Martavičius Romanas; Skudutis Julius; Urbanavičius Vytautas; Daškevičius Vladislavas. Wide-band slow-wave systems : simulation and application : monography. New York: Taylor & Francis Group, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 32.857]
2010 - Štaras Stanislovas; Martavičius Romanas; Skudutis Julius; Urbanavičius Vytautas; Daškevičius Vladislavas. Plačiajuosčių lėtinimo įtaisų modeliavimas ir taikymas : monografija. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 26.520]
1993 - Štaras Stanislovas; Vainoris Zenonas; Martavičius Romanas; Skudutis Julius; Stankūnas Jonas. Широкополосные тракты осциллографических электроннолучевых трубок бегущей волны = Oscilografinių elektroninių vamzdžių plačiajuosčiai traktai = Super-wide band tracts of the travelling-wave cathode-ray tubes : теория и основы проектирования. Вильнюс: Техника, 1993. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Štaras Stanislovas. Bėgimas kartu su sklindančiąja banga. Permainų ir iššūkių keliu : Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių emeritų prisiminimai. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579394, p. 202-215. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2002 - Skudutis Julius; Martavičius Romanas; Poška Algimantas Juozas; Štaras Stanislovas. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 15 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1999 - Martavičius Romanas; Marcinkevičius Albinas Jonas; Poška Algimantas; Štaras Stanislovas. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 1999[Aut.lankų sk.: 9.429]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2009 - Štaras Stanislovas. Puslaidininkinės ir funkcinės elektronikos įtaisai : vadovėlis elektronikos, automatikos, informatikos ir kitų technologijos mokslo krypčių studentams. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 33.429]
2006 - Štaras Stanislovas. Puslaidininkinės ir funkcinės elektronikos įtaisai : vadovėlis elektronikos, automatikos, informatikos ir kitų technologijos mokslo krypčių studentams. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 33.357]
2005 - Štaras Stanislovas. Puslaidininkės ir funkcinės elektronikos įtaisai : vadovėlis elektronikos, automatikos, informatikos ir kitų technologijos mokslų krypčių studentams. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 33.357]
2003 - Štaras Stanislovas. Fundamentals of semiconductor electronics : textbook. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 15.000]

Mokomosios knygos

2010 - Štaras Stanislovas. Semiconductor electronic devices : study book. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.950]
2009 - Štaras Stanislovas. Introduction to semiconductor devices : study book. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 17.429]
2008 - Štaras Stanislovas. Įvadas į skaitmeninius elektrodinamikos metodus ir jų taikymą : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 11.190]
2005 - Štaras Stanislovas; Geižutis Andrejus; Paulikas Šarūnas. Elektronikos pagrindai : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2003 - Štaras Stanislovas. Semiconductor and electronic devices. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 14.286]
2002 - Štaras Stanislovas; Geižutis Andrejus; Paulikas Šarūnas. Elektronikos pagrindai : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2000 - Štaras Stanislovas; Geižutis Andrejus; Paulikas Šarūnas. Fundamentals of electronics : lab manual. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2000 - Štaras Stanislovas. Fizikinė ir funkcinė elektronika : mikrobangų puslaidininkiniai prietaisai : paskaitų tekstas. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.714]
1999 - Štaras Stanislovas. Fizikinė ir funkcinė elektronika : mikrobangų vakuminiai elektroniniai prietaisai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.000]
1998 - Štaras Stanislovas. Optinio ryšio sistemų elementai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.143]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1999 - Štaras Stanislovas. Fundamentals of electronics : semiconductor device physics. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 11.143]
1999 - Štaras Stanislovas. Fundamentals of electronics : semiconductor and electronic devices. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 14.000]
1998 - Štaras Stanislovas. Elektronikos pagrindai : santrauka. Kontroliniai klausimai. Uždaviniai. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.714]
1997 - Štaras Stanislovas. Fundamentals of electronics : summary review questions and problems. Vilnius: Technika, 1997. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 7.143]