Algirdas Smilgevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Kundrotas Benas; Petrovas Andrius; Rinkevičienė Roma; Gaidelis Valentas. Research of six-phase induction motor windings. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no.1 (2014), p. 15-18. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Rinkevičienė Roma; Smilgevičius Algirdas. Linear induction motor at present time. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 6(78), p. 3-8. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Poška Algimantas; Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma. Mechatronic systems with linear induction motors of dampers. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 67-72. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Lisauskas Saulius; Kundrotas Benas; Rinkevičienė Roma; Smilgevičius Algirdas. Investigation into six-phase induction drive dynamic characteristics. ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-5934, p. 218-221. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Janickas Robertas; Smilgevičius Algirdas. Model of current space vector control. ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1822-5934, p. 107-110. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Smilgevičius Algirdas; Sadauskas Tomas. Simulation of magnetic field of linear induction motor. Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2006, p. 125-128. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Juraitis Sigitas; Rinkevičienė Roma; Smilgevičius Algirdas. Experimental investigation of electric drive dynamics. Journal of energy and power engineering. Illinois: David Publishing Company. ISSN 1934-8975. Vol. 6, no. 7 (2012), p. 1153-1157. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Sadauskas Tomas; Smilgevičius Algirdas; Savickienė Zita. Distribution of magnetic field of linear induction motor. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 4(76), p. 63-66. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma; Savickienė Zita. Operation of electric motor with elastic load. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, No. 6(70), p. 15-18. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Smilgevičius Algirdas. Tiesiaeigių asinchroninių variklių stabdymo tyrimai Lietuvoje. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 1(57), p. 42-47. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma. Simulation of transients in the mechanical part of electromechanical system. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1 - 5, 2005, Trakai, Lithuania : proceedings. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986059240, p. 155-162. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Smilgevičius Algirdas. Terminų žodynų rengimo ir aprobavimo praktika. Gimtoji kalba : bendrinės kalbos žurnalas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2005, Nr.4, p. 3-7. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Smilgevičius Algirdas. Tiesiaeigių elektros variklių tyrimai Lietuvoje. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 1(50), p. 22-27. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Krutinis Antanas; Smilgevičius Algirdas. Выпускник РПИ инж. К. Василяускас – основоположник строительной механики в Литве. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 8. sērija, Humanitārās un sociālās zinātnes. Rīga: RTU. ISSN 1407-9291. 2003, sēj. 3, p. 84-87. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Smilgevičius Algirdas. Valstybinė kalba technologijos moksluose ir studijose: laimėjimai, problemos, uždaviniai. Gimtoji kalba : bendrinės kalbos žurnalas. Vilnius: Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134. 2003, nr.4, p. 3-7. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Smilgevičius Algirdas. Koncentrinių paskirstytųjų apvijų magnetovaros harmoninė sudėtis. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2(44), p. 26-29. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Krutinis Antanas; Smilgevičius Algirdas. Graduate of RPI eng. K. Vasiliauskas - founder of structural mechanics in Lithuania = : RPI absolvents inženieris K. Vasiļavskis - būvmehānikas pamatlicējs Lietuvā. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 8 serija. Humanitārās un sociālās zinātnes = Scientific proceedings of Riga Technical University. Serija 8. Riga: RTU. ISSN 1407-9291. Vol. 8, no. 3 (2003), p. 84-88. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Smilgevičius Algirdas. Vienfazės apvijos paskirstymas ir magnetovaros harmoninė sudėtis. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2001, nr.4(33), p. 29-32. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Smilgevičius Algirdas; Poška Algimantas; Rinkevičienė Roma; Teišerskas Česlovas. Specialiosios automatinės sistemos su tiesiaeigėmis elektros pavaromis. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2001, nr.5(34), p. 76-87. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Savickienė Zita; Smilgevičius Algirdas; Janickas Robertas. Modeling of current space vector control. 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II" : [Pärnu, Estonia, January 11-16, 2010 / editor Rain Lahtmets ; cove designer Ann Gornischeff]. Tallinn: Tallinn University of Technology, Faculty of Power Engineering, 2010. ISBN 9789985690499, p. 19-22. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Juraitis Sigitas; Rinkevičienė Roma; Smilgevičius Algirdas. Dynamic properties of two-mass electromechanical system. 6th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". Kuressaare, Estonia, January 12-17, 2009. Kuressaare: Tallinn University of Technology, 2009, p. 18-21. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Rinkevičienė Roma; Smilgevičius Algirdas; Savickienė Zita. Model of nonsymmetrical linear induction motor. 5th international symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering". Doctoral school of energy and geotechnology. Kuressaare, Estonia, January 14-19, 2008 / Tallinn University of Technology. Faculty of Power Engineering. Tallinn: TUT, 2008. ISBN 9789985690468, p. 12-16. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Rinkevičienė Roma; Smilgevičius Algirdas. Linear motors in mechatronic systems. Proceedings of 5th International conference-workshop "Compatibility in power electronics" CPE 2007 [elektroninis išteklius], May 29-June 1, 2007, Gdynia, Poland : [CD] / Gdynia Maritime University, Tallinn Technical University (Estonia), University of Catalonia (Spain), University of the Armed Forces Hamburg (Germany), University of Applied Sciences Giessen-Friedberg (Germany), Institute of Electrodynamics of the Ukrainian Academy of Science, National University “Lviv Polytechnica” (Ukraine), Gdansk University of Technology, University of Zielona Góra (Poland). Gdynia: IEEE, 2007. ISBN 142441055X, p. [1-5]. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma. Electromechanical properties of micromotors. 4th International Symposium "Topical problems of education in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". Kuressaare, Estonia, January 15-20, 2007 / Tallinn University of Technology. Tallinn: Department of Electrical Drives and Power Electronics TTU, 2007. ISBN 9789985690413, p. 50-54. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Smilgevičius Algirdas; Sadauskas Tomas. Tiesiaeigio asinchroninio variklio magnetinio lauko imitacija. Tarptautinė konferencija "Elektros ir valdymo technologijos 2006": ECT 2006: 2006 m. gegužės 4-5, Kaunas: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250542, p. 353-357. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma. Selfexcitation phenomenon in the induction machines. 2nd International Symposium „Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering“ : Kuressaare, Estonia January 17 – 22, 2005. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2005. ISBN 9985690338, p. 43-44. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma; Čižas Algirdas Eduardas. Общий регламент высшего образования по технологическим (инженерным) наукам и учебные программы по электронике. Symposium Topical problems of education in the field of electrical and power engineering : publication of the Symposium. Kuressaare, Estonia, January 19-24, 2004. Tallinn: Department of Electrical drives and power electronics TTU, 2004. ISBN 9985690303, p. 36-37. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Rinkevičienė Roma; Poška Algimantas; Smilgevičius Algirdas. Problems of investigation and development of mechatronic systems with linear induction motors. 11th international power electronics and motion control conference. EPE-PEMC 2004 : 2-4 September 2004, Riga, Latvia : Vol. 3: Electrical machines, actuators and drives. Riga: RTU, 2004. ISBN 9984320340, p. 296-300. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Smilgevičius A; Mukulys Rimantas Jonas; Žebrauskas Stasys. Dėl terminų "kompleksinė varža", "pilnutinė varža ir kompleksinis laidis", "pilnutinis laidis" vartosenos lietuviškojoje elektrotechnikos literatūroje. Elektronika - 2000 = Electronics - 2000 = Электроника - 2000 : tarptautinės konferencijos moksliniai pranešimai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-9631. 2000, p. 89-92. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Valiulis Gediminas; Smilgevičius Algirdas. Nuolatinės srovės nuosekliojo žadinimo variklio stabdymo proceso imitacija. Elektros energetika ir technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9986858232, p. 162-167. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Klimavičius J; Smilgevičius A; Mukulys Rimantas Jonas; Žebrauskas Stasys. Elektrotechnikos ir radioelektronikos terminų žodynų bendrybės ir skirtybės. Dabartinės mokslo kalbos kultūra : konferencijos pranešimai. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090766, p. 63-73. [M.kr.:H 004; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2000 - Bartlingas Juozas; Mukulys Rimantas Jonas; Smilgevičius Algirdas; Žebrauskas Stasys. Kauno hidroelektrinė: inž. Jono Smilgevičiaus projektas ir tikrovė. Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios 2000 m. spalio 24-25 d. Vilniuje, pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054168, p. 154-159. [M.kr.:H 005; T 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Smilgevičius Algirdas; Mukulys R.; Žebrauskas S.. Dėl terminų kompleksinė varža, pilnutinė varža ir kompleksinis laidis, pilnutinis laidis vartosenos lietuviškoje elektrotechnikos literatūroje. Elektronika-2000 : tarptautinės konferencijos moksliniai pranešimai : proceedings of international conference. Kaunas: Technologija, 2000, p. 89-92. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2003 - Smilgevičius Algirdas. Valstybinė kalba technologijos moksluose ir studijose : laimėjimai, problemos, uždaviniai. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 3, p. 15-16. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Smilgevičius Algirdas. Karinių oro pajėgų majoras- technologijos mokslų daktaras. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2001, Nr. 1, p. 12. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma. Simulation of transients in the mechanical part of electromechanical system. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 125. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Poška Algimantas; Smilgevičius Algirdas; Rinkevičienė Roma. Mechatronic systems with linear induction motors of dampers. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 33-36. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2006 - Rinkevičienė Roma; Poška Algimantas; Smilgevičius Algirdas. Tiesiaeigės mechatroninės sistemos. Teorija ir taikymas : monografija. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 16.000]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Smilgevičius A; Toločka Rymantas Tadas. Pjezomechaniniai automatikos elementai. Automatikos mikromašinos. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058465, p. 259-289. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 2.214]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2009 - Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras; Šelov Sergej; Vladarskienė Rasuolė; Zemlevičiūtė Palmira. Terminologija. 16. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 22.071]
2008 - Klimavičius Jonas; Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Šelov Sergej. Terminologija. 15. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 19.929]
2006 - Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Klimavičius Jonas; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras. Terminologija. 13. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 18.071]
2005 - Auksoriūtė Albina; Buračas Antanas; Kaulakienė Angelė; Klimavičius Jonas; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras; Kaluinienė Aldona. Terminologija. 12. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.670]
2004 - Auksoriūtė Albina; Buračas Antanas; Kaulakienė Angelė; Klimavičius Jonas; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras; Kaluinienė Aldona. Terminologija. 11. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 14.071]
2003 - Auksoriūtė Albina; Buračas Antanas; Kaulakienė Angelė; Klimavičius Jonas; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras; Bataitytė Albina. Terminologija. 10 : Kazimiero Gaivenio atminimui. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 14.286]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2012 - Žebrauskas Stasys; Januševičius Vytis Svajūnas; Marcinkevičius Stanislovas; Mukulys Rimantas Jonas; Navickas Algimantas Stanislovas; Smilgevičius Algirdas; Stonys Jonas Juozas; Virbalis Juozapas Arvydas; Klimavičius Jonas; Ažubalis Vaclovas; Bartkevičius . ADIAFORA: aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas [elektroninis išteklius] : 10400 terminų lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. Kaunas: Technologija, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Bendikas Jonas; Bureika Gintautas; Butkus Algis; Butkus Donatas; Čiuprinskas Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Gedzevičius Irmantas; Geleževičius Vilius Antanas; Janavičius Saulius; Jankauskas Juozas; Jankauskas Zigmantas. Technikos enciklopedija : T. 4. perlai-žvyras. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 65.714]
2010 - Žebrauskas Stasys; Januševičius Vytis Svajūnas; Marcinkevičius Stanislovas; Mukulys Rimantas Jonas; Navickas Algimantas Stanislovas; Smilgevičius Algirdas; Stonys Jonas Juozas; Virbalis Juozapas Arvydas. Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas : 10400 terminų lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. Kaunas: Technologija, 2010. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 77.071]
2001 - Mukulys Rimantas Jonas; Aleksa Vytautas; Balsys Ramūnas; Baršauskas Petras; Danilevičius Kazimieras; Deksnys Rimantas Pranas; Gečys Steponas; Kostrauskas Povilas; Kriščiūnas Kęstutis; Masiokienė Kristina; Navickas Algimantas Stanislovas; Smilgevičius Algi. ADIAFORMA : [elektroninis išteklius] : elektrotechnikos terminų žodynas : lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. Kaunas: Technologija, 2001. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1999 - Mukulys Rimantas Jonas; Aleksa Vytautas; Balsys Ramūnas; Baršauskas Petras; Danilevičius Kazimieras; Deksnys Rimantas Pranas; Gečys Steponas; Kostrauskas Povilas; Kriščiūnas Kęstutis; Masiokienė Kristina; Navickas Algimantas Stanislova; Smilgevičius Algir. Elektrotechnikos terminų žodynas : 11530 terminų : lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų. Kaunas: Technologija, 1999. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 62.214]
1996 - Smilgevičius Algirdas. Elektros varikliai : elektromechaninių savybių žinynas. Vilnius: Technika, 1996. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.286]
1993 - Mukulys Rimantas Jonas; Smilgevičius Algirdas. Kai kurių elektros mašinų terminų rusų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Technika, 1993. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 4.214]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Smilgevičius Algirdas. Elektromechaniniai mechatronikos elementai : vadovėlis. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 22.714]
2005 - Smilgevičius Algirdas. Automatikos mikromašinos : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems elektros inžineriją. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 24.500]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2002 - Baradokas Petras; Karaliūnas Bronius; Smilgevičius Algirdas; Syrus Leonidas. Aviacinės elektros pavaros. II dalis : kursinio projektavimo metodikos nurodymai ir užduotys. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.929]
1995 - Baradokas Petras; Karaliūnas Bronius; Smilgevičius Algirdas. Aviacinės elektros pavaros. I dalis : metodikos nurodymai kursiniam projektavimui ir užduotys. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 5.857]