Raimundas Kirvaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kirvaitis Raimundas; Dagienė Eleonora. Scientific publications released in the Baltic states. Scientometrics. Dordrecht, Netherlands: Springer. ISSN 0138-9130. Vol. 88, no. 1 (2011), p. 179-190. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2010 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Kirvaitis Raimundas. Stabilization of saddle steady states of conservative and weakly damped disssipative dynamical systems. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. .. ISSN 1539-3755. Vol. 82, iss. 2 (2010), p. 026205-1-7. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Tamaševičius Arūnas; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Kirvaitis Raimundas. Stabilization of saddle steady states of conservative and weakly damped dissipative dynamical systems. Physical review E : The American Physical Society. .. ISSN 1539-3755. Vol. 82, iss 2 (2010), p. 1-7. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Lindberg E.; Pyragienė Tatjana; Tamaševičius Arūnas; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Tamaševičiūtė Elena; Kirvaitis Raimundas. Higher-order chaotic oscillator using active Bessel filter. Journal of Circuits Systems and Computers. .. ISSN 0218-1266. Vol. 19, Iss.4 (2010), p. 859-869. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Bumelienė Skaidra; Kirvaitis Raimundas; Mykolaitis Gytis; Tamaševičiūtė Elena; Lindberg Erik. Autonomous Duffing-Holmes type chaotic oscillator. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, Nr. 5 (93), p. 43-46. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Navickas Romualdas; Kirvaitis Raimundas. Basic self-formation processes in the technologies of the integrated circuits. Solid State Phenomena : Self-formation Theory and Aplications : proceedings of the 6th International Conference on Self-formation Theory and Aplications, held in Vilnius, Lithuania, Nowember 26-28, 2003. Uetikon-Zurich: Scitec Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 97-98 (2004), p. 229-234. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Kirvaitis Raimundas; Stoop Ruedi. Neural spike suppression by adaptive control of an unknown steady state. Lecture notes in computer science. .. ISSN 0302-9743. vol. 5768 (2009), p. 618-627. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Tamaševičius Arūnas; Bumelienė Skaidra; Mykolaitis Gytis; Tamaševičiūtė Elena; Kirvaitis Raimundas. Desynchronization of mean-field coupled oscillators by remote virtual grounding. 18th IEEE Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems (NDES 2010): proceedings. 26-28 May 2010, Dresden, Germany. Dresden: University of Technology in Dresden, 2010, p. 30-33. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Lindberg Erik; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Pyragienė Tatjana; Tamaševičius Arūnas Vytautas; Kirvaitis Raimundas. Autonomous third-order duffing-holmes type chaotic oscillator. European conference on circuit theory and design 2009 [Elektroninis išteklius] : August 23-27, 2009, Antalya, Turkey. New York: IEEE, 2009. ISBN 9781424438969, P. 663-666. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Žitkevičius Evaras; Meilūnas Mečislavas. On optimization of region growing procedure for complex CT images. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1 - 5, 2005, Trakai, Lithuania : proceedings. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986059240, p. 395-402. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Meilūnas Mečislavas; Ušinskas A.; Kirvaitis R.; Dobrovolskis R.A.. Automatic contouring of segmented human brain ischemic stroke region on CT images. Mathematical modelling and analysis. .. ISSN 1392-6292. Vol. 8, no. 1 (2003), p. 43-50. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Kirvaitis Raimundas. Dvi kadencijos kartu. Rytdiena prasideda šiandien. VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094577758, p. 99-102. [M.kr.:H 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Ušinskas Andrius; Kirvaitis Raimundas; Dobrovolskis Romualdas Andrius; Meilūnas Mečislavas. Ischeminio insulto srities atpažinimas srities didinimo metodu. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 1(50), p. 52-55. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Dobrovolskis Romualdas Andrius. Galvos smegenų vingių bei pavienių tamsesnių sričių segmentavimas kompiuterinės tomografijos vaizduose. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 6(55), p. 29-33. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Ušinskas Andrius; Kirvaitis Raimundas. Žmogaus galvos smegenų ischeminio insulto automatinės analizės metodų apžvalga. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 7(49), p. 52-59. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Kirvaitis Raimundas. Mokslas Vilniaus Gedimino technikos universitete: ką turime, ką galime ir ką padarome. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. IX, nr. 4 (2003), p. 150-157. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Gurskas Antanas; Jurevičius V.; Kirvaitis Raimundas; Šileikis Artūras. Sklaidos matricų metodo taikymas elektrodinaminėms sistemoms tirti. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 4(39), p. 7-12. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Gurskas Antanas; Kirvaitis Raimundas; Martavičius Romanas; Šileikis Artūras. Elektromagnetinių laukų meandrinėse linijose modeliavimas trimačiu baigtinių elementų metodu ir sklaidos matricų metodu. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 6 (41), p. 30-35. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Šileikis Artūras; Gurskas Antanas; Kirvaitis Raimundas. Elektrodinaminių sistemų tyrimas baigtinių skirtumų ir baigtinių elementų metodais. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 5 (28), p. 38-41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Tamaševičiūtė Elena; Tamaševičius Arūnas Vytautas; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Kirvaitis Raimundas; Stoop Ruedi. Electronic analog of the FitzHugh-Nagumo neuron model and noninvasive control of its steady state. 17th International workshop on nonlinear dynamics of electronic systems (NDES'2009) : proceedings, Rapperswil, Switzerland, June 21-24, 2009. Rapperswil: 2009, p. 138-141. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Bumelienė Skaidra; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Kirvaitis Raimundas; Lindberg Erik. Controlling unknown saddle type steady states of dynamical systems with latency in the feedback loop. Proceeding of the 2009 International symposium on nonlinear theory and its applications (NOLTA'09) [Elektroninis išteklius] : October 19-21, 2009, Sapporo, Japan. IEICE: 2009. ISBN 9784885522413, P. 70-73. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Mykolaitis Gytis; Kirvaitis Raimundas; Tamaševičiūtė Elena; Bumelienė Skaidra; Lindberg Erik. Chaotic Duffing type oscillator with inertial damping. 17th International workshop on nonlinear dynamics of electronic systems (NDES'2009) : proceedings, Rapperswil, Switzerland, June 21-24, 2009. Rapperswil: 2009, p. 102-105. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Žitkevičius Evaras; Meilūnas Mečislavas. An algorithm of automatic human brain identification in complex CT images. VI International Workshop for candidates for a doctor's degree OWD'2005 under the auspices of deans of electrical, electronic and computer science faculties of engineering. Vol. 21. Gliwice: Faculty of Electrical Engineering Silesian university of Technology, 2005. ISBN 8392224205, p. 23-26. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Kirvaitis Raimundas. Elektronikos ir medicinos sąsajos. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. spalio 24d., medžiag : plenarinis posėdis. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605625X, p. 33-41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Kirvaitis Raimundas. VGTU profesoriai emeritai, paskyrę universitetui kūrybingiausius savo gyvenimo dešimtmečius : [K. Jakovlevas-Mateckis, A.E. Čižas, J. Vanagas, S. Štaras, J. Stankūnas]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 166-167. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Kačianauskas Rimantas; Kirvaitis Raimundas; Kaklauskas Gintaris; Jučiūtė Edita. Lietuvos mokslas : 25-eri laisvės metai : [pokalbis su VGTU mokslo mokyklų kūrėjais, Lietuvos mokslo premijos laureatais profesoriais, habil. dr. G. Marčiukaičiu, R. Kačianausku, R. Kirvaičiu, G Kaklausku; kalbėjosi žurn. E.Jučiūtė]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 1(9), p. 10-21. [M.kr.:H 005; T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Jučiūtė Edita; Kirvaitis Raimundas; Štaras Stanislovas; Čižas Algirdas Eduardas; Marčiukaitis Gediminas; Baltrėnas Pranas; Vekteris Vladas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Vanagas Jurgis; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Ilgi darbo dešimtmečiai universitete: galima mokytis tik iš savo klaidų : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su profesoriais emeritais Raimundu Kirvaičiu, Stanislovu Štaru, Algirdu Čižu, Gediminu Marčiukaičiu, Pranu Baltrėnu, Vladu Vekteriu, Edmundu Kazimieru. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 70-81. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Kirvaitis Raimundas. Nauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų monografija : [recenzija monografijai: S. Štaras, R. Martavičius, J. Skudutis V. Urbanavičius, V. Daškevičius "Plačiajuostės lėtinimo sistemos. Modeliavimas ir taikymas". V., 2012]. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 7-8, p. 24-26. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Kirvaitis Raimundas. Redaktoriaus žodis. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2011, nr. 1(2), p. 1. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Kirvaitis Raimundas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Dagienė Eleonora. Mokslo publikacijų vertinimas pasaulyje. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2010, Nr. 1, p. 34-36. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Kirvaitis Raimundas. Kai kurios mokslo problemos universitetuose. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2006, Nr. 9, p. 36-38. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Kirvaitis Raimundas. Elektronikos ir medicinos sąsajos. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. Nr. 1, 7 (2004), p. 2-3. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Valiulis Algirdas-Vaclovas; Kirvaitis Raimundas. Pirmajam pasauliniam informacinių technologijų forumui pasibaigus. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 5, p. 8-10. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Kirvaitis Raimundas. Sparčių įtaisų informacijai apdoroti kūrėjai. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2000, nr. 9 (513), p. 26-27. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Bumelienė Skaidra; Kirvaitis Raimundas; Stoop Ruedi. Neural spike suppression by adaptive control of an unknown steady state. 19th international conference on artificial neural networks : 14-17 September, Limassol - Cyprus, 2009 : programme. [S.l.]: 2009, p. 22. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Tamaševičius Arūnas Vytautas; Bumelienė Skaidra; Tamaševičiūtė Elena; Mykolaitis Gytis; Kirvaitis Raimundas; Lindberg Erik. Controlling unknown saddle type steady states of dynamical systems with latency in the feedback loop. Abstract collection of the 2009 international symposium on nonlinear theory and its applications (NOLTA'09) : Sapporo, Japan, October 19-21, 2009. Sapporo: 2009, P. 19-20. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Žitkevičius Evaras; Meilūnas Mečislavas. On optimization of region growing procedure for complex CT images. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 77. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Kirvaitis Raimundas. Raimundas Kirvaitis : [prisiminimai]. Permainų ir iššūkių keliu : Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių emeritų prisiminimai. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579394, p. 68-97. [M.kr.:H 005; S 007] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2001 - Kirvaitis Raimundas. Fakulteto perspektyvos. Elektronikos fakultetas 1961-2001. Vilnius: [s. n.], 2001, p. 36. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2007 - Kirvaitis Raimundas. Mokslas ir verslas - Lietuvos ateičiai : VGTU metinio konferencijų ciklo plenarinio posėdžio-konferencijos pranešimo medžiaga, 2007 m. sausio 10 d. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 5.357]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2011 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Nekrošius Liutauras; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Laukaitis Antanas; Adomavičienė Žibutė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 24.286]
2011 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Rimkus Liudvikas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2010 metai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 30.571]
2010 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Rimkus Liudvikas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2009 metai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Rimkus Liudvikas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2009 metai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 15.786]
2009 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 30.571]
2009 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Rimkus Liudvikas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2008 metai : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2009, Nr. 1(39). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 16.571]
2008 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Kerienė Jadvyga Regina; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2007 metų mokslinės veiklos apžvalga : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2008, Nr. 2(38) ; sudarė: Raimundas Kirvaitis, Rasa Vaiškūnaitė, Eglė Navickienė, Vytautas Urbanav. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 29.429]
2008 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Rimkus Liudvikas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2007 metai : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2008, Nr. 1(37) ; redakcijos kolegija: Donatas Čygas (vyriausiasis redaktorius), Alfonsas Daniūnas, Romualdas Ginevičius,. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 15.786]
2007 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Kamaitis Ipolitas Zenonas; Karpickienė Etela; Kirvaitis Raimundas; Komka Arūnas; Martavičius Romanas; Rimkus Liudvikas; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Ružinskienė Giedrė; Valiulis Algirdas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto plėtros planas 2007-2013. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 3.357]
2007 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2006 metų mokslinės veiklos apžvalga : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2007, Nr. 2(36) ; Donatas Čygas (vyriausiasis redaktorius), Alfonsas Daniūnas, Romualdas Ginevičiu. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 29.214]
2007 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Rimkus Liudvikas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2006 metai : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2007, Nr. 1(35) ; redakcijos kolegija: Donatas Čygas (vyriausiasis redaktorius), Alfonsas Daniūnas, Romualdas Ginevičius,. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 16.143]
2006 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2005 metų mokslinės veiklos apžvalga : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2006, Nr. 2(34). Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 28.429]
2006 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Ginevičius Romualdas; Komka Arūnas; Kirvaitis Raimundas; Nagevičius Juozas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2005 metai : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2006, Nr. 1(33). Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 15.571]
2002 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Plakys Vytautas; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Ruzgienė Birutė; Bartulis Vilius; Čiučelis Algirdas; Ginevičius Romualdas; Jakštas Arūnas; Jakučionis Algimantas; Kamaitis Ipolitas-Zenonas; Kirvaitis Raimundas; Paulaus. Studijuokime Vilniaus Gedimino technikos universitete 2002. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 7.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Buivydienė Vaida; Kirvaitis Raimundas; Rutkienė Lina; Vladarskienė Rasuolė. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas : vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 19.140]
2013 - Kirvaitis Raimundas; Grigaitis Darius. Skaitmeninių įtaisų projektavimas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 22.610]
2003 - Kirvaitis Raimundas; Martavičius Romanas. Analoginė elektronika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 24.000]
2001 - Gurskas Antanas; Kirvaitis Raimundas; Lindbergas Erikas; Skardžius Julius. Elektroninių schemų projektavimas kompiuteriais : vadovėlis universitetinėms aukštosioms mokykloms. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 17.429]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2015 - Kirvaitis Raimundas; Katkevičius Andrius. Skaitmeninių įtaisų projektavimas : studentams skirti laboratorinių darbų metodikos nurodymai ir individualių užduočių pavyzdžiai. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 4.190]
2015 - Kirvaitis Raimundas; Katkevičius Andrius. Skaitmeninių įtaisų projektavimas : dėstytojams skirti laboratorinių darbų metodikos nurodymai ir individualios užduotys. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 28.130]