Algimantas Kazragis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Girnienė Ingrida. Tetracomponent system state diagrams for analysis of material compositions. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 13, no. 3 (2007). [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Lapke Gerhard; Pontow Bernd; Laege Jurgen; Kazragis Algimantas; Ginevičius Romualdas. Benzino raidos istorijos momentai ir naujos gavimo galimybės. Mokslo ir technikos raida : mokslo istorijos žurnalas = Evolution of science and technology : journal on History of Science. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 42-52. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas. Composition of flammable material and air mixtures corresponding to maximum flame propagation rate. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 14, no. 3 (2006), p. 159-164. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Kazragis Algimantas. Minimization of atmosphere pollution by utilizing cellulose waste. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 2 (2005), p. 81-90. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Goberis Stasys Algimantas; Kazragis A.; Stonys Rimvydas. The study of refractory binder modified with microsilica. Medžiagotyra. .. ISSN 1392-1320. Vol. 8, no. 1 (2002), p. 91-94. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Kazragis Algimantas; Ginevičius Romualdas. Исследования ученых Литовского филиала МАНЭБ в области физической химии. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 19, № 4 (2014), p. 161-165. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Baltrėnas Pranas; Butkus Donatas; Vaitiekūnas Petras; Kazragis Algimantas; Vasarevičius Saulius; Baltrėnaitė Edita; Pranskevičius Mantas. 12-летие Литовского филяла МАНЭБ. Экология и безопасность. С. Петербург, апрель.. 2009, [№] 4, p. 1-3. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas. Ослабление парникового эффекта путем утилизации содержащих целлюлозу отходов. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 12, № 1 (2007), p. 39-48. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas. Определение состава смеси горючих газов и воздуха при максимальной скорости распространения пламени. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 11, № 1 (2006), p. 44-50. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Kazragis Algimantas; Juknevičiūtė Aušra; Gailius Albinas; Zalieckienė Elena. Utilization of boon and chaff for manufacturing lightweight walling materials. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 1 (2004), p. 12-21. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Kazragis Algimantas. High-temperature decontamination and utilization of phosphogypsum. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 4 (2004), p. 138-147. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Juknevičiūtė Aušra. Korozijos procesų eksploatuojamose cementbetonio konstrukcijose ypatumai ir prevencija. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 2(28), p. 46-50. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra; Stonys Rimvydas; Goberis Stasys Algimantas. Aukštatemperatūrio rišiklio iš skystojo stiklo, ferochromo šlako, aliuminatinio cemento ir SiO2 mikrodulkių termodinaminė analizė. Cheminė technologija. .. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 1(27), p. 37-43. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra; Stonys Rimvydas; Goberis Stasys. Aukštatemperatūrinio rišiklio iš skystojo stiklo, ferochromo šlako, aliuminatinio cemento ir SiO2mikrodulkių termodinaminė analizė. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 1(27), p. 37-43. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Juknevičiūtė Aušra. Thermal and acoustical insulating materials containing mineral and polymeric binders with celluloses fillers. Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 8, no. 2 (2002), p. 193-195. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Tamulaitienė Birutė; Kulinič Halina. Šiaudų ir nendrių utilizavimas bei naudojimas statybinių dirbinių gamyboje. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. X, nr. 2 (2002), p. 77-83. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena. Portlandcemenčio kiekio betone nustatymas. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2001, Nr. 2(19), p. 32-37. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Kulinič Halina. Kompozicijų sudėties įtaka statybinių dirbinių savybėms gamybai naudojant plaušinės struktūros žemės ūkio atliekas. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. VIII, nr. 4 (2000), p. 223-227. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Kulinič Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija, apnašų susidarymas ir jų mažinimas. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 3 (1999), p. 217-221. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1997 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena; Kulinič Halina; Milčiūnienė Violeta. Keramzito, turinčio galvanotechninio šlamo, atsparumas vandeniui. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. 1997, Nr. 3(11), p. 44-51. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1996 - Milčiūnienė Violeta; Kulinič Halina; Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Nickus Ipolitas. Organinių gamybos atliekų panaudojimo statybinėms medžiagoms gaminti tyrimai. Aplinkos inžinerija = Environmental engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. 1996, Nr. 2(6), p. 18-24. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1996 - Kazragis Algimantas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Jurkėnas Gintaras. Naujas statybinio gipso kietėjimo lėtiklis. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. 1996, Nr. 3(7), p. 30-32. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Kazragis Algimantas; Juknevičiūtė Aušra; Gailius Albinas. Lengvos statybinės medžiagos iš žemės ūkio gamybos atliekų. Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094036, p. 75-80. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra. The thermodynamics of the synthesis, decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Valaitytė Loreta. Binders on the Base of Gypsum Either Phosphogypsum and Kaolin. Ibausil : 14. Internationale Baustoffagung, 20-23 September, 2000, Weimar Bundesrespublik Deautschland. Tagunsbericht-Band 1. Weimar.. 2000, p. 227-229. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Kulinič Halina. Investigation the properties of composite materials containing agricultural residues. Silikatų technologija : konferencijos pranešimų medžiaga. 2004, Kaunas, Lietuva. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096284, p. 107-112. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Kazragis Algimantas; Nickus Ipolitas; Valaitytė Loreta. Naujos sauso statybinio glaisto mišinių sudėtys. Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2000 m. gegužės 12. Kaunas: Technologija, 2000. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta. Aukštatemperatūrio gipso arba fosfogipso ir kaolino rišamosios medžiagos gavimas. Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2000 m. gegužės 12. Kaunas: Technologija, 2000, p. 68-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Baltrėnas Pranas; Ignatavičius Gytautas; Šimaitis Ramutis; Styro Dmitrij; Kazragis Algimantas; Baubinas Algirdas; Girgždys Aloyzas; Vasarevičius Saulius; Oškinis Vytautas; Bakas Algimantas; Idzelis Raimondas-Leopoldas. Aplinkos apsaugos inžinerija : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 24 d., pranešimų medžiaga = : Enviromental protection engineering : reports from second c. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 19.857]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena. Kalcio silikatų susidarymo termodinamika. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 50-58. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Tamulaitienė Birutė. Kalcio hidrosilikatų termodinaminių funkcijų standartinių reikšmių priklausomybė nuo hidrosilikatų sudėties. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 59-65. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Gailius Albinas; Juknevičiūtė Aušra. Fosfogipso cheminis bei terminis perdirbimas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 153-157. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1997 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Valaitytė Loreta. Termodinaminis anhidritinės rišančiosios medžiagos, turinčios numatytą aktyvatoriaus kiekį, gamybos temperatūros prognozavimas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 4. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053277, p. 118-125. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1997 - Kazragis Algimantas; Milčiūnienė Violeta; Kulinič Halina. Silikatinių plytų fasadinės dalies cheminio spalvinimo impregnatoriais termodinamika. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 4. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053277, p. 31-36. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Kazragis Algimantas; Kulinič Halina; Milčiūnienė Violeta. Silikatinių plytų fasadinės dalies cheminio spalvinimo fiksatoriais termodinamika. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 4. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053277, p. 97-100. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1997 - Kazragis Algimantas. Keturkomponentės sistemos diagramos sudarymas ir jos tyrimas. Silikatų technologija : konferencijos pranešimų medžiaga, 1997 m. balandžio 23-25 d., Kaunas. Kaunas: Technologija, 1997. ISBN 9986134730, p. 28-32. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1994 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena. Uolienų ir mineralų dūlėjimo termodinamika. Atmosferos apsauga = Atmosphere protection : tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka", įvykusios Vilniuje 1994 rugsėjo 22-23 d., medžiaga / Vilniaus technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1994. ISBN 9986050928, p. 59-66. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2005 - Norkevičius Julius; Gailius Albinas; Naujokaitis Algimantas-Pranas; Kazragis Algimantas; Mačiulaitis Romualdas. Statybinių medžiagų katedros trisdešimtmetis. Darbai neleidžia sustoti : Juliaus Norkevičiaus pokalbis su Statybinių medžiagų katedros vedėjais prof. Albinu Gailiumi, doc. Algimantu Pranu Naujokaičiu, prof. Algimantu Kazragiu ir prof. Romualdu Mačiulaičiu. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2005, Nr. 5-6, p. 25-27. [M.kr.:H 005; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas. Statybiniai kompozitai, turintys vietinių celiuliozinių užpildų. Nauja industrija. .. ISSN 1648-8318. 2005, Nr. 11, p. 16-17. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1996 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Nickus Ipolitas. Termoizoliacinės medžiagos iš vietinių žaliavų. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1996, Nr. 4, p. 15-16. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Tamulaitienė Birutė. Utilisation of wastes from agriculture and cellulose industry. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 140. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Tamulaitienė Birutė. Celiuliozinių pramonės ir žemės ūkio gamybos atliekų utilizavimas. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 37. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 111-112. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra. The thermodynamics of the synthesis decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 86-87. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Valaitytė Loreta; Kulinič Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija bei apnašų susidarymas ir jų sumažinimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Zalieckienė Elena; Valaitytė Loreta; Savin L.. Anhidridinių statybinių medžiagų, gautų iš fosfogipso, fizikinių mechaninių savybių tyrimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998, p. 26, 88-89. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1996 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Milčiūnienė Violeta; Tamulaitienė Birutė. Organinių gamybos atliekų panaudojimo statybinių medžiagų gamyboje tyrimai. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 36. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1996 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena; Gailius Albinas; Nickus Ipolitas; Kulinič Halina. Mikroelementų išsiplovimo iš keramzito, turinčio galvanotechninio šlamo, dinamika. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 20-21. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1994 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena. Termodynamics of powdering process of the rocks = : Uolienų smulkinimo proceso termodinamika. Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa [ir anotacijos] = International conference "Civil engineering and environment" program : 1994 rugsėjo 22-23 d. / Vilniaus technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1994, p. 33. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2006 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas. Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai su gamtiniais organiniais užpildais : monografija ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 18.214]
2002 - Kazragis Algimantas. Cheminių elementų atominių parametrų dėsningumai : monografija. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 12.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Gailius Albinas; Kazragis Algimantas. Statybiniai kompozitai iš atsinaujinančių atliekų. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 285-306. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2001 - Baltrėnas Pranas; Ignatavičius Gytautas; Šimaitis Ramutis; Styro Dmitrijus; Kazragis Algimantas; Vasarevičius Saulius; Oškinis Vytautas; Bakas Algimantas; Idzelis Raimondas-Leopoldas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 15 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 27.786]
2000 - Adomėnas Petras-Gailutis; Saulis Leonas; Čiegis Raimondas; Kazragis Algimantas; Česnys Antanas; Kerienė Jadvyga-Regina; Urbelis Antanas; Meškauskas Audrius; Radvilavičiūtė Janina; Gilytė Nina. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 26 - spalio 16 d., medžiaga. Matematika ir informatika. Chemija ir bioinžinerija. Fizika ir fizinė kompiuterija. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:N 002; N 009; T 005] [Aut.lankų sk.: 20.786]
1999 - Baltrėnas Pranas; Ignatavičius Gytautas; Šimaitis Ramutis; Styro Dmitrij; Kazragis Algimantas; Baubinas Algirdas; Girgždys Aloyzas; Vasarevičius Saulius; Oškinis Vytautas; Bakas Algimantas; Idzelis Raimondas Leopoldas. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos" Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. vasario mėn. 25 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 21.714]
1999 - Kazragis Algimantas; Belevičius Rimantas; Česnys Antanas; Saulis Leonas; Adomėnas Petras-Gailutis; Urbelis Antanas; Meškauskas Audrius; Radvilavičiūtė Janina. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga : fizika ir fizinė kompiuterija, chemija ir bioinžinerija, matematika, informatika, skaičiuojamoji mechanika. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:N 001; N 002; N 003; N 009] [Aut.lankų sk.: 25.071]
1998 - Baltrėnas Pranas; Vasarevičius Saulius; Šimaitis Ramutis; Styro Dmitrij; Baubinas Algirdas; Kazragis Algimantas; Girgždys Aloyzas; Bakas Algimantas; Oškinis Vytautas; Špakauskas Valdas. Respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", pranešimų medžiaga = : Environmental protection engineering : Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetas, 1998 m. vasario 26 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 11.643]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2010 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Bendikas Jonas; Bureika Gintautas; Butkus Algis; Butkus Donatas; Čiuprinskas Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Gedzevičius Irmantas; Geleževičius Vilius Antanas; Janavičius Saulius; Jankauskas Juozas; Jankauskas Zigmantas. Technikos enciklopedija : T. 4. perlai-žvyras. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 65.714]
2009 - Furmonavičius Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Skardinskas Liudvikas Antanas; Amšiejus Jonas; Medzvieckas Jurgis; Sližytė Danutė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; J. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 108.357]
2006 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Babonas Gintautas Jurgis; Bureika Gintautas; Butkus Algis; Čižas Algirdas Eduardas; Giniotis Vytautas; Janavičius Saulius; Jankauskas Juozas; Jankauskas Zigmantas; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Juodis Egidijus Saulius; Karal. Technikos enciklopedija : T. 3. l - perkėl. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 50.286]
2000 - Baltrėnas Pranas; Bureika Gintautas; Čižas Algirdas-Eduardas; Janavičius Saulius; Kamaitis Zenonas; Kazragis Algimantas; Kvedaras Audronis-Kazimieras; Likas Gendrikas; Paliulis Gražvydas-Mykolas; Vadlūga Romualdas; Valiulis Algirdas-Vaclovas; Zavadskas Ed. Technikos enciklopedija : T. 1: a...-fuzėja. Vilnius: Mokslų ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 51.429]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2010 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas. Keturkomponenčių sistemų sudėties bei būsenos grafinės analizės būdas : patentas. Vilnius: 2010. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2008 - Jankauskas Juozas; Kazragis Algimantas; Kerienė Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendroji chemija : teoriniai pagrindai ir uždaviniai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 16.500]
2006 - Jankauskas Juozas; Kazragis Algimantas; Kerienė Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos teoriniai pagrindai ir uždaviniai. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 17.714]
2002 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Kerienė Jadvyga-Regina; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos uždavinynas. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 14.143]
1998 - Kazragis Algimantas. Praktinė cheminė termodinamika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 6.429]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1997 - Kazragis Algimantas; Zalieckienė Elena; Raudeliūnienė Aldona; Kadžienė Genovaitė. Fizikinės, organinės ir polimerų chemijos laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 1997. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 7.643]
1996 - Kazragis Algimantas. Cheminės medžiagos ir cheminiai procesai automobilyje : mokymo-metodinė priemonė. Vilnius: Technika, 1996. [M.kr.:N 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 9.071]