Konstantinas Jakovlevas-Mateckis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Barauskas Andrius; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Palevičius Vytautas; Antuchevičienė Jurgita. Ranking conceptual locations for a park-and-ride parking lot using EDAS method. Građevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. vol. 70, iss. 11 (2018), p. 975-983. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Rimkus Aleksas. Concept of urban street plant areas formation. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 952-958. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Main aspects of environment formation of parking lots for short rest at the entry into the town. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 565-571. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto centro naujų viešųjų erdvių – pėsčiųjų gatvių ir zonų – kūrimo kai kurie aspektai. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 4 (2012), p. 252-263. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Lietuvos istorinių parkų raidos analizė ir kai kurie jų atkūrimo problemos aspektai. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 3 (2011), p. 169-183. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2008 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra Lietuvoje ir Vilniaus Sereikiškių parko atkūrimo problema. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. 5-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Dringelis Liucijus; Dimindavičiūtė Dovilė. Lietuvos miestų želdynų urbanistinių normų sudarymo principai ir pasiūlymai. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 2 (2007), p. 108-117. [M.kr.:H 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto želdynų problemos ir jų socialinė paskirtis. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 1 (2006), p. 3-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Kostinaitė Lina. Kai kurie minimalizmo aspektai šiuolaikinėje bibliotekų architektūroje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, Nr. 2 (2006), p. 98-106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Tikslingas miesto sistemos kūrimas - jo želdynų savitumo išsaugojimo pagrindas. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 55-61. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Jakovlevas-Mateckis K.; Kostinaitė L.; Pupelienė J.. Conceptual principles of the planning of modern public libraries. Liber Quarterly : the Journal of European Research Libraries. München: K. G. Saur Verlag GmnH. ISSN 1435-5205. vol. 14, no. 2 (2004), p. 5-15. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2002 - Kostinaitė Lina; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Šiuolaikinės viešosios bibliotekos architektūra: raidos tendencijos, jai turintys įtakos veiksniai, kai kurios projektavimo nuostatos. Urbanistika ir architektūra = Town planning and Architecture / Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 26, nr. 1 (2002), p. 37-48. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Niektóre zasady kształtowania miejsc wypoczynku na terenach rekreacyjnych Litwy. Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / Wyźsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok: Wydawnictwo Wyźszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007. ISBN 9788360432259, p. 45-52. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Kostinaitė Lina. Wybrane aspekty minimalistyczne w architekturze nowoczesnej biblioteki. Nauka - architektura - edukacja. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Bialostockiej, 2006. ISBN 9788360200155, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Ščevinskas Kęstutis. Technologie informatyczne w programach studiów architektury. Nauka - architektura - edukacja. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Bialostockiej, 2006. ISBN 9788360200155. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2006 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Problemy kształtowania systemu zieleni w rewitalizacji miast na Litwie. Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / Wyźsza szkoła finansów i zarządzania w Białymstoku. Białystok: Wydawnictwo Wyźszej szkoły finansów i zarządzania w Białymstoku, 2006. ISBN 836043204X, p. 115-120. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Kolej wąskotorowa na Litwie - budowa i moźliwości aktualnego wykorzystania. Obiekty kolejowe: układy przestrzenne, architektura, elementy techniki : [konferencja naukowa. Białystok, 11-12 maja 2004 r.]. Białystok: Wydawnictwo Wyźszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005. ISBN 8387256811, p. 265-270. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Gasperavičienė S.. Vilniaus jėzuitų vienuolyno sodo Vingyje tyrimų analizė ir atkūrimo projektiniai bei paveldosauginiai siūlymai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 3 (2004), p. 120-131. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2004 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Rozwój architektury drewnianego budownictwa na Litwie. Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej Europejskiego dziedzictwa / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004. ISBN 8387256633, p. 21-33. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2004 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto ir jo gyvenamosios aplinkos sisteminio formavimo principai. Kraštovaizdžio architektūra : moksliniai straipsniai, konferencijos pranešimai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2004, Nr. 33, p. 57-65. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Some aspects of environment formation on urban pedestrian streets. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, priedas (2003), p. 16-24. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Kmieliauskienė Vytautė. Kai kurie miesto gatvės dizaino objektų projektavimo principai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, nr. 1 (2003), p. 24-31. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Ščevinskas Kęstutis. Kai kurie Kauno LEZ architektūrinio urbanistinio formavimo aspektai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 4 (2002), p. 208-217. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Gamybinės aplinkos sisteminio formavimo principai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 2 (2002), p. 89-95. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Kai kurie miesto aplinkos sisteminio formavimo aspektai. Miestų plėtra ir keliai : mokslo žurnalo "Statyba" priedas. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054311, p. 27-33. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Kai kurie architektų rengimo aspektai Romos universitete „La Sapienza“. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 3 (1998), p. 111-116. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Bitinienė Elena Laimutė. Automagistralės Via Baltica trumpalaikio poilsio vietų projektavimo koncepcijos kai kurios nuostatos. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. 1997, Nr. 1(23), p. 64-77. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2015 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Deveikienė Vaiva; Mituzas Alvydas. Pratarmė. Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija : kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. ISBN 9786099556734, p. 6-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Lietuvos miesto kraštovaizdžio architektūros formavimasis ir Sąjunginio techninės estetikos mokslinio tyrimo instituto (STEMTI) Vilniaus filialo indėlis į jo plėtrą. Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos = Landscape architecture in the Baltic States – a century retrospective and future perspectives = L'architecture de paysage dans les Etats baltes – des rétrospectives du siècle et les perspectives futures : mokslo darbų leidinys. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2018. ISBN 9786099556789, p. 9-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Trumpa miesto ir kraštovaizdžio architektūros sąveikos rezultatų plėtros ir jų meninių bruožų formavimosi raidos (V a. pr. m. e.–XIX a.) retrospektyva. Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija : kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. ISBN 9786099556734, p. 51-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Palevičius Vytautas; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Barauskas Andrius. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų sutvarkymo problema Vilniaus miesto gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijose. Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija : kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. ISBN 9786099556734, p. 192-204. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijų planavimo ir želdynų formavimo problemos aspektai. Kraštovaizdžio architektūra - iššūkiai ir prioritetai : kraštovaizdžio architektūros forumo' 2013, vykusio Vilniuje 2013 m. spalio 18 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2013. ISBN 9786099556703, p. 64-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Lietuvos istorinių parkų autentiškumo atkūrimo problema. Istoriniai parkai Lietuvoje: funkcija, meninė raiška, paveldo gaivinimas : tarptautinės konferencijos "Edouard'o André šiaurės parkų kelias", Užutrakis - Lentvaris - Trakų Vokė - Palanga, 2011 m. rugsėjo 22-24 d., mokslo darbai. Vilnius: [Edouard'o François André klubas Lietuvoje], 2011, p. 80-91. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2010 - Dringelis Liucijus Albertas; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miestų bendrųjų planų rengimas ir želdynų sistemos formavimo problemos. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo '2010, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010. ISBN 9789955964230, p. 92-95. [M.kr.:H 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto kraštovaizdžio architektūros problemos. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo '2010, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010. ISBN 9789955964230, p. 14-27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Dringelis Liucijus; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto viešųjų erdvių ir gyvenamųjų teritorijų želdynų formavimo problemos. Urbanistinis aspektas. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 16-17. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto plėtra ir jo kraštovaizdžio horizontalių ryšių - gatvės želdynų - kūrimo paradigmos kai kurie aspektai. Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime = Ideas of sustainable development in architecture and territorial planning : mokslinių straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256588, p. 143-117. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2008 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Rimkus Aleksas. Concept of urban street plant areas formation. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai turizmo aplinkos formavime. Besiformuojantis ir formuojamas kraštovaizdis : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955254188, p. 57-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2005 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto raida ir želdynų socialinis vaidmuo. Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys : tarptautinės konferencijos medžiaga : Vilnius, 2005 m. spalio 7 d. / Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005. ISBN 9955977418, p. 15-25. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Main aspects of environment formation of parking lots for short rest at the entry into the town. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Kolej wąskotorowa na Litwie - budowa i możliwości aktualnego wykorzystania. Konferencja naukowa "Obiekty kolejowe w Polsce" (układy przestrzenne, architektura) : Białystok, 11-12 maja 2004. Białystok: 2004, p. [1-2]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Keleivinio kelių transporto priemonių vizualinės informacijos apipavidalinimas ir miesto įvaizdis. Civil engineering and environment : proceedings = Miestų inžinerija ir aplinka : mokslo darbai : [3rd International conference "Civil engineering and environment", 28-29 May 1998]. Vilnius: Technika, 1998, p. 189-204. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto pėsčiųjų gatvių aplinkos formavimo problema. Šiuolaikinės architektūros problemos : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2003 m. vasario 28. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094478, p. 42-53. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2000 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Pirmoji kompleksinė urboekologinė ekspedicija Lietuvoje. Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios 2000 m. spalio 24-25 d. Vilniuje, pranešimai : Mokslotyros centro VI leidinys. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054168, p. 190-198. [M.kr.:H 005; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1998 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Transporto apipavidalinimo vaidmuo formuojant miesto vaizdą. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998, p. 43-44, 118-119. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1998 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Dizaino instituto vaidmuo plėtojant meninį konstravimą Lietuvoje. Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998 m. gegužės 7 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 1998, p. 129-138. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Apžvelgiant miestų kūrimosi istoriją: ar tikrai gyvensime XXI amžiaus getuose?. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 34-45. [M.kr.:H 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijų planavimo ir želdynų formavimo problema miesto darnios plėtros procese. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, balandis [Nr. 4], p. 70-77. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijų želdynų formavimo principai. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, ruppjūtis [Nr. 8], p. 64-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miestų pėsčiųjų gatvių ir zonų formavimo tradicijos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 4, p. 50-53. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jučiūtė Edita; Kirvaitis Raimundas; Štaras Stanislovas; Čižas Algirdas Eduardas; Marčiukaitis Gediminas; Baltrėnas Pranas; Vekteris Vladas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Vanagas Jurgis; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Ilgi darbo dešimtmečiai universitete: galima mokytis tik iš savo klaidų : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su profesoriais emeritais Raimundu Kirvaičiu, Stanislovu Štaru, Algirdu Čižu, Gediminu Marčiukaičiu, Pranu Baltrėnu, Vladu Vekteriu, Edmundu Kazimieru. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 70-81. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Jučiūtė Edita; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Senųjų parkų dvasios beieškant. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2012, nr. 1(4), p. 22-29, 74. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Puoselėjantis kraštovaizdžio grožį : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su prof. habil. dr. Konstantinu Jakovlevu-Mateckiu. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 1-2, p. 30-35. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Balstogės politechnikos universitetas kviečia stiprinti mokslo ryšius. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 5, p. 13-15. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Su gimtadieniu, miela Marija! : [Marija Burinskienė – VGTU Miestų statybos katedros vedėja, profesorė, daktarė – švenčia 50-ties metų jubiliejų]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 5, p. 36. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Gražus kraštovaizdžio kampelis Vilniaus pakraštyje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 2, p. 35-36. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Atkariaukime automobilių okupuotus miestų centrus. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius.. ISSN 0131-9183. 2003, Nr. 4, p. 15-16. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Naujieji Berlyno architektūros akcentai. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2002, Nr.1, p. 20-21. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. VGTU centrinio komplekso aplinkos formavimas. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius.. ISSN 0131-9183. 2001, Nr. 12, p. 14-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Some aspects of environment formation of urban pedestrian streets. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 171. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Kmieliauskienė V.. Research of street design and principles of designing. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 172. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto pėsčiųjų gatvių aplinkos formavimo kai kurie aspektai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 65. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Kmieliauskienė V.. Gatvės dizaino tyrimas ir projektavimo principai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 66. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Some aspects of systematic formation of town environment. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 127. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Kai kurie miesto aplinkos sisteminio formavimo aspektai. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 49. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2014 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto kraštovaizdžio architektūra. T. 3. Miesto kraštovaizdžio architektūros objektų formavimo principai : monografija. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 22.660]
2011 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto kraštovaizdžio architektūra. T. 2. Želdiniai ir jų komponavimo principai : monografija. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 25.000]
2008 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto kraštovaizdžio architektūra. T. 1. Miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai : monografija. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 33.250]
2003 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Miesto kraštovaizdžio architektūra. T. 2. Želdiniai ir jų komponavimas : monografija. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 21.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Atrastasis laikas ilgame žinojimo siekio kelyje : [prisiminimai]. Permainų ir iššūkių keliu : Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių emeritų prisiminimai. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579394, p. 130-151. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2004 - Czarnecki Witold; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Czarnecki Bartosz J.; Czarnecki Maciej W.. Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem rozwoju miasta u progu XXI wieku. Białystok: Wyźsza szkola finansów i zarządzania w Białymstoku, 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 4.643]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2018 - Kučinskienė Jurga; Nekrošienė Rita; Olšauskas Algimantas Mečislovas; Grecevičius Petras; Tamm Heiki; Gawryluk Dorota; Dobrowolski Konrad; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Motiekaitytė Vida; Abromas Jonas; Baravykaitė Diana; Tamelienė Reda Marytė; Moščenk. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = : Formation of city green places : scientific articles. Klaipėda: [Klaipėdos valstybinė kolegija], 2018. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 20.214]
2015 - Deveikienė Vaiva; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Mituzas Alvydas. Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija : kraštovaizdžio architektūros forumo '2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 25.429]
2013 - Deveikienė Vaiva; Godienė Giedrė; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir prioritetai : kraštovaizdžio architektūros forumo '2013, vykusio Vilniuje 2013 m. spalio 18 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 11.786]
2011 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas. Urbanistika ir architektūra : Vol. 35, no. 3 : Miesto kraštovaizdžio architektūros formavimo problemos. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 4.643]
2011 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Deveikienė Vaiva; Deveikis Steponas; Grecevičius Petras. Edouard'o André šiaurės parkų kelias = : La route des parcs du Nord d'Edouard André =The Way of Nordic Parks created by Edouard André : istoriniai parkai Lietuvoje: funkcija, meninė raiška, paveldo gaivinimas : tarptautinės konferencijos mokslo darbai, Už. Vilnius: [Edouard'o François André klubas Lietuvoje], 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.571]
2010 - Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Deveikienė Vaiva. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo '2010, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.857]
2004 - Jakovlevas-mateckis Konstantinas; Grecevičius Petras; Nekrošienė Rita. Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2004 m. balandžio 23-24 d. Klaipėda: [UAB "Druka"], 2004. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 8.643]
1998 - Juškevičius Pranciškus; Kamaitis Ipolitas Zenonas; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Sakalauskas Kazys; Segererantz Vladimir; Siemiński Janusz Lech; Volkov Boris. Civil engineering and environment = : Miestų inžinerija ir aplinka : proceedings. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 15.571]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2011 - Burinskienė Marija; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Adomavičius Vytautas; Juškevičius Pranciškus; Klibavičius Antanas; Narbutis Bronislavas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Rimkus Aleksas; Šliogeris Jurgis; Paulauskienė Zita; Kvedaras Vygaudas. Miestotvarka : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 29.580]
2003 - Burinskienė Marija; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Adomavičius Vytautas; Juškevičius Pranciškus; Klibavičius Antanas; Narbutis Bronislavas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Rimkus Aleksas; Šliogeris Jurgis. Miestotvarka : [vadovėlis]. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 28.500]
2000 - Burinskienė Marija; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Adomavičius Vytautas; Juškevičius Pranciškus; Klibavičius Antanas; Paliulis Gražvydas-Mykolas; Rimkus Aleksas; Narbutis Bronislavas; Šliogeris Jurgis. Miestotvarka. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Mačerinskienė Aida; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Rimkus Aleksas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Klibavičius Antanas; Jakaitis Jonas; Šarkienė Edita. Miestų inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 3.260]