Žygintas Pečiulis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Pečiulis Žygintas. Televizijos medijos sampratos formavimasis: tiesioginio eterio fenomenas. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, nr. 3 (2018), p. 195-202. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]