Mindaugas Statulevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Statulevičius Mindaugas. Pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje diktavo geopolitinė situacija. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 12, p. 77. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Buidovaitė Kristina; Statulevičius Mindaugas. Mindaugas Statulevičius: „Tikiu zefyro teorija“ : žurn. Kristinos Buidovaitės-Pivoriūnienės pokalbis su VGTU absolventu, LNTPA direktoriumi Mindaugu Statulevičiumi. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2014, Nr. 1(6), p. 24-29, 73. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Monografijos

2015 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Dargis Robertas; Bardauskienė Dalia; Avulis Arvydas; Laurinavičius Alfredas; Statulevičius Mindaugas; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Shavrov Sergey; Rogova Olga; Zinkina Diana; Binkytė Arūnė; Kelpšienė. Sustainable development of real estate : monografija. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 36.571]
2014 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ubartė Ieva; Dargis Robertas; Bardauskienė Dalia; Staniūnas Eugenijus Kęstutis; Laurinavičius Alfredas; Statulevičius Mindaugas; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Шавров Сергей Алексеевич. Гармоничное развитие недвижимого имущества : [монография]. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 18.540]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Bardauskienė Dalia; Dargis Robertas; Jackutė Ieva; Kaklauskas Artūras; Kanapeckienė Loreta; Krutinis Mindaugas; Kutut Vladislavas; Laurinavičius Algimantas; Naimavičienė Jurga; Raslanas Saulius; Staniūnas Eugenijus; Statulevičius Mindaugas; Šliogerienė Jū. Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 51.880]