Simona Naubetchanovienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Naubetchanovienė Simona. Filosofija ir sociologija tarpdalykinių tyrimų kontekste. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 154-159. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Lakačauskaitė Simona. Lietuvos filosofija ir sociologija: problemos, įžvalgos, perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 77-83. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Lakačauskaitė Simona. Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas semiotinės komunikacijos būdu. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 2 (2012), p. 171-179. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]