Kazimieras Padvelskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Bikelis Algimantas Jonas; Padvelskis Kazimieras. The Bergström-Grigelionis asymptotic expansions. Lithuanian mathematical journal. New York: Springer. ISSN 0363-1672. Vol. 53, no. 2 (2013), p. 121-142. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2013 - Bikelis Algimantas Jonas; Padvelskis Kazimieras. Expansions in Appell polynomials of the convolutions of probability distributions. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 18, no. 3 (2013). [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Padvelskis Kazimieras; Prigodin Ruslan. Nonuniform estimates in the approximation by the Irwin law. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 55, no. 1 (2016), p. 112-118. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Bikelis Algimantas; Padvelskis Kazimieras; Vaitkus Pranas. Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. t. 52 (2011), p. 379-364. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2006 - Padvelskis Kazimieras. Netolygūs įverčiai puasoninėje aproksimacijoje. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Vilnius: MII, VU. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, nr (2006), p. 459-462. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2011 - Bikelis Algimantas; Padvelskis Kazimieras; Vaitkus Pranas. Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. t. 52 (2011), p. 359-364. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Bikelis Algimantas Jonas; Padvelskis Kazimieras; Vaitkus Pranas. Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Vilnius: MII, VU. ISSN 0132-2818. T. 52 (2011). [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Padvelskis Kazimieras; Bikelis Algimantas Jonas. Apibendrintų matų sąsūkos. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Vilnius: MII, VU. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 426-430. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Padvelskis Kazimieras. Netolygūs įverčiai puasoninės aproksimacijos atveju. Matematika ir matematinis modeliavimas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. [T.] 2 (2006), p. 28-32. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Aleškevičienė Aldona; Statulevičius Vytautas; Padvelskis Kazimieras.. Development of Linnik's work in his investigation of the probabilities of large deviation. Asymptotic methods in probability and statistics with applications / eds. N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V. B. Nevzorov. Boston, USA: Birkhäuser, 2001. ISBN 0817642145, p. 259-275. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Podvezko Valentinas; Padvelskis Kazimieras. Оценка студентами качества преподавания математических дисциплин. Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХX международной научно-технической конференции в городе Севастополе 16-21 сентября 2013 г. Т. 2. Донецк: ДонНТУ, 2013. ISSN 2079-2670, p. 247-251. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]