Rimas Ambrakaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Ambrakaitis Rimas. GBAS sistemos taikymo Lietuvos aviacijoje galimybių tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 9-11. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]