Vytautas Rimša

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Kilikevičius Artūras; Rimša Vytautas; Rucki Mirosław. Investigation of influence of aircraft propeller modal parameters on small airplane performance. Eksploatacja i niezawodnosc – Maintenance and reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 22, iss. 1 (2020), p. 1-5. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Kačianauskas Rimantas; Rimša Vytautas; Kačeniauskas Arnas; Maknickas Algirdas; Vainorius Darius; Pacevič Ruslan. Comparative DEM-CFD study of binary interaction and acoustic agglomeration of aerosol microparticles at low frequencies. Chemical engineering research and design. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0263-8762. vol. 136 (2018), p. 548-563. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Zabulionis Darius; Rimša Vytautas. A lattice model for elastic particulate composites. Materials. Basel: MDPI AG. vol. 11, iss. 9 (2018), p. 1-14. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Zabulionis Darius; Kačianauskas Rimantas; Rimša Vytautas; Rojek Jerzy; Pilkavičius Saulius. Spring method for modelling of particulate solid composed of spherical particles and weak matrix. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015), p. 775-785. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Rimša Vytautas; Kačianauskas Rimantas; Sivilevičius Henrikas. Numerical analysis of asphalt mixture and comparison with physical Marshall test. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 4 (2014), p. 570-580. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Kačianauskas Rimantas; Pilkavičius Saulius; Rimša Vytautas; Rojek J.. Interaction of particles via solid interface - model and analysis. Proceedings of the III International Conference on Particle‐based Methods. Fundamentals and Applications (Particles 2013). Stuttgart, Germany, 18‐20 September, 2013. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2013. ISBN 9788494153181, p. 364-374. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Rimša Vytautas; Kačianauskas Rimantas; Sivilevičius Henrikas. Finite element simulation of the normal interaction of particles in the visco-elastic solid. Mechanics and control. Cracow: Akademia Górniczo-Hutnicza. Vol. 30, no. 4 (2011), p. 245-253. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Rimša Vytautas; Kačianauskas Rimantas; Sivilevičius Henrikas. Simulation of interaction of particles via viscoelastic interface. 7th international conference for conveying and handling of particulate solids (CHoPS 2012), 10-13 September, 2012, Friedrichshafen, Germany. Friedrichshafen: EFCE, 2012, p. [1-6]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Rimša Vytautas. Dviejų sferų normalinio kontakto klampiai tamprioje terpėje analizė. Antroji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai", 2012 m. vasario 14 d.: Technologijos mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius: LMA, 2012, p. 86-87. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Rimša Vytautas. Lėktuvo JAK 42 važiuoklės patikimumo analizė. Transportas: devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas- Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. gegužės 25 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059917, p. 242-246. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Rimša Vytautas; Kačianauskas Rimantas. FE simulation of viscoelastic interface between two spherical particles. OAS 2011 : International Conference on Optimization and Analysis of Structures. August 25-27, 2011 Tartu, Estonia. Tartu: University of Tartu, 2011. ISSN 2079-2093, p. 39. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Zabulionis Darius; Kačianauskas Rimantas; Rimša Vytautas; Rojek Jerzy. A model of stiffness of normal interaction of spherical particl es embedded in matrix. PCM-CMM 2015 : 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Computer Methods in Mechanics, September 8th-11th, 2015, Gdansk, Poland. Vol. 1 : short papers. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2015. ISBN 9788393210756, p. 105-106. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Rimša Vytautas; Pilkavičius Saulius; Kačianauskas Rimantas; Rojek J.. Investigation of the normal contact between two spherical particles with interface material. 38th Solid Mechanics conference, Warsaw, Poland August 27-31, 2012 : book of abstracts / Polish Academy of Sciences. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2012, p. 210-211. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Rimša Vytautas. Dalelių kompozito diskretusis modelis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 8.857]