Leonardas Marozas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Marozas Leonardas; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas; Radvilavičius Lukas; Turskis Zenonas. Raising effectiveness of access control systems by applying multi-criteria decision analysis: part 1 – problem definition. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 4 (2013), p. 675-686. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Čenys Antanas; Gibavičius Darius; Goranin Nikolaj; Marozas Leonardas. Genetic algorithm based palm recognition method for biometric authentication systems. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 2 (2013), p. 69-74. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Marozas Leonardas; Petroškevičius Petras; Zakarevičius Algimantas; Stankūnas Jonas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Marcinkevičius Andrejus Henrikas. Formalization of the observations of the sea level variations using XML Data schemas and scalable vector graphics format. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 657-663. [M.kr.:T 004; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Viskontas Povilas; Grigas Mindaugas; Obuchovski Romuald; Marozas Leonardas. Measurement techniques of a European Sea Level Service site in Klaipeda. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 483-488. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Janulevičius Justinas; Marozas Leonardas; Čenys Antanas; Goranin Nikolaj; Ramanauskaitė Simona. Enterprise architecture modeling based on cloud computing security ontology as a reference model. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / organized by: Vilnius Gediminas Technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-6. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Baniulis Rimvydas; Galinauskas Karolis; Marozas Leonardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Puškorius Vytautas. An analysis of the performance and coordinates time series of CORS network LitPOS. Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk University of Technology, 22-25 June 2017, Poland. New York: IEEE, 2017, p. 45-48. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Baniulis Rimvydas; Galinauskas Karolis; Marozas Leonardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius. An analysis of RTK network LitPOS performance. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Marozas Leonardas; Baušys Romualdas; Grigalis Tomas. Requirements analysis for distant iris recognition access control systems and methodology proposal. 2016 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 19, 2016, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2016, p. 1-4. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Marozas Leonardas. XML data schemas of the sea level observations for scalable vector graphics format. Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 128-130. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Grigalis Tomas; Marozas Leonardas; Radvilavičius Lukas. Šiuolaikinių tinklalapių automatizuotam naršymui ir testavimui skirtų priemonių analizė ir pritaikomumas informacijai rinkti. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012), p. 31-34. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Radvilavičius Lukas; Marozas Leonardas; Čenys Antanas. Overview of real-time antivirus scanning engines. Journal of engineering science and technology review. JESTR. Kavala: Kavala Institut of Technology. ISSN 1791-9320. Vol. 5, iss. 1 (2012), p. 63-71. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Januta Andrius; Marozas Leonardas; Goranin Nikolaj. Informacinės saugos audito vykdymas remiantis ISO/IEC 27000 šeimos standartų reikalavimais. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31), p. 110-117. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Būga Arūnas; Marozas Leonardas; Petniūnas Marius; Urbanas Saulius. LitPOS – a part of EUPOS®. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 34, nr. 2 (2008), p. 50-57. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Marozas Leonardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Urbanas Saulius. XML data schemas and scalable vector graphics format for the sea level observations. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 33, Nr. 3 (2007), p. 84-88. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Marozas Leonardas. Klaipėdos jūros lygio stebėjimo stoties duomenų perdava beveik realiuoju laiku. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 33, nr. 1 (2007) (2006), p. 31-35. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Marozas Leonardas. XML data schemas of the sea level observations for scalable vector graphics format. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007).27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania : abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 282-283. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Viskontas Povilas; Grigas Mindaugas; Obuchovski Romuald; Marozas Leonardas. Measurement techniques at European sea level service site Klaipeda. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 148-149. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]