Dainora Gedvilaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Quantitative assessment of the industrial composition in the country’s regions. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. vol. 24, iss. 5 (2018), p. 2083-2097. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius; Šliogerienė Jolita. Quantitative assessment of the dynamics of the economic development of socioeconomic systems based on the MDD method. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 3 (2018), p. 531-532. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2018 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Impact of economic development on the ecology in the regions of Lithuania. E&M Economics and Management. Liberec: Technical University of Liberec. ISSN 1212-3609. vol. 21, iss. 2 (2018), p. 21-37. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius; Čepel Martin. Integrated assessment of the socioeconomic systems’ development. Economics and sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 11, iss. 1 (2018), p. 11-21. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Ginevičius Romualdas; Ginevičius Tomas; Gedvilaitė Dainora. Ranking of office-lease options by multi-criteria methods. Procedia Engineering. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management / edited by Katarzyna Halicka and Lukasz Nazarko. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 182 (2017), p. 222-228. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Assessment of the interrelations between economic and ecological development in regions of Lithuania. Procedia Engineering. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management / edited by Katarzyna HALICKA and Lukasz Nazarko. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 182 (2017), p. 213-221. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Ginevičius Romualdas; Stasiukynas Andrius; Gedvilaitė Dainora. Complex assessment of the ecological development of the country’s regions. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Ginevičius Romualdas; Hogeforster Max; Gedvilaitė Dainora. The formation of the system of indicators of development of the country’s regions. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 503-510. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Ejdys Joanna; Gedvilaitė Dainora. Learning orientation in nursing homes in Poland. Engineering management in production and services. Bialystok; Warsaw: Bialystok University of Technology; De Gruyter Open. ISSN 2543-6597. Vol. 9, iss. 3 (2017), p. 51-62. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Ginevičius Romualdas; Ginevičius Tomas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Ranking of office lease options by multi-criteria methods. Economics and Management = Ekonomia i zarządzanie / Bialystok University of Technology. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 86-93. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Ginevičius Romualdas; Stasiukynas Andrius; Gedvilaitė Dainora; Slavinskaitė Neringa. Issues of quantitative assessment of the industry structure of a country’s region. KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 5-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Bruzgė Šarūnas. Assessment of a country’s regional economic development on the basis of Estimation of a Single Process (ESP) method. Entrepreneurial business and economics review (EBER). International entrepreneurial orientation: theoretical perspective. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 141-153. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Ginevičius Romualdas; Slavinskaitė Neringa; Gedvilaitė Dainora. Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 2 (2014), p. 181-193. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Ginevičienė Vanda Birutė. Švietimo įstaigų mokymo padalinių darbo kokybės kompleksinis vertinimas. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedra. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2335-7061, p. 113-125. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Gedvilaitė Dainora. Šalies regionų darnios plėtros vertinimas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2019. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]