Rita Valaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Binkytė-Vėlienė Arūnė; Kuzminskė Agnė; Čerkauskas Justas; Čerkauskienė Alma; Valaitienė Rita. Multiple criteria evaluation of the EU country sustainable construction industry lifecycles. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 10, iss. 11 (2020), p. 1-27. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.929]