Rasius Makselis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Makselis Rasius. Biologinė ir kultūrinė įvairovės: filosofiniai ir politiniai analogijos aspektai. @eitis elektroniniai mokslo sklaidos vartai. Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves. Vilnius: @eitis, 2018. ISSN 2424-421X, p. 4-24. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Recenzijos

Kituose recencuojamuose leidiniuose

2018 - Stepukonis Aivaras; Gaižutytė-Filipavičienė Žilvinė; Makselis Rasius. Pranešimo svarstymas: Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, „Globalioji atmintis: nacionalinių atminčių nyksmas“. Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves. Kaunas: @eitis, 2018. ISBN 9786099585819, p. 97-105. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Žukauskienė Odeta; Makselis Rasius; Stepukonis Aivaras; Mostauskis Stanislavas. Pranešimo svarstymas: Rasius Makselis, „Biologinė ir kultūrinė įvairovės: filosofiniai ir politiniai analogijos aspektai“. Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves. Kaunas: @eitis, 2018. ISBN 9786099585819, p. 25-44. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2018 - Stepukonis Aivaras; Vaitkevičius Julius; Makselis Rasius; Žukauskienė Odeta. Pranešimo svarstymas: Julius Vaitkevičius, „Konfucijiškos ir lietuviškos vertybės: nesutaikoma įvairovė ar paslėpta vienovė?". Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves. Kaunas: @eitis, 2018. ISBN 9786099585819, p. 169-212. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 3.143]
2018 - Stepukonis Aivaras; Žukauskienė Odeta; Makselis Rasius; Mostauskis Stanislavas. Pranešimo svarstymas: Aivaras Stepukonis, „Europos Sąjungos–Jungtinių Amerikos Valstijų santykiai XX–XXI amžių sandūroje: Vakarų civilizacinio fragmentavimosi dilemos". Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves. Kaunas: @eitis, 2018. ISBN 9786099585819, p. 114-130. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]