Sonata Vdovinskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2006 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Vdovinskienė Sonata. The process of self-purification of the Baltic sea waters from artificial radionuclides. Oceanology. New York: Springer. ISSN 0001-4370. Vol. 46, no. 3 (2006), p. 258-367. [M.kr.:N 002; N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 7.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana; Vdovinskienė Sonata. Automated design tools usage for teaching of mechanical orientation students. Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12-13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-2951, p. 55-60. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Sokas Algirdas; Vdovinskienė Sonata. The house plan drawing and heating system automated design. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 807-811. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Droessiger Gražina; Vdovinskienė Sonata. Factors for increasing motivation to theory class attendance among students of technology studies. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. Saransk: National Research Ogarev Mordovia State University. ISSN 1991-9468. vol. 24, iss. 1 (2020), p. 50-61. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2002 - Styro Dmitrij; Astrauskienė Nijolė; Kleiza Jonas; Vdovinskienė Sonata. Simulation of the self-cleaning process of a passive admixture in the Lithuanian economic area of the Baltic Sea. Lithuanian journal of physics. .. ISSN 1392-1932. Vol. 42, no. 2 (2002), p. 131-138. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Vdovinskienė Sonata. Peculiarities of computer - aided creation of sectional views based on 3D model. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 20 (2010), p. 33-37. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Juodagalvienė Birutė; Plakys Vytautas; Vdovinskienė Sonata. Application of virtual communication environment in engineering graphics teaching. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 18 (2008), p. 51-57. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Vdovinskienė Sonata. Процесс самоочищения вод Балтийского моря от радионуклидов искусственного происхождения. Океанология. Москва: Наука. ISSN 0030-1574. Т. 46, № 3 (2006), p. 386-396. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Vdovinskienė Sonata. Baltijos jūros priekrantės vandens radioaktyvioji tarša ir papildoma žmogaus apšvita. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2004, Nr. 3, p. 28-31. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Styro Dmitrijus; Astrauskienė Nijolė; Kleiza Jonas; Vdovinskienė Sonata. Simulation of the self-cleaning process of a passive admixture in the Lithuanian economic area of the Baltic sea. Lithuanian Journal of Physics. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1392-1932. Vol. 42, nr.2 (2002), p. 139-145. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Styro Dmitrijus; Vdovinskienė Sonata; Kleiza Jonas. Baltijos jūros pietrytinės dalies vandens masių cirkuliacijos ypatumai. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. X, nr. 1 (2002), p. 25-30. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Vdovinskienė Sonata. Standartas – tai nuoroda į kokybišką rezultatą. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 70-73. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2020 - Vdovinskienė Sonata. Sėkmingo dėstytojo darbo veiksnys – laisvė veikti. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 11-15. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2020 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Fusion 360 taikymas užduotims vizualizuoti. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 49-53. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Vdovinskienė Sonata. Sklypo plano braižymo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universito Žemės ūko akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 53-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Vdovinskienė Sonata. Pjūvio vaizdų kūrimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universito Žemės ūko akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 40-46. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Vdovinskienė Sonata. Naujojo matmenų standarto ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universito Žemės ūko akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 70-74. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Vdovinskienė Sonata. Grafiniai organizatoriai inžinerinės grafikos mokyme. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universito Žemės ūko akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 47-52. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Vdovinskienė Sonata. Standarto tikslumas ir jo supratimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU Leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 63-66. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Vdovinskienė Sonata. Lietuvoje ir užsienyje naudojamų inžinerinės grafikos standartų palyginimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 67-72. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Vdovinskienė Sonata. Inžinerinės grafikos paskaitų efektyvumo didinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 27-31. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Vdovinskienė Sonata; Vinogradova Jūratė. Inžinerinė grafika kitų disciplinų kontekste. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademij, Kauno raj.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 32-38. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Vdovinskienė Sonata. Student motivation in engineering graphics learning. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 38-41. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Vdovinskienė Sonata. Šiandieninių statybinių brėžinių standartų ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 104-110. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Vdovinskienė Sonata. Gimtosios kalbos svarba inžinerinės grafikos mokymesi. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 17-21. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Vdovinskienė Sonata. Statybinis brėžinys šiandien. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija.. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 58-63. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Juodagalvienė Birutė; Vdovinskienė Sonata. Peculiarities of staircase representation in educational process. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 29-33. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Šakauskienė Rolanda; Vdovinskienė Sonata. Studentų mokymosi motyvacija ir jos skatinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 89-96. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Vdovinskienė Sonata. Standartų ir kitų statybinei braižybai skirtų techninių reikalavimų dokumentų netikslumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 92-97. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Vdovinskienė Sonata. Pastato modelio pagal įkeltą paveikslėlį kūrimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 87-91. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Vaizdinių priemonių taikymas mašinų braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 30-34. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Sokas Algirdas; Vdovinskienė Sonata. The house plan drawing and heating system automated design. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Solidworks ypatumai automatiniame objekto vaizdų formavime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 39-44. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Vdovinskienė Sonata. Kiaurymių sankirtos nustatymas kompiuterinėje braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 35-38. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Nagreckienė Ramunė; Vdovinskienė Sonata. Inžinerinės grafikos mokymo medžiagos pateikimo būdai ir jų ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 25-29. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vdovinskienė Sonata; Usovaitė Ana. CAD systems application for modelling landscape and its elements. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 171-184. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Juodagalvienė Birutė; Vdovinskienė Sonata. Aspects of modernization of teaching engineering graphics. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 29-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Vdovinskienė Sonata. Statybinių brėžinių vystymosi raida. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 188-193. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Vdovinskienė Sonata. Objekto tikrojo vaizdo radimo pagal perspektyvines projekcijas ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 183-187. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. SolidWorks sistema sukurtos vaizdinės priemonės pritaikymas statybinėje braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28 d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 17-22. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vdovinskienė Sonata. Peculiarities of exporting drawings from AutoCAD into word system. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 154-158. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Vdovinskienė Sonata. Peculiarities of computer-aided creation of sectional views based on 3D model. Proceedings of 6th conference "Geometry and graphics". Ustroń, 2009 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009, p. 63-64. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Vdovinskienė Sonata. Neįprastų užduočių panaudojimas kompiuterinių grafikos įgūdžių ugdymui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28 d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 65-68. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Juodagalvienė Birutė; Vdovinskienė Sonata. Aspects of engineering graphics theory in practical IT models. Proceedings of 6th conference "Geometry and graphics". Ustroń, 2009 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009, p. 17-18. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. The peculiarities of parametric 3D modeling. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 76-80. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vdovinskienė Sonata. Specializuotų grafinių tinklalapių panaudojimas kompiuterinėje braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas: KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 99-102. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Practice of solidworks and AutoCAD interface in computer modeling. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 72-75. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Juodagalvienė Birutė; Plakys Vytautas; Vdovinskienė Sonata. Application of virtual communication environment in engineering graphics teaching. Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: Politechnika Śląska, 2008, p. 37-38. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Gerdžiūnas Pranas; Vdovinskienė Sonata. Standartas ir jo traktavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250658, p. 46-50. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Gerdžiūnas Pranas; Vdovinskienė Sonata. Engineering graphics standards application. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006 / International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 142-148. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Vdovinskienė Sonata. Pirmieji statybiniai brėžiniai nepriklausomoje Lietuvoje. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 56-61. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Vdovinskienė Sonata. Savivalos procesų Baltijos jūros pietrytinėje dalyje tyrimas. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. balandžio 18-19 d., medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika, fizika ir fizinė kompiuterija. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055210, p. 228-233. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Styro Dmitrijus; Astrauskienė Nijolė; Vdovinskienė Sonata. Pietrytinės Baltijos jūros dalies savivalos nuo pasyvių priemaišų modeliavimas. Taikomoji fizika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 9955091916, p. 121-124. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Vdovinskienė Sonata. Baltijos jūros pietrytinės dalies vandens masių cirkuliacijos ypatumai. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 17-gegužės 11 d., medžiaga : matematika ir informatika. Fizika ir fizinė kompiuterija. Vilnius: Technika, 2001, p. 185-191. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Styro Dmitrij; Vdovinskienė Sonata. Dinaminių Baltijos jūros charakteristikų skaičiavimas. Matematika ir informatika. Chemija ir bioinžinerija. Fizika ir fizinė kompiuterija : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 26-spalio 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 279-284. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Styro Dmitrij; Kleiza Jonas; Vdovinskienė Sonata. Measured and calculated vertical transfer of radionuclide 137CS in the Baltic Sea after Chernobyl power pant accident. Gamtinės ir branduolinės anomalijos ir žmonių sauga = Natural and nuclear anomalies and life protection: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 1998 m. rugsėjo 25-26 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1998, p. 41-49. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2003 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Vdovinskienė Sonata. Pasyviųjų priemaišų pernaša Lietuvos jūrinėje akvatorijoje. 35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2003 m. birželio 12-14. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2003. ISBN 9986869773, p. 140. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Styro Dmitrijus; Kleiza Jonas; Vdovinskienė Sonata. Prognostic model of the passive admixture transfer in the southeastern area of the Baltic Sea and its use. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 138. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Styro Dmitrijus; Kleiza Jonas; Vdovinskienė Sonata. Pasyvios taršos pernašos prognostinis modelis Baltijos jūros pietrytinei daliai ir jo taikymas. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 35. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Miškinis Paulius; Vdovinskienė Sonata. Galimų priemaišų šaltinių bei difuzijos netiesiškumo įtakos jūros teršalų koncentracijos pokyčiams įvertinimas. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 36. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Miškinis Paulius; Vdovinskienė Sonata. Evaluation of the effect of possible admixture sources and nonlinear diffusion on changes of the concentration of sea pollution. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 139. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Vdovinskienė Sonata. Pasyviųjų priemaišų sklaida Baltijos jūros pietrytinėje dalyje : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2003. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 7.643]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2012 - Sankauskienė Tajana; Kumpikas Pranas; Milius Petras; Nenorta Vidmantas; Pilkaitė Tilmutė; Sokas Algirdas; Vansevičius Antanas; Vasylius Algimantas; Vdovinskienė Sonata. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Akademija, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Modeliavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 9.720]
2010 - Vdovinskienė Sonata. Fundamentals of engineering graphics. Technical drawing : educational book. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.230]
2008 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Tūrinis kompiuterinis modeliavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technka, 2008. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.286]
2008 - Gerdžiūnas Pranas; Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Inžinerinė kompiuterinė grafika: projekcinė braižyba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 4.000]