Vidas Žuraulis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Vehicle velocity relation to slipping trajectory change: an option for traffic accident reconstruction. Promet – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. vol. 30, no. 4 (2018), p. 395-406. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Pumputis Vidmantas; Skačkauskas Paulius. The analysis of drivers’ reaction time using cell phone in the case of vehicle stabilization task. International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz: Nofer Institute of Occupational Medicine. ISSN 1232-1087. vol. 31, iss. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - van der Merwe Nico; Els P. Schalk; Žuraulis Vidas. ABS braking on rough terrain. Journal of terramechanics. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0022-4898. vol. 80 (2018), p. 49-57. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Surblys Vytenis; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Estimation of road roughness from data of on-vehicle mounted sensors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 3 (2017), p. 369-374. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Skačkauskas Paulius; Žuraulis Vidas; Vadluga Vaidas; Nagurnas Saulius. Development and verification of a shock absorber and its shim valve model based on the force method principles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 1 (2017), p. 126-133. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius; Rimkus Alfredas; Gargasas Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Žuraulis Vidas; Matuzevičius Dalius; Serackis Artūras. A method for automatic image rectification and stitching for vehicle yaw marks trajectory estimation. PROMET - Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 28, no. 1 (2016), p. 23-30. [M.kr.:01T; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Kajackas Algimantas; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Influence of VANET system on movement of traffic flows in emergency situations. PROMET – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 27, no. 3 (2015), p. 237-246. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Levulytė Loreta; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. The research of dynamic characteristics of a vehicle driving over road roughness. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss. 4 (2014), p. 518-525. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Žuraulis Vidas; Levulytė Loreta; Sokolovskij Edgar. The impact of road roughness on the duration of contact between a vehicle wheel and road surface. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014), p. 431-439. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Lublin: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss.4 (2013), p. 312-318. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Subačius Rimantas; Lazauskas Jonas. The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011), p. 224-231. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Steišūnas Stasys; Dižo Ján; Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas. Examination of vertical dynamics of passenger car with wheel flat considering suspension parameters. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 235-241. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Žuraulis Vidas; Levulytė Loreta; Sokolovskij Edgar. Vehicle speed prediction from yaw marks using photogrammetry of image of traffic accident scene. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 89-94. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Skačkauskas Paulius; Žuraulis Vidas; Matuzevičius Dalius. The issues of autonomous vehicle stability during step steer manoeuvre in different road friction conditions. Transport Means 2016 : proceedings of the 20th international scientific conference, October 5-7, 2016, Juodkrante, Lithuania, Part 2 / Kaunas University of Technology, Klaipėda University, JSC Lithuanian Railways ("AB Lietuvos geležinkeliai"), IFTOMM Nati. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-296X, p. 472-476. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Skačkauskas Paulius; Žuraulis Vidas. Research of characteristics of sports cars’ shock absorbers. Transport Means 2015: proceedings of the 19th international conference, October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2015. ISSN 1822-296X, p. 231-235. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Žuraulis Vidas; Levulytė Loreta. The influence of comfort and sport driving modes of modern vehicles on the vibration of sprung and unsprung masses. Transport Means 2014: proceedings of the 18th international conference, October 23-24, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-296X, p. 15-19. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Research on automobile technical state impact on road traffic accident level in the country. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 69-72. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Kemzūraitė Kristina; Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas. Investigation of vehicle stability on road curves in winter conditions. Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-296X, p. 104-107. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Šneideris Juozapas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius. Robotizuotų valdymo įrenginių pritaikymo automobilių dinamikos bandymams tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 29-34. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Skačkauskas Paulius; Mejeras Vilius; Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius. Adaptation and experimental analysis of the Universal Asynchronous Receiver-Transmitter based communication in Autonomous Ground Vehicle. Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference, October 03–05, 2018 Trakai, Lithuania. Part 1. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. ISSN 1822-296X, p. 11-15. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Skačkauskas Paulius; Nagurnas Saulius; Mejeras Vilius; Žuraulis Vidas. The analysis of the autonomous vehicle stable movement using a kinematic model. Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Part 1 / Kaunas University of Technology, Klaipėda University, JSC Lithuanian Railways (AB "Lietuvos geležinkeliai"), IFTOMM . Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. ISSN 1822-296X, p. 118-122. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Skačkauskas Paulius; Vadluga Vaidas; Žuraulis Vidas. Vienvamzdžio amortizatoriaus plokštelinio vožtuvo matematinis modelis. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 533-539. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius; Vadluga Vaidas. Vibracijų metodo taikymas automobilio rato guolio diagnostikai jam dirbant skirtingais režimais. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 126-131. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Nazarovas Saulius; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius. M1 klasės automobilių stabdymo parametrų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 120-125. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. The influence of vehicle skidcar system on vibrations and dynamic characteristics . Proceedings of the Institute of vehicles = Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Warszawa: Warsaw University of Technology Institute of Vehicles. ISSN 1642-347X. 2015, No. 1(101), p. 19-30. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Kemzūraitė Kristina; Žuraulis Vidas; Więckowski Dariusz. Shock absorber efficiency measurement impact of tyres types and pressure. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 64, no. 2 (2014), p. 27-36, 127-136. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Žuraulis Vidas; Pečeliūnas Robertas; Jakutis Ginas. Semi-active suspension influence on comfort sensation of a vehicle occupant. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai = Agricultural Engineering. Research papers. Raudondvaris: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no. 1 (2014), p. 116-124. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Dūdėnaitė Eglė; Pečeliūnas Robertas; Žuraulis Vidas; Matuzevičius Dalius. Mažų (B1 klasės) automobilių skersinio dinaminio stabilumo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014), p. 552-557. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Więckowski Dariusz. Investigation of dynamic properties of vehicle in various friction condition simulated with use of skidcar system. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 63, no.1 (2014), p. 89-99, 195-205. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2013 - Paškevičius Paulius; Nagurnas Saulius; Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas. Automobilvežio platformos tiltelio patikimumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 541-545. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Levulytė Loreta. Automobilio skersinio stovumo analizė vertinant pakabos charakteristikas važiuojant snieguota ir sausa kelio danga. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 558-564. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Žuraulis Vidas; Žukas Artūras. Simuliacinės programos „CarSim“ panaudojimo galimybės automobilių skersinės dinamikos tyrimuose. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: ASU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, No 1-3 (2012), p. 100-111. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Žuraulis Vidas. Išilginio kelio profilio įtaka automobilio lėtėjimo pagreičiui. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 403-407. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Šiuolaikinių dyzelinių automobilių variklių kietųjų dalelių filtrų regeneracijos problemos. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 42, no 2-3 (2010), p. 196-203. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Bingelis Martynas; Garbinčius Giedrius; Žuraulis Vidas. Lengvojo automobilio žieminių padangų stabdymo charakteristikų tyrimas esant aukštoms aplinkos temperatūroms. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Scie. Vilnius: VGTU, 2017. ISBN 9786094760297, p. 87-90. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Girkontas Stasys; Garbinčius Giedrius; Žuraulis Vidas. Krovinio masės ir tvirtinimo padėties įtaka automobilio stovumui. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Scie. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 52-57. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Levulytė Loreta; Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis. The influence of suspension regulation modes to body pitch angle of braked vehicle. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika 12 = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Kryminalistyka i ekspertologia sadowa: nauka, studia, praktyka : [12 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2016. ISBN 9789986555438, p. 534-546. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Kuzeris Edgaras; Vadluga Vaidas; Žuraulis Vidas. Padangų užsidegimo priežasčių tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: VGTU, 2016. ISBN 9786094579370, p. 81-84. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Jakas Tautvydas; Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Skačkauskas Paulius. Slydimą imituojančios sistemos įtakos lengvojo automobilio dinaminėms charakteristikoms tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 27-32. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Mažylytė Agnė; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. M2 IR M3 kategorijos autobusų stovumo tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 107-111. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Pukalskas Saugirdas; Zautra Rytis; Nagurnas Saulius; Matijošius Jonas; Švelnia Virginijus; Vėgneris Ričardas; Žuraulis Vidas; Juknelevičius Romualdas. Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 169-172. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Levulytė Loreta; Uzialo Jan; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Kelio nelygumų įtaka automobiliojudėjimui. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 231-236. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Mažeika Algirdas; Valiūnas Valdas; Žuraulis Vidas; Vėgneris Ričardas; Kudarauskas Nerijus. Reduction of pollution caused by UAB "Vilniaus autobusai". TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 297-303. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Žuraulis Vidas; van der Merwe Nico; Scholtz Odette; Els Schalk. Modelling and validation of a testing trailer for ABS and tyre interaction on rough terrain. 19th International & 14th European-African regional conference of the International Society for Terrain-Vehicle Systems (ISTVS), September 25-27, 2017 Budapest, Hungary : program and book of abstracts. Budapest: 2017. ISBN 9789632696690, p. 32. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Žuraulis Vidas. Posūkio trajektorija slydimo režimu judančio automobilio dinaminių parametrų tyrimas. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:03T; T000] [Aut.lankų sk.: 11.286]