Rytė Žiūrienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina; Kamarauskas Juozas; Usovaitė Ana; Gaižauskas Dovydas. The residence plot selection model for family house in Vilnius by neutrosophic WASPAS method. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 24, iss. 3 (2020), p. 182-196. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. The impact of computer intelligence on the models of constructions' design. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, May 19-21, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 581-586. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Žiūrienė Rytė. The models of graphics role in civil engineering under IT circumstances. 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008 / The Association of European Civil Engineering Faculties, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Civil Engineering of VGTU. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282891, p. 125-134. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Zemkauskas Jonas; Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. Aspects of graphic methods application in managing constructing processes. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 447-452. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Žiūrienė Rytė; Jonušauskas Linas; Auglys Eimantas; Gailevičius Darius; Girdzijauskaitė Eglė. The story of NanoJesus: Combining 3D scanning and femtosecond laser nanolithography for the fabrication of the smallest nativity scene in the world. Advances in intelligent systems and computing. ICGG 2018 - Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics; Milan, Italy, 3-7 August 2018. Cham: Springer. ISSN 2194-5357. vol. 809 (2019), p. 1191-1201. [M.kr.:N 002; S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Žaltauskaitė Vilma; Žiūrienė Rytė. Concerning a flowery tablecloth and the computer-aided analysis of a 19th-century photographic image. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 64-84. [M.kr.:H 005; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2010 - Žiūrienė Rytė; Usovaitė Ana; Reimeris Ramojus. Internetinės erdvės pritaikymas daltonizmą turintiems vartotojams. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 4 (2010), p. 118-126. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Makutėnienė Daiva; Žiūrienė Rytė. Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 1 (2006), p. 51-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Žiūrienė Rytė; Mešliūtė Rimantė; Makutėnienė Daiva. Development of 3D city model applying cadastral information. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 2 (2006), p. 51-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. The models of information geometrical drawing. Proceedings on the International Conference on Engineering Education : ICEE'2005 : July 25-29, 2005, Gliwice, Poland : International Conference on Engineering Education "Global Education Interlink". Gliwice: Silesian University of Technology. ISSN 1562-3580. Vol. 2 (2005), p. 134-138. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Peculiarities of geometrical drawing in contemporary engineering graphics. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 15 (2005), p. 57-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Žiūrienė Rytė. Representation and modelling of 3D objects in different CAD systems. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 14 (2005), p. 70-75. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. Pastatų geometrijos projektavimo proceso valdymas. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T.VII, nr. 3 (2001), p. 184-190. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Žiūrienė Rytė; Čiupaila Lionginas. Automatizuoto projektavimo sistemų panaudojimo galimybės ir perspektyvos. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 23, Nr. 3 (1999), p. 138-147. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Žiūrienė Rytė. Возможности автоматизированного управления интегрированных систем. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika = Engineering and computer graphics : Tarptautinė asociacija BALTGRAF, straipsnių rinkinys, [kn.] 4.. Vilnius: Technika, 1998, p. 27-31. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Žiūrienė Rytė. Virtuali realybė kaip integruojanti 3D aplinka mokymo procese. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 131-135. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Žiūrienė Rytė. Urbanistinės erdvės 3D skenavimas ir jos taikymas multimediniuose projektuose. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 136-140. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Žiūrienė Rytė. NanoJėzaus istorija: prakartėlės virtualios realybės modelis ir holografinė projekcija. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 148-154. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Žiūrienė Rytė. NanoJėzaus istorija: modelių skenavimas ir ruošimas 3D nano spaudai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 141-147. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Žiūrienė Rytė. Geometrinis modeliavimas - vartai į virtualų pasaulį. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 153-158. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Makaršinaitė Viktorija; Žiūrienė Rytė. Virtualaus gido kūrimo technologijų tyrimas. Informacinės technologijos = Proceedings of Master and PhD students conference on informatic : 15-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2010) medžiaga, 2010 m. gegužės 13 d., Kaunas, Lietuva / Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-249X. 2011, Nr. 15, p. 85-90. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina. Kompiuterinė grafika kūrybinių industrijų studentams. Technologiniai aspektai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 145-150. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Žiūrienė Rytė; Zemkauskas Jonas. Tūrinio modeliavimo darbai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 209-214. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. The impact of computer intelligence on the models of constructions' design. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 581-586. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Žiūrienė Rytė; Zemkauskas Jonas. Projekcinės braižybos darbai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 203-208. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Žiūrienė Rytė; Zemkauskas Jonas. Paviršinio modeliavimo darbai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 198-202. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Baušys Romualdas; Žiūrienė Rytė. Some aspects of educational paradigm of engineering graphics. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 7-12. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Žiūrienė Rytė; Čiupaila Lionginas. Inžinerinės grafikos sprendimai IT. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 15-20. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. Inžinerinės grafikos problemos IT. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 9-14. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Žiūrienė Rytė; Zemkauskas Jonas. Welding unit as a constructional element and its visualization by means of it. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 138-143. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė; Makutėnienė Daiva. Descriptive geometry in information technology: animation or reanimation?. 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008 [elektroninis išteklius]. August 4-8, 2008 in Dresden, Germany : proceedings [CD] / International Society for Geometry and Graphics ISGG. Dresden: Dresden University of Technology, 2008. ISBN 9783867800426, p. [1-10]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė; Zemkauskas Jonas. Constructional graphics peculiarities in the information technologies. Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: Politechnika Śląska, 2007, p. 53-55. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Zemkauskas Jonas; Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. Aspects of graphic methods application in managing building processes. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Žiūrienė Rytė; Riškus Aivaras; Čiupaila Lionginas. The aspects of graphics teaching management by internet technologies. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 106-110. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Structure modelling of information geometrical drawing. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006 / International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 36-40. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Žiūrienė Rytė; Čiupaila Lionginas. Reasoning models in the graphics courses. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006 / International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 46-50. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Information civil engineering drawing models. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 77-80. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Žiūrienė Rytė; Čiupaila Lionginas. Automatization of modelling in the 2D graphics tasks. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 86-90. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Aspects of information engineering graphics modelling. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006 / International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 81-85. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Makutėnienė Daiva; Žiūrienė Rytė. Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas. Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys: tarptautinės konferencijos medžiaga: Vilnius, 2005 m. spalio 7 d. / Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005. ISBN 9955977418, p. 103-108. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Žiūrienė Rytė. Visual methods of creating 3D models in engineering. Engineering graphics BALTGRAF-7 : proceeding of the seventh international conference (May 27-28, 2004 Vilnius, Lithuania). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057264, p. 126-132. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Žiūrienė Rytė. Representation and modelling of 3D objects in different cad systems. Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004. Ustroń: 2004, p. 67-68. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. К вопросу применения искусственного интеллекта в процесе строительного проектирования. Engineering Graphics BALTGRAF-6 : proceedings of the Sixth International Conference. Riga, Latvia, June 13-14, 2002. Riga: 2002, p. 39-43. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Žiūrienė Rytė; Čiupaila Lionginas. Intelligent data management in building design process. eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction : proceedings of the Fourth European Conference on Product and Process Modelling in the Building and Related Industries. Portorož, Slovenia, 9-11 September 2002. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2002. ISBN 90 5809 507 X, p. 433-434. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Žiūrienė Rytė. Some problems of intellectual data management in CAAD. eCAADe 19: Architectural Information Management : proceedings of the 19th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe, 29.-31. 8. 2001, Helsinki, Finland. Helsinki: 2001. ISBN 0952368781, p. 161-164. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Žiūrienė Rytė; Čiupaila Lionginas. Negrafinių dalykų grafinių problemų sprendimų grafiniais metodais ypatumai. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 30-34. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina. Kompiuterinė grafika kūrybinių industrijų studentams. Kurso struktūra. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 35-39. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Mešliūtė Rimantė; Žiūrienė Rytė. Miesto 3D modelio formavimas panaudojant esamus duomenis. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096551, p. 141-145. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Žiūrienė Rytė. Модель рабочего окружения для проектирования. Engineering Graphics BALTGRAF-5 : abstracts of the International Conference [Tallin, Estonia, June 15-16, 2000]. Tallin: Tallin Technical University, 2000, p. 51-55. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Žiūrienė Rytė. Tūrinio modeliavimo ypatybės. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, [2000 m. birželio 6 d., Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137586, p. 99-103. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Žiūrienė Rytė. Projektavimo proceso valdymo ypatybės. Matematika ir informatika. Chemija ir bioinžinerija. Fizika ir fizinė kompiuterija : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 26-spalio 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 35-41. [M.kr.:N 002; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Žiūrienė Rytė; Kunigonytė Kornelija. Virtualios realybės architektė : pokalbis su VGTU Grafinių sistemų katedros lektore Ryte Žiūriene. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(16), p. 24-29. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Jučiūtė Edita; Žiūrienė Rytė; Motiejūnaitė Lauryna; Jaskauskas Tomas. Apie sunkią temą studentai prabilo grafikos kalba : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Grafinių sistemų katedros dėstytoja dr. Ryte Žiūriene, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industri. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2014, Nr. 2(7), p. 68-73. [M.kr.:S 005; S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Zemkauskas Jonas; Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė. Aspects of graphic methods application in managing building processes. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 205-206. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Žiūrienė Rytė. Pastatų erdvinio sprendimo vizualizavimo intelektinis modeliavimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2002. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2006 - Baušys Romualdas; Gerdžiūnas Pranas; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė; Vinogradova Jūratė. Kompiuterinė grafika ir projektavimas, 2006 m. balandžio 11 d: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis". Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 28.620]

Mokomosios knygos

2014 - Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina; Stančius Antanas. Rastrinė ir vektorinė grafika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.440]
2013 - Žiūrienė Rytė; Gujienė Ina. The fundamentals of projection-based technical drawing : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.350]
2011 - Žiūrienė Rytė; Gujienė Ina. Projekcinės braižybos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.071]
2005 - Žiūrienė Rytė. Computer aided design examples : methodical instructions for laboratories. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.143]
2004 - Žiūrienė Rytė. Computer aided design examples : methodical instructions for laboratories. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.143]