Evaras Žitkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Žitkevičius Evaras; Grigaitis Darius; Navakauskas Dalius. On skeletonization of blood vessels in angtographic MRI images of human brain. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 36, no. 4 (2007), p. 372-376. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Žitkevičius Evaras; Martavičius Romanas. Image wavelet transform for PCB soldering's quality evaluation. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 85-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Palenskis Vilius; Žitkevičius Evaras. Phonon mediated electron-electron scattering in metals. World journal of condensed matter physics. Wuhan: Scientific Research Publishing Inc. ISSN 2160-6919. vol. 8 (2018), p. 115-129. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2005 - Mikelaitis Vytas; Martavičius Romanas; Žitkevičius Evaras. Vilnelių transformacijos taikymas žmogaus galvos smegenų kompiuterinių tomogramų su insulto sritimi analizei. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 8 (64). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Žitkevičius Evaras; Meilūnas Mečislavas. On optimization of region growing procedure for complex CT images. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1 - 5, 2005, Trakai, Lithuania : proceedings. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986059240, p. 395-402. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Žitkevičius Evaras; Martavičius Romanas. Laikinis dažninis metodas išeminio galvos smegenų insulto sričiai nustatyti kompiuterinėse tomogramose. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, No. 5(61). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Palenskis Vilius; Matukas Jonas; Stučinskas Darius; Kaminskas Kazys Antanas; Žitkevičius Evaras. Investigation of noise in InGaAs/InP-based separate absorption and multiplication avalanche photodiodes. Lithuanian Journal of Physics : mokslinis leidinys. .. ISSN 1648-8504. vol. 43, no. 5 (2003), p. 385-390. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Žitkevičius Evaras; Martavičius Romanas. Aproksimacijos elipse taikymas galvos kompiuterinių tomogramų analizėjė. Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509950X, p. 252-255. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Žitkevičius Evaras; Meilūnas Mečislavas. An algorithm of automatic human brain identification in complex CT images. VI International Workshop for candidates for a doctor's degree OWD'2005 under the auspices of deans of electrical, electronic and computer science faculties of engineering. Vol. 21. Gliwice: Faculty of Electrical Engineering Silesian university of Technology, 2005. ISBN 8392224205, p. 23-26. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Grigaitis Darius; Žitkevičius Evaras; Ušinskas Andrius. Determination of symmetry axis on human brain CT image. BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn University of Technology October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia. 2004. ISBN 9985594622, p. 165-168. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Žitkevičius Evaras; Martavičius Romanas. Detection of human brain ischemic stroke region by computed tomography image spectrum. BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn University of Technology October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia. 2004. ISBN 9985594622, p. 169-170. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Žitkevičius Evaras. Spektrinės analizės taikymas medicininiams signalams. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986058031, p. 10-15. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Žitkevičius Evaras. Delta moduliacijos taikymas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 14 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986056950, p. 46-50. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Grigaitis Darius; Kirvaitis Raimundas; Žitkevičius Evaras; Meilūnas Mečislavas. On optimization of region growing procedure for complex CT images. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 77. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Palenskis Vilius; Matukas Jonas; Stučinskas Darius; Kaminskas Kazys Algirdas; Žitkevičius Evaras. InGaAs/InP griūtinių fotodionų su atskiromis sugerties ir krūvininkų dauginimo sritimis triukšmų tyrimas. 35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2003 m. birželio 12-14 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2003. ISBN 9986869773, p. 216. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Žitkevičius Evaras; Martavičius Romanas. Image wavelet transform for PCB soldering quality evaluation. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 41-42. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Žitkevičius Evaras. Medicininių vaizdų analizė ir tyrimas spektriniais metodais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.286]