Grigorij Žilinskij

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Žilinskij Grigorij. Different period time series forecasts integration as a tool of increasing the accuracy of stock return prediction. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 292-298. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Žilinskij Grigorij; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Akcijų investiciniu patrauklumu paremtas investicinio portfelio sudarymo modelis. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 242-252. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Žilinskij Grigorij. Finansinio sverto naudojimas aktyviai valdant investicijų portfelį. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 3 (2010), p. 194-203. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Žilinskij Grigorij; Lukševičiūtė Gabrielė. Pradelstų paskolų analizė sutelktinio finansavimo platformoje „Mintos“. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Žilinskij Grigorij; Geigal Monika. Investavimo strategijų taikymas kapitalo rinkoje. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Žilinskas Ignas; Žilinskij Grigorij. FinTech įtaka ekonomikai. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Žilinskij Grigorij; Patackaitė Karolina. Finansinių technologijų įmonių, teikiančių tarptautinių mokėjimų paslaugas, įtakos bankų sektoriui analizė. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Navickaitė Greta; Žilinskij Grigorij. Sutelktinis finansavimas – vieta FinTech rinkoje ir FinTech tyrimuose. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-14. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Gaigalaitė Ieva; Žilinskij Grigorij. Investavimo strategijų pasirinkimo galimybių analizė ir jų klasifikavimas akcijų rinkoje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Girsaitė Inga; Žilinskij Grigorij. Fundamentaliosios analizės panaudojimo investavimo sprendimų priėmimui valiutų rinkoje, galimybių analizė. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Žilinskij Grigorij. Investment portfolio rebalancing decision making. Global multidisciplinary e-conference World science day for peace and development, 10th November 2014 : proceedings. Vol. 1. Kocani, Republic of Macedonia: European Scientific Institute, ESI, 2014. ISBN 9786084642329, p. 61-69. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Žilinskij Grigorij; Kuzminskas Vilius. Widely diversified investment portfolio – a tool to protect your investment in terms of markets volatility. MMK 2011. International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : proceedings of the international scientific conference, December 12-16, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vol. 2. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. ISBN 9788090487772, p. 2140-2150. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Žilinskij Grigorij; Dzikevičius Audrius. Markowitzo teorijos plėtra siekiant adekvatesnio portfelio sudarymo ir valdymo. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 23-30. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Žilinskij Grigorij. Kapitalo rinkos teorijos taikymas aktyviam portfelio valdymui : [Elektroninis išteklius]. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-8]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Žilinskij Grigorij. Investicijų portfelio sprendimai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.929]