Albinas Žilinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Cesiulis Henrikas; Žilinskas Albinas; Padgurskas Juozas; Kreivaitis Raimondas; Rukuiža Raimundas. Chemical, electrochemical and tribological study of various olive oils and their behaviour on steel. Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. Vol. 29, no. 1 (2018), p. 17-28. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Urbanavičiūtė Indrė; Višniakova Sigita; Dirsytė Justina; Juška Giedrius; Lenkevičiūtė Bronė; Bužavaitė Ernesta; Žilinskas Albinas; Arlauskas Kęstutis. A series of new luminescent non-planar 1,8-naphthyridine derivatives giving coloured and close-to-white electroluminescence spectra. Journal of luminescence. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0022-2313. Vol. 181 (2017), p. 299-309. [M.kr.:N 002; N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Žilinskas Albinas; Sereikaitė Jolanta. Stereoselective bioreduction for the resolution of racemic mixtures of bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione using vegetables. Journal of molecular catalysis B: Enzymatic. Amsterdam: Elsevier Science Bv. ISSN 1381-1177. Vol. 90 (2013), p. 66-69. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Žilinskas Albinas; Sereikaitė Jolanta. Probing of some compounds as anti-aggregatory additives in the protein refolding process from Escherichia coli inclusion bodies. Biotechnology and applied biochemistry. Oxford: John Wiley & Sons Ltd. ISSN 0885-4513. vol. 58, no 4 (2011), p. 277-284. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Žilinskas Albinas; Sereikaitė Jolanta. Screening of some vegetables for the enantioseparation of bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione. Polymer chemistry and technology : proceedings of scientific conference, 25 April, 2012. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 2029-2457, p. 29-32. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Lazdauskaitė Vitalija; Žilinskas Albinas; Bachmatova Irina; Marcinkevičienė Liucija. Bicikliniai, policikliniai bei karkasiniai hidroksidariniai biciklo[3.3.1]nonano pagrindu ir jų taikymas kai kurių modelinių fermentinių reakcijų tyrimams. Bioinžinerija ir bioinformatika (2004 m. balandžio 15 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2004 m. balandžio 16.) : 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605723X, P. 117-125. [M.kr.:N 003; N 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2019 - Sereikaitė Jolanta; Celitan Enrika; Žilinskas Albinas. Vegetables as biocatalysts in the stereoselective biotransformation of racemic bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol diacetate. Journal of biotechnology. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0168-1656. vol. 305S (2019), p. 84. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Žilinskas Albinas; Sereikaitė Jolanta. Vegetables of the family Apiaceae are promising biocatalysts for the enantioseparation of bicyclo[3.3.1]nonane- 2,6-dione. New biotechnology. Abstracts of the 15th European Congress on Biotechnology, 23–26 September 2012.. Amsterdam: Elsevier science BV. ISSN 1871-6784. vol. 29, suppl. 1 (2012), p. 207. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Višniakova Sigita; Žilinskas Albinas. The synthesis and investigation of pyrazoles fused with bicyclo[3.3.1]nonane moieties. BOS 2012 : International Conference on Organic Synthesis, July 1-4, 2012, Tallinn, Estonia : program and abstracts. Tallinn: 2012, p. 1968. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Žilinskas Albinas; Sereikaitė Jolanta; Taujenis Lukas; Bilinska Alicija. The enantioselective reduction of bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione with some vegetables of the family Apiaceae. BOS 2012 : International Conference on Organic Synthesis, July 1-4, 2012, Tallinn, Estonia : program and abstracts. Tallinn: 2012, p. 208. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2005 - Bumelienė Žana; Chmieliauskaitė Valerija; Garuckas Rimantas; Gedminienė Genovaitė; Giedrienė Jolanta; Gražėnienė Rūta; Jakubauskas Artūras; Jankauskas Juozas; Juška Alfonsas; Kulys Juozas; Kurtinaitienė Bogumila; Laurinavičius Valdas Stanislovas; Marcišau. Bioinžinerija : laboratoriniai darbai ir pratybos. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 26.214]