Viktorija Žilinskaitė-Vytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Navickienė Vida. Shift of creativity concepts: from mysticism to modern approach. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 203-210. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Valantinaitė Ilona. A three - dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Černevičiūtė Jūratė; Žilinskaitė Viktorija. Kūrybinių industrijų raida ir meno komunikacijos samprata Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 20, Nr. 3 (2009), p. 203-212. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytė Viktorija. From handicraft to technologies: historical development of handicraft education in general schools in Lithuania. EURASIA journal of mathematics, science and technology education. London: Modestum Ltd. ISSN 1305-8215. vol. 16, iss. 1 (2020), p. 1-13. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Valantinaitė Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytė Viktorija. Culturally conditioned visual communication in creative expression. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 13, iss. 1 (2020), p. 216-245. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2019 - Navickienė Vida; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 49-60. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Navickienė Vida; Valantinaitė Ilona. Communication of creativeness in business media. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 11, iss. 1 (2018), p. 201-212. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Krukauskienė Eugenija; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. Kultūros vartojimas: meno suvokimo tyrimo įžvalgos. Santalka: filosofija, komunikacija = Coactivity: philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015), p. 98-108. [M.kr.:S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]