Aušra Žemienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Žemienė Aušra. Pavardė kultūrinės globalizacijos kontekste: „asmens prekės ženklas“ ar kalbos paveldo dalis?. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 94, p. 179-189. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Žemienė Aušra. Germanizavimo įtaka Mažosios Lietuvos asmenvardžiams XVIII–XIX a. Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika : mokslo darbai = Man and the word. Didactic linguistics : research papers. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. T. 18, Nr. 1 (2016), p. 106-131. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Žemienė Aušra. Linguistic interaction consequences: based on studies of anthroponymy = Последствия взаимодействия языков: исследование на основе антропонимии. Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Антропологический аспект: Материалы III Международной междисциплинарной научной конференции. Новосибирский государственный университет, 10–11 мая 2013 г. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2013. ISBN 9785443702155. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Žemienė Aušra. Dėl Mažosios Lietuvos asmenvardžių kilmės (XVIII–XIX a.). XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilniaus universitetas 2015 m. spalio 28–31 d. : pranešimų tezės [elektroninis išteklius]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094595929, p. 147. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2017 - Žemienė Aušra. Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.) : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 004; H 005] [Aut.lankų sk.: 17.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2014 - Grigonienė Rasa; Žemienė Aušra. Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai : vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. [M.kr.:H 004; S 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 18.714]