Eigirdas Žemaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Levickaitė Rasa; Reimeris Ramojus; Žemaitis Eigirdas. Kūrybinių industrijų bendruomenės socialinės aplinkos formavimas neformalaus mokymosi ir atvirų inovacijų principais: atvirų inovacijų forumo „Aš, idėja“ atvejis. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011), p. 162-176. [M.kr.:S 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Žemaitis Eigirdas. Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, p. 164-173. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Public innovation support index for impact assessment in the European Economic Area. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 123-138. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 2 (2015), p. 203-219. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Žemaitis Eigirdas; Aman Temirlan. Internationalization of high-technology sector in Kazakhstan: main barriers and factors. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Chlivickas Eugenijus; Melnikas Borisas; Žemaitis Eigirdas. Public administration studies under conditions of globalization, university activities internationalization and knowledge based society creation. 2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2016), December 24-25, 2016 Shanghai, China. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2016. ISBN 9781605954349, p. 20-26. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Žemaitis Eigirdas. Internationalisation challenges for innovation development in high technology sector. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d.. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Žemaitis Eigirdas. Aukštųjų technologijų sektoriaus inovacijų valdymo perspektyvos. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 41-61. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Žemaitis Eigirdas; Lomsargis Akmis. Lietuvos įmonių dalyvavimas inovacinių tinklų sistemose. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 19- 20 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282143, p. 180-189. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2000 - Žemaitis Eigirdas. Lietuvos-Vokietijos prekybos plėtojimo ypatumai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 221-225. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Žemaitis Eigirdas. Lietuvos-Vokietijos prekybinio bendradarbiavimo komunikaciniai aspektai. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 394-397. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2018 - Melnikas Borisas; Banelienė Rūta; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Žemaitis Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 34.320]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Žemaitis Eigirdas. Žinių ekonomika: globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybingumas. [D.] 1. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 19.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Žemaitis Eigirdas. Inovacijos ir tarptautiškumas plėtojant aukštųjų technologijų sektorių. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2019. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.286]
2005 - Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas; Rehm Mathias; Mclaughlan Aileen. Inovacijų paramos paslaugos. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2005. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 8.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2014 - Jakubavičius Artūras; Strazdienė Gražina; Vilys Mantas; Burinskienė Aurelija; Žemaitis Eigirdas; Pipirienė Vida. Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.110]
2008 - Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena; Žemaitis Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 24.286]