Jonas Žaptorius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Žaptorius Jonas. Internetinio klientų aptarnavimo plėtros modelis. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 4 (2011), p. 426-436. [M.kr.:S005] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Žaptorius Jonas; Sulaymonova Narghiza. The theoretical base of financial instruments. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 285-291. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Žaptorius Jonas. The Expantion Model of Customer Service on Internet. International Journal of Emerging Research in Management &Technology. Naujasis Delis: Advanced Research International Publication House. ISSN 2278-9359. Vol. 6, iss. 10 (2017), p. 38-48. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Niakšu Olegas; Žaptorius Jonas. Applying operational research and data mining to performance based medical personnel motivation system. eHealth2014 – Health Informatics Meets eHealth : [proceedings of the 8th scientific eHealth conference, which takes place in the context of the eHealth Summit Austria from the 22nd to the 23rd of April 2014 in Vienna]. Vol. 198. Viena: IOS Press, 2014. ISBN 9781614993964, p. 63-70. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Žaptorius Jonas. Applying the priority distribution method for employee motivation. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 11, nr. 2 (2013), p. 256-280. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2007 - Žaptorius Jonas; Garbanovas Gintautas. Verslo vertės kintamųjų rizikingumas ir tarpusavio įtaka. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 3 (2007), p. 166-175. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Žaptorius Jonas. Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 18, nr. 4 (2007), p. 105-117. [M.kr.:S005] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Žaptorius Jonas. Darbo rinka: darbo užmokesčio tendencijų barometras. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2005, Nr. 4, p. 53-61. [M.kr.:H001; S004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Žaptorius Jonas. Influence of finansing policy to company's value. International journal of emerging research in management & technology. Uttar Pradesh: Advanced Research International Publication House. ISSN 2278-9359. Vol. 6, iss. 4 (2017), p. 16-23. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Žaptorius Jonas. Remuneration system for professionals with requirements for efficiency and sustainable quality. 2. Application of priority distribution method. Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 2(19) (2015), p. 11-16. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Žaptorius Jonas. Remuneration system for professionals with requirements for efficiency and sustainable quality. 1. Performance indicators and priority distribution method. Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 2(19) (2015), p. 3-10. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Račinskaja Irena; Žalimienė Asta; Žaptorius Jonas. Knowledge, innovations and technologies integration nurturing electronic insurance business. Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 1(14) (2013), p. 15-20. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Žaptorius Jonas. Tvarumo apskaita: trumpa istorija ir koncepcija. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius: Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. T. 11 (2012), p. 7-17. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Žaptorius Jonas. IT and audit of long-term financial investments. Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 8 (2012), p. 5-9. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Žaptorius Jonas. Financial investment market of Lithuania. Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 2(13) (2012), p. 20-26. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Žaptorius Jonas. Online shop realization. 2. IT problems in Lithuania. Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 3(4) (2008), p. 8-15. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Žaptorius Jonas. Online shop realization. 1. Recent problems of customer service. Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 3(4) (2008), p. 3-7. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Žaptorius Jonas. Įmonės vertė: vertinimo koncepcija ir finansavimo politikos įtaka. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2006, Nr. 1(6), p. 190-196. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Žaptorius Jonas; Garbanovas Gintautas. Finansavimo politikos įtaka nustatant įmonės vertę. Tiltai: humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2006, Nr. 2, p. 1-18. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Armackij Albert; Žaptorius Jonas. Medienos perdirbimo pramonės plėtros problemos ir perspektyvos. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Matkevičiūtė Evelina; Žaptorius Jonas. Privalomo sveikatos draudimo fondo finansinių srautų formavimo ypatumai. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 87-96. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Popelnikova Natalija; Žaptorius Jonas. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-12]. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Sulaymonova Narghiza; Žaptorius Jonas. Improvement audit of long-term financial investments. Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. mokslo darbai.mokslo darbai. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283, p. 723-733. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Žaptorius Jonas. Elektros energijos skirstymo įmonių pinigų valdymo strateginiai sprendimai. Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283, p. 831-848. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2010 - Žaptorius Jonas; Vadeika E.. Elektros energijos skirstymo įmonių finansų valdymo strateginiai sprendimai. Lietuva pristato. Vilnius: FRG. ISSN 1822-1009. T. 1 (2010), p. 26. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2017 - Žaptorius Jonas. Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 20.270]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Žaptorius Jonas. Finansinė apskaita : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 26.710]
2009 - Bukevičius Jonas; Burkšaitienė Daiva; Paliulis Narimantas Kazimieras; Žaptorius Jonas. Apskaita vadybininkams : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 22.714]

Mokomosios knygos

2009 - Bukevičius Jonas; Žaptorius Jonas. Apskaitos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 14.500]
2008 - Bukevičius Jonas; Žaptorius Jonas. Apskaitos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 14.571]