Valerijus Zlosnikas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Gobis Vitoldas; Baškys Algirdas; Zlosnikas Valerijus; Meilė Eduardas; Platakis Andrius. Controller with the set point shift of domestic water supply control system. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 9 (2013), p. 3-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Zlosnikas Valerijus; Baškys Algirdas; Gobis Vitoldas. Stability analysis of control systems with the asymmetric controllers using frequency domain criterion. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, Nr. 5 (111), p. 63-66. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Baškys Algirdas; Zlosnikas Valerijus. The feedback control of drives with low acceleration and deceleration rate of motor. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials: mechatronic systems and robotics : selected, peer reviewed papers from the 5th International conference on mechatronic systems and materials MSM 2009, which was held in Vilnius, Lithuania, from 22 to 25 October 2009. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. vol. 164 (2010), p. 5-8. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Baškys Algirdas; Bleizgys Vytautas; Zlosnikas Valerijus. Investigation of the overvoltage in the inverter caused by the motor deceleration. XIX international conference on electromagnetic disturbances (EMD 2009) : September 23-25, 2009, Białystok, Poland. Białystok: 2009. ISBN 9788360200728, P. 19-22. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Baškys Algirdas; Zlosnikas Valerijus. Controller for plants with the asymmetric dynamics. BEC 2006: proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference, October 2-4, 2004, Tallinn, Estonia / Tallinn University of Technology, IEEE Circuits and Systems Society. Tallinn: TUT, 2006. ISBN 1424404142, p. 145-148. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Lipinskis Tadas; Zlosnikas Valerijus. Erdvinių vektorių perjungimo tvarkos įtaka komutavimo triukšmams dažnio keitiklio išėjimo įtampoje. Mokslas – Lietuvos ateitis : elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania : electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 3 (2015), p. 357-360. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Baškys Algirdas; Zlosnikas Valerijus. Control of the plant with the response delay asymmetry. EPE-PEMC 2010 : 14th International Power Electronics and Motion Control Conference : 6-8 September 2010, Ohrid, Macedonia. IEEE: 2010. ISBN 9781424478569, p. 102-106. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Zlosnikas Valerijus; Baškys Algirdas; Gobis Vitoldas. Galios koeficiento matuoklio impulsų formuotuvo paklaidos kompensavimo metodas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 1(65), p. 56-59. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Baškys Algirdas; Zlosnikas Valerijus. PI controller with improved positive disturbance rejection. Электроника и связь : научно-технический журнал. "Проблемы электроники". Киев: КПI. ISSN 1811-4512. 2005, ч. 2, p. 65-68. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Baškys Algirdas; Bleizgys Vytautas; Zlosnikas Valerijus. Investigation of the overvoltage in the inverter caused by the motor deceleration. EMD 2009. XIX International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 23-25, 2009, Białystok, Poland / Bialystok Technical University, Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology. Bialystok: Bialystok Technical University, 2009. ISBN 9788360200728, p. 19-22. [M.kr.:N 004; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Baškys Algirdas; Gobis Vitoldas; Augustinas Dalius; Dervinis Aldas; Demidova Ala; Zlosnikas Valerijus; Bleizgys Vytautas; Platakis Andrius; Lipinskis Tadas; Vaitekūnas Vilmantas. Valdiklis sistemai su kintančiu vykdiklio spartos ribojimu. Puslaidininkių fizikos instituto XXI mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2010 m. sausio 6-8 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2010. ISBN 9789955750062, P. 121-124. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Zlosnikas Valerijus; Baškys Algirdas. PID controller with enhanced disturbance rejection. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007). 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania : abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 170-171. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Zlosnikas Valerijus; Baškys Algirdas. Integral controller for the plants with the asymmetric dynamics. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007). 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania : abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 87-88. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Zlosnikas Valerijus. Dažnio keitiklių asimetrinių reguliatorių kūrimas ir tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.929]