Aušra Zigmontienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Seniūnaitė Jurgita; Vasarevičius Saulius; Grubliauskas Raimondas; Zigmontienė Aušra; Vaitkus Audrius. Characteristics of bottom ash from municipal solid waste incineration. Annual set the environment protection = Rocznik ochrona środowiska. Koszalin: Middle Pomeranian Scientific Society of The Environment Protection. ISSN 1506-218X. vol. 20 (2018), p. 123-144. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Ignatavičius Gytautas; Valskys Vaidotas; Bulskaya Ina; Paliulis Dainius; Zigmontienė Aušra; Satkūnas Jonas. Heavy metal contamination in surface runoff sediments of the urban area of Vilnius, Lithuania. Estonian journal of earth sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. Vol. 66, Iss. 1 (2017), p. 13-20. [M.kr.:N 005; N 012] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Vasiliauskienė Vaida; Šerevičienė Vaida; Zigmontienė Aušra. Spatial and temporal variation in ozone and nitrogen dioxide in the seaside recreation area environment. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 2 (2016), p. 795-803. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Turkienė Nora; Zigmontienė Aušra; Buinevičius Kęstutis; Plečkaitienė Raminta. Sewage sludge combustion – experimental and theoretical analysis. Chemical and process engineering. Wroclaw: Technical University of Wroclaw. ISSN 0208-6425. vol. 34, iss. 2 (2013), p. 203-214. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Application of a natural cover during sewage sludge composting to reduce gaseous emissions. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 22, iss.2 (2013) (2012), p. 621-626. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Zigmontienė Aušra; Žarnauskas Lukas. Investigation and analysis of air-cleaning biofilter hybrid biocharge quantitative and qualitative parameters. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011), p. 81-88. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Investigation into emissions of gaseous pollutants during sewage sludge composting with wood waste. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 2 (2010), p. 128-136. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Zigmontienė Aušra; Baltrėnas Pranas. Simulating volatile organic substance absorption in the aqueous phase of activated mud. Chemical and petroleum engineering : translated from Russian. London: Kluwer Academic. ISSN 0009-2355. Vol. 39, Iss. 5-6 (2003), p. 5-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Tumaševičiūtė Rasa; Zigmontienė Aušra. Zero waste MSW management challenges in Klaipėda district. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Zigmontienė Aušra; Liberytė Indrė. Heavy metals (Cr, Cd And Ni) concentrations in sewage sludge and bioaccumulation by Californian earthworms in the process of vermicomposting. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Research of organic carbon loss in sewage sludge compost by using composting covers. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 503-507. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kazlauskienė Agnė; Grubliauskas Raimondas; Idzelis Raimondas Leopoldas; Zigmontienė Aušra. Klaipėda region municipality monitoring programs environmental – methodological approaches. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 162-168. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 472-477. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zigmontienė Aušra; Vaiškūnaitė Rasa. Application of the biological air purification technologies. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 311-315. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Šarmaitytė Luka; Zigmontienė Aušra; Tracevičius Domantas. Maisto atliekų aerobinio fermentavimo panaudojant bakterijas (Bacillus subtilis, Lactobacillus salivarius, Bacillus amyloliquefaciens) ir juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervas tyrimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 138-145. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Svidraitė Lina; Zigmontienė Aušra. Kineskopinio stiklo pavojingumo vertinimas ir panaudojimo galimybės. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 132-137. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Dajoraitė Greta; Zigmontienė Aušra; Valskys Vaidotas. Uždaryto ir veikiančio sąvartynų liekamosios taršos tyrimai ir vertinimas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 27-33. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Laurinaitis Domas; Zigmontienė Aušra. Vermikomposto įtakos sunkiųjų metalų bioakumuliacijai pievinėje miglėje (Poa pratensis) tyrimų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 376-381. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Dajoraitė Greta; Žaltauskaitė Jūratė; Zigmontienė Aušra. Herbicido glifosato poveikio kompostiniam sliekui (E. fetida L.) tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 370-375. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Gasytė Gintarė; Zigmontienė Aušra. Nuotekų dumblo vermikomposto procesų tyrimų analizė. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 44-49. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Zigmontienė Aušra; Liberytė Indrė. Sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Ni) koncentracijų kaita nuotekų dumblo vermikompostavimo proceso metu. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 362-367. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Butkutė Simona; Zigmontienė Aušra. Biogeninių medžiagų koncentracijų Neries intake Šventojoje vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 343-348. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Margenytė Laura; Zigmontienė Aušra; Tomaševskis Eduardas. Pagrindinių vandens užterštumo Vilnios upėje charakteristikų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012), p. 435-440. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Turkienė Nora; Zigmontienė Aušra. Nuotekų dumblo panaudojimo energetikoje tyrimai. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 153-158. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Puzaitė Sigita; Zigmontienė Aušra. Sąvartyno filtrato teršiančių medžiagų koncentracijų vertinant meteorologines sąlygas analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 150-155. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Dujinių emisijų kompostuojant nuotekų dumblą kaupuose tyrimai. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 29-31. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Margenytė Laura; Zigmontienė Aušra. Azoto ir jo junginių kaitos tyrimai paviršiniuose vandens telkiniuose šaltuoju metų laikotarpiu. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 186-192. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Organinės anglies tyrimai nuotekų dumble ir komposte. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 119-124. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Amoniako ir metano dujų, išsiskiriančių kompostuojant nuotekų dumblą, tyrimai. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 4 (2009), p. 110-113. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Zigmontienė Aušra. Usage of active sludge and active carbon suspension in the biological air purification. Ekologija. .. ISSN 0235-7224. Vol. 53, no. 3 (2007), p. 75-79. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Baltrėnas Pranas; Mikalajūnė Audronė; Zigmontienė Aušra; Grubliauskas Raimondas; Baltrėnaitė Edita; Petraitis Egidijus; Idzelis Raimondas Leopoldas; Jatulienė Natalija. Влияние морского и автомобильного транспорта на окружающую среду северной части г. Клайпеды. Химическое и нефтегазовое машиностроение / Российская инженерная академия ОАО "ГАЗПРОМ", Московский государственный университет инженерной экологии. Москва: Московский ГУИЭ. ISSN 0023-1126. 2009, № 5, p. 37-39. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Baltrėnas Pranas; Zigmontienė Aušra. Проблемы сжигания опасных отходов и способы их решения. Энергосбережение и водоподготовка. Москва: ЗАО НПО "Энергоинвест". ISSN 1992-4658. 2005, № 2, p. 46-50. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Baltrėnas Pranas; Raistenskis Ervinas; Zigmontienė Aušra. Organinių atliekų biodestrukcijos proceso metu išsiskiriančių biodujų eksperimentiniai tyrimai. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, Suppl. 1 (2004), p. 3-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Zigmontienė Aušra; Baltrėnas Pranas. Biological purification of air polluted with volatile organic compounds by using active sludge recirculation. Journal of environmental engineering and landscape management / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 2 (2004), p. 45-52. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Zigmontienė Aušra; Baltrėnas Pranas. Математическое моделирование абсорбции летучих органических веществ в водной фазе активного ила. Химическое и нефтегазовое машиностроение : научно-технический и производственный журнал. Москва.. ISSN 0023-1126. 2003, №. 6, p. 43-44. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Bakienė Liuda; Zigmontienė Aušra. Investigation of volatile organic compound absorption in water. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XI, no. 2 (2003), p. 75-79. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Zigmontienė Aušra; Bakas Algimantas; Šimaitis Ramutis. Organinių junginių sorbavimas biologinio oro valymo įrenginyje vykstant aktyviojo dumblo recirkuliacijai. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. 10, Nr. 2 (2002), p. 89-92. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Baltrėnas Pranas; Oškinis Vytautas; Zigmontienė Aušra; Paliulis Dainius. Oro užterštumo tyrimai Vilniaus metalinių garažų aikštelėse. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. VIII, nr. 2 (2000), p. 57-65. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Tumaševičiūtė Rasa; Zigmontienė Aušra. Daugiakriterės analizės tvariam biologinių atliekų tvarkymui taikymas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 143-149. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Vasarevičius Saulius; Bazienė Kristina; Zigmontienė Aušra. Contaminated sites in Lithuania. First plenary conference "Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet, COST Action IS1408)". Istituto Superiore di Sanità, Rome, October 1-2, 2015 : proceedings. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2016. ISSN 1123-3117, p. 73-75. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Zigmontienė Aušra; Liberytė Indrė. Heavy metals (Cr, Cd And Ni) concentrations in sewage sludge and bioaccumulation by Californian earthworms in the process of vermicomposting. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-5]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Research of organic carbon loss in sewage sludge compost by using composting covers. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania. CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 503-507. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kazlauskienė Agnė; Grubliauskas Raimondas; Idzelis Raimondas Leopoldas; Zigmontienė Aušra. Klaipėda region municipality monitoring programs environmental – methodological approaches. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 162-168. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Puzaitė Sigita; Zigmontienė Aušra. Kazokiškių sąvartyne vykstančių biodegradacijos procesų įtakos filtrato sudėčiai analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 248-252. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Kaliakinaitė Inga; Zigmontienė Aušra. Bioskaidžių atiekų kompostavimo metu išsiskiriančių dujinių teršalų tyrimai ir analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 173-178. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Zigmontienė Aušra; Godvod Rafal. Bendrosios organinės anglies ir bendrojo azoto pokyčio analizė nuotekų dumblo aerobinio ir anaerobinio kompostavimo proceso metu. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 164-172. [M.kr.:N 012] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Darginavičiūtė Donata; Zigmontienė Aušra. Sieros ir azoto junginių sklaidos Mažeikių pramoninio rajono dirvožemyje modeliavimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 298-306. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmontienė Aušra. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-11]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Nuotekų dumblo tvarkymas ir kvapų mažinimo problema. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 97899-552-838-50, p. 542-552. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Žarnauskas Lukas; Zigmontienė Aušra. Basic characteristics analysis of biocharge in air cleaning biofilters. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 455-461. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Stepanonytė Dovilė; Zigmontienė Aušra. Termodinaminis katilinių išmetamųjų dujų NOx taršos kenksmingumo naikinimo proceso karbamidu įvertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 542-548. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Darginavičiūtė Donata; Zigmontienė Aušra. Aplinkos taršos pramoniniuose rajonuose tyrimai ir analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 533-541. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Zigmontienė Aušra; Vaiškūnaitė Rasa. Application of the biological air purification technologies. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Žarnauskas Lukas; Zigmontienė Aušra. Qualitative research of microorganisms in mixed loading of biofilter. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Zmitrovič Inga; Zigmontienė Aušra. Aktyviojo dumblio ir aktyvintos anglies suspensijos taikymas biologinio oro valymo metode. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058767, p. 169-177. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Zmitrovič Inga; Zigmontienė Aušra. Biologinio oro valymo metodo panaudojimas ir įrenginių palyginimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057558, p. 181-187. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Zigmontienė Aušra; Šimaitis Ramutis. Biologinis oro valymas taikant aktyvaus dumblo įkrovą. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios 1999 m. vasario 25 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 1999, p. 50-59. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Zigmontienė Aušra; Kirliauskaitė Eglė. Mada, sukelianti pokyčius visuomenėje. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2019, Nr. 3(21), p. 10-13. [M.kr.:N 012] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Baltrėnas Pranas; Zigmontienė Aušra. Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2009, nr. 3, p. 36-37. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Zigmontienė Aušra. Konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities". Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2003, Nr. 8-9, p. 34-35. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Zigmontienė Aušra; Vaiškūnaitė Rasa. Biologinio oro valymo principas ir šio metodo taikymas. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2003, Nr. 8-9, p. 18-20. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Zigmontienė Aušra. Atliekų tvarkymas Lietuvoje. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2003, Nr. 8-9, p. 36-37. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Zigmontienė Aušra; Bakas Algimantas; Šimaitis Ramutis. Biologinio oro valymo su aktyviuoju dumblu recirkuliacijos tyrimai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 40-41. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Zigmontienė Aušra; Bakas Algimantas; Šimaitis Ramutis. Biological air cleaning with activated sludge recirculation research. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 143. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Zigmontienė Aušra; Bakas Algimantas. Biologinis oro valymas aktyviuoju dumblu. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 28. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Zigmontienė Aušra; Bakas Algimantas. Biological air cleaning application possibilities. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 104-105. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2004 - Baltrėnas Pranas; Zigmontienė Aušra; Vaiškūnaitė Rasa. Oro valymo biotechnologijos : monografija. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 14.786]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Zigmontienė Aušra. Oro valymo aktyviuoju dumblu tyrimai ir taikymas : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2003. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2007 - Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Butkus Donatas; Zigmontienė Aušra; Idzelis Raimondas Leopoldas; Oškinis Vytautas; Vasarevičius Saulius. Aplinkos apsaugos inžinerija : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga ; organizacinis komitetas: P. Baltrėnas, D. Paliulis ; mokslo komitetas: D. Butkus, . Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 42.429]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2013 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Kompostavimo danga : patentas. Vilnius: 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Baltrėnas Pranas; Butkus Donatas; Oškinis Vytautas; Vasarevičius Saulius; Zigmontienė Aušra. Aplinkos apsauga : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 38.900]

Mokomosios knygos

2004 - Zigmontienė Aušra. Atmosferos ir hidrosferos apsauga : laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 6.429]