Jurijus Zaranka

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas. Analysis of the influence of fatigue on passenger transport drivers’ performance capacity. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012), p. 351-356. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Kažukauskas Martynas; Gusarovienė Modesta; Zaranka Jurijus; Matijošius Jonas. Vilniaus miesto aplinkos oro taršos tyrimas atsižvelgiant į kelių transporto priemonių srauto sudėtį. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 61-68. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Tiesiaeiges pozicionavimo sistemos valdymo metodų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 138-146. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Zaranka Jurijus. Autobuso analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 133-142. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kaikaris Petras; Zaranka Jurijus. Autobuso amortizatorių analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 127-132. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 238-244. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 245-250. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Žukas Artūras; Zaranka Jurijus; Kemzūraitė Kristina. Automobilio manevravimo ir stabdymo palyginimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 6 (2010), p. 90-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2009 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Bogdanovičius Zenonas. Informacinių sistemų įtaka eismo dalyvių psichofiziologinėms savybėms. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 102-105. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas; Więckowski Dariusz. The analysis of working capacity changes in professional drivers. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 58, no.4 (2012), p. 67-74. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas. Влияние времени реакции водителя на безопасность дорожного движения. Machines. Technologies. Materials: international virtual magazine for science, technics and innovations for the industry. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1313-0226. 2009, iss. 11-12, p. 36-38. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Vaitkevičius Mantas; Bartulis Vilius; Danilevičius Algimantas; Zaranka Jurijus. Automobilio traukos tyrimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 112-115. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Zaranka Jurijus; Guzek Marek; Pečeliūnas Robertas; Bogdanovičius Zenonas; Matijošius Jonas. Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 277-281. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Zaranka Jurijus; Guzek Marek; Pečeliūnas Robertas. Experimental research on influence of alcohol on drivers psychophysiological quality. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 155-158. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas. Влияние времени реакции водителя на безопасность дорожного движения. Современные научно-технические проблемы транспорта: сборник научных трудов V Международной научно - технической конференции, г. Ульяновск, 15-16 октября 2009 года. Ульяновск: УлГТУ, 2009. ISBN 9785979504391, p. 99-103. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Zaranka Jurijus; Chadyšienė Renata. Vairuotojo reakcijos laiko įtaka saugiam eismui. Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009 : doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantų korporacija „Kolegos“. LŽŪU: Akademija. ISSN 1822-2331. 2009, Nr. 3, p. 210-213. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Zaranka Jurijus. Kelių transporto priemonių vairuotojų elgsenos veiksnių įtakos eismo saugai tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.286]
2011 - Bogdanovičius Zenonas; Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas. Influence of distracting factors on the drivers' reaction. Driver occupational safety. Perception and behaviour : monograph. Poznan: Poznan University of Technology, 2011. ISBN 9788377751084, p. 7-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]