Jurgis Zagorskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Zagorskas Jurgis; Turskis Zenonas. Setting priority list for construction works of bicycle path segments based on Eckenrode rating and ARAS-F decision support method integrated in GIS. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 35, iss. 2 (2020), p. 179-192. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2020 - Zagorskas Jurgis; Turskis Zenonas. Location preferences of new pedestrian bridges based on Multi-Criteria Decision-Making and GIS-based estimation. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 15, iss. 2 (2020), p. 158-181. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2020 - Zagorskas Jurgis; Burinskienė Marija. Challenges caused by increased use of e-powered personal mobility vehicles in European cities : discussion. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 1-13. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Zagorskas Jurgis; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas; Burinskienė Marija; Blumberga Andra; Blumberga Dagnija. Thermal insulation alternatives of historic brick buildings in Baltic Sea Region. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. vol. 78 (2014), p. 35-42. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Zagorskas Jurgis. GIS-based estimation of function mix in urban environment at neighbourhood scale. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Kalibatas Darius; Zagorskas Jurgis; Skripkienė Rūta; Barvidas Arūnas; Jasiulevičius Aivaras. Selection of retrofit measures for historic buildings. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Zagorskas Jurgis; Palevičius Vytautas. Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 1014-1017. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Zagorskas Jurgis; Holmberg Bengt. Spatial interaction of urban structure elements. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1093-1097. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas; Zagorskas Jurgis. Urbanistic evaluation of city compactness on the basis of GIS applying copras decision support method. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 305-310. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zagorskas Jurgis; Burinskienė Marija. Compact city and integrated transportation system. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 652-657. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Zagorskas Jurgis. GIS-based modelling and estimation of land use mix in urban environment. International Journal of Environmental Science. Sofia: International Association of Research and Science. ISSN 2367-8941. vol. 1 (2016), p. 284-293. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Zagorskas Jurgis; Burinskienė Marija; Paliulis Gražvydas Mykolas; Venckauskaitė Jūratė. Innovative solutions for energetic refurbishment of historic bricks buildings. International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM'2013); Antalya, Turkey, 9-12 October 2013 : proceedings. Springer proceedings in physics. Heidelberg: Springer International Publishing. ISSN 0930-8989. Vol. 155 (2014), p. 477-482. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Zagorskas Jurgis; Veteikytė Inga. Modelling and simulation techniques for assessment of urban from sustainability. The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10-14, 2013 : proceedings. Vol.1. Zilina: Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISSN 1339-3561, p. 426-430. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Zagorskas Jurgis; Veteikytė Inga. Measuring of urban sustainability in town planners practice. World Academy of Science, Engineering and Technology : International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. Zurich: World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 2010-376X. Vol. 7, no. 9 (2013), p. 99-107. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Zagorskas Jurgis; Paliulis Gražvydas Mykolas; Burinskienė Marija; Venckauskaitė Jūratė; Rasmussen Torben Valdbjørn. Energetic refurbishment of historic brick buildings: problems and opportunities. Environmental and climate technologies. Warsaw: Versita. ISSN 1691-5208. vol.12 (2013), p. 20-27. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Zagorskas Jurgis; Burinskienė Marija; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas. Urbanistic assessment of city compactness on the basis of GIS applying the COPRAS method. Ekologija. .. ISSN 0235-7224. Vol. 53, supplement (2007), p. 55-63. [M.kr.:N 012; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Zagorskas Jurgis. Sustainable city compactness evaluation on the basis of GIS and Bayes rule. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 10, no. 3 (2006), p. 185-207. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2006 - Zagorskas Jurgis; Turskis Zenonas. Multi-attribute model for estimation of retail centres influence on the city structure. Kaunas city case study. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 12, nr. 4 (2006), p. 347-352. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Zagorskas Jurgis. Urbanistinių procesų vaizdavimas kompiuterinės grafikos priemonėmis. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 54-59. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2020 - Damidavičius Jonas; Zagorskas Jurgis. Road safety problems associated with increased use of e-powered Personal Mobility Vehicles. Kaunas city case study. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-11. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Kalibatas Darius; Zagorskas Jurgis; Skripkienė Rūta; Barvidas Arūnas; Jasiulevičius Aivaras. Selection of retrofit measures for historic buildings. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Zagorskas Jurgis. Energinis istorinių pastatų efektyvumas. VI Lietuvos urbanistinis forumas : Šiuolaikiški miestai ir miesteliai: situacija, vystymosi tendencijos, vizija. 2012 m. lapkričio 15 d., Vilnius. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-3399, p. 14-17. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Zagorskas Jurgis; Palevičius Vytautas. Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Zagorskas Jurgis. Kompaktiško miesto modelis. Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime = Ideas of sustainable development in architecture and territorial planning : mokslinių straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256588, p. 52-62. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Zagorskas Jurgis; Holmberg Bengt. Spatial interaction of urban structure elements. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Zagorskas Jurgis; Burinskienė Marija. Compact city and integrated transportation system. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Zagorskas Jurgis. Miestų kompaktiškumas ir darnus vystymasis. K. Šešelgio skaitymai - 2005 : VII-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos, skirtos prof. K. Šešelgio gimimo devyniasdešimtmečio ir VGTU Urbanistikos katedros šešiasdešimtmečio jubiliejui : (Vilnius, 2005 m. sausio 6 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986057981, p. 16-23. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Zagorskas Jurgis. Miestų kompaktiškumas ir jo įvertinimo metodai. Architektūra ir gyvenamosios aplinkos kokybė : K. Šešelgio skaitymai, 2004 : tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096519, p. 4-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Zagorskas Jurgis. Detaliojo plano braižymo automatizavimas. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", medžiaga : matematika. Informatika (2003 m. balandžio 15-16 d. d.). Vilnius: Technika, 2003. ISBN 996056209, p. 421-426. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Zagorskas Jurgis; Gerdžiūnas Pranas. Detaliojo plano braižymo automatizavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094370, p. 107-111. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Zagorskas Jurgis. Energinis efektyvumas nesvetimas ir istoriniams pastatams. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 3, p. 34-36. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Zagorskas Jurgis. Šiuolaikiniai standartai spaudžia. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 1, p. 17-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Zagorskas Jurgis. Co2ol Bricks - ne vien deklaracija. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 5, p. 78-79. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Baltrėnas Pranas; Zagorskas Jurgis. Oro valymo biotechnologijų tyrimai ir kūrimas. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2008, Nr. 8, p. 6-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Zagorskas Jurgis. Urbanistic evaluation of city compactness on the basis of GIS applying copras decision support method. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: abstracts, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 995519037X, p. 51. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas; Zagorskas Jurgis. Urbanistic evaluation of city compactness on the basis of GIS applying COPRAS method. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 05), 13-14 October 2005 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2005. ISBN 9984668959, p. 30. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Zagorskas Jurgis; Veteikytė Inga. Evaluating effectiveness of existing and planned urban form by using GIS and cellular automata. Ecological architecture 2013: 2nd international scientific conference dedicated to sustainability in architecture and planning. 24th October, Kaunas, Lithuania, 2013 : Book of abstracts. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2345-0738, p. 31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Zagorskas Jurgis. Miestų kompaktiškumas ir darniosios plėtros modeliavimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.786]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Zagorskas Jurgis. Urbanistinė analizė ir modeliavimas GIS priemonėmis : vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:T 002; T 003; T 007; T 010] [Aut.lankų sk.: 8.580]

Mokomosios knygos

2013 - Zagorskas Jurgis. Darnioji urbanistika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 4.270]