Rasuolė Vladarskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Vladarskienė Rasuolė. Svetimžodžių vartojimo profesinėje lietuvių kalboje ypatumai. Language 2017. Language in various cultural contexts = Valoda - 2017. Valoda dažadu kultūru konteksta : proceedings of scientific readings of the Faculty of Humanities XXVII. Daugavpils: Daugavpils University Academic press "Saule". ISSN 1691-6042. 2017, p. 59-63. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Vladarskienė Rasuolė. Kūrybinių industrijų terminai: aprėptis ir tvarkyba. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2017, Nr. 24, p. 177-186. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Vladarskienė Rasuolė. Svetimžodžio brendas reikšmės, vediniai, atitikmenys. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2016, Nr. 23, p. 161-174. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Vladarskienė Rasuolė. Skolintų ir lietuviškų ekonomikos terminų konkurencija. Terminologija = Terminology. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2015, Nr. 22, p. 98-109. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Vladarskienė Rasuolė. Kazimieras Gaivenis – lietuvių kalbos puoselėtojas. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2014, Nr. 21, p. 209-216. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Vladarskienė Rasuolė. Metaforiniai ekonomikos terminai. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2013, Nr. 19, p. 83-92. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Vladarskienė Rasuolė. Kūrybingoji terminologė (Angelei Kaulakienei – 70 metų). Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2016, Nr. 6, p. 19-21. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Vladarskienė Rasuolė. Abstrakčiųjų priesagos -imas (-ymas) daiktavardžių konkretėjimas administracinėje kalboje. Specialybės kalba : normų kaita ir kodifikavimas.[Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISBN 9789955196884, p. 128-135. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Vladarskienė Rasuolė. Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje. Taikomoji kalbotyra : mokslo žurnalas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 2029-8935. Nr. 3 (2013), p. [1-16]. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Vladarskienė Rasuolė. Administracinės kalbos laiko raiškos konstrukcijos su vietininku ir jų sinonimija. Konferencijos „Specialybės kalba: gramatika ir logika", 2012 m. lapkričio 30 d., mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194859, p. 161-170. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Vladarskienė Rasuolė. Angelė Kaulakienė – terminologė ir pedagogė. Angelė Kaulakienė : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2351-5384, p. 6. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Vladarskienė Rasuolė. Kalbą išsaugos sąmoningumas : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su doc. dr. Rasuole Vladarskiene. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 3, p. 55-59. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Vladarskienė Rasuolė. Lietuvių fizikos terminija – nuo gintarystės iki elektros, nuo pirmoko iki atomo : rec. kn.: Angelė Kaulakienė „Lietuvių fizikos terminijos raida“. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 6, p. 21-22. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Vladarskienė Rasuolė. Naujoviškas požiūris į profesinės kalbos mokymą : Vilijos Celiešienės, Juditos Džežulskienės vadovėlio „Profesinės kalbos pagrindai“ (Kaunas: Technologija, 2009. 310 p.) recenzija. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 2 (2010), p. 115-118. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Vladarskienė Rasuolė. Terminų konkurenciniai santykiai. 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskas zinatniskas konferences "Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums”. Referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā = Prof. Arturo Uozuoio 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas". Pranešimų tezės, 2016 m. kovo 17-18 d. Ryga: Latvijos universitetas, 2016. ISBN 9789934181283, p. 72. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Vladarskienė Rasuolė. Europos Sąjungos dokumentų vertimų kalbos tvarkybos problemos. Abstracts of the 48th international conference "Grammatical and lexical system of language, aspects of its functionality and standardization", March 15-16, 2012 = Prof. Arturo Uozuolo 48-osios tarptautinės konferencijos "Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas", pranešimų tezės, 2012 m. kovo mėn. 15–16 d. Riga: Latvijas universitate, 2012. ISBN 9789984454733, p. 66-67. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2013 - Auksoriūtė Albina; Baldunčiks Jurgis; Dagienė Valentina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Miliūnaitė Rita; Stabinis Algirdas; Šelov Sergej; Vladarskienė Rasuolė; Zemlevičiūtė Palmira. Terminologija. 20. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 17.714]
2012 - Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Šelov Sergej; Vladarskienė Rasuolė; Zemlevičiūtė Palmira. Terminologija. 19. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 19.214]
2011 - Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Šelov Sergej; Vladarskienė Rasuolė; Zemlevičiūtė Palmira. Terminologija. 18. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.357]
2010 - Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras; Šelov Sergej; Vladarskienė Rasuolė; Zemlevičiūtė Palmira. Terminologija. 17. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 13.571]
2009 - Auksoriūtė Albina; Griniewicz Sergiusz; Kaulakienė Angelė; Skujiņa Valentīna; Smilgevičius Algirdas; Stabinis Algirdas Petras; Šelov Sergej; Vladarskienė Rasuolė; Zemlevičiūtė Palmira. Terminologija. 16. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 22.071]
2007 - Akelaitis Gintautas; Kaulakienė Angelė; Kniūkšta Pranas; Maciejauskienė Vitalija; Miliūnaitė Rita; Naktinienė Gertrūda; Vladarskienė Rasuolė; Župerka Kazimieras; Bataitytė Albina. Kalbos kultūra. 80. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.900]
2005 - Akelaitis Gintautas; Kaulakienė Angelė; Kniūkšta Pranas; Labutis Vitas; Maciejauskienė Vitalija; Miliūnaitė Rita; Naktinienė Gertrūda; Vladarskienė Rasuolė; Župerka Kazimieras; Bataitytė Albina. Kalbos kultūra. [Sąs.] 78. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 16.440]
2004 - Akelaitis Gintautas; Kaulakienė Angelė; Kniūkšta Pranas; Labutis Vitas; Maciejauskienė Vitalija; Miliūnaitė Rita; Naktinienė Gertrūda; Vladarskienė Rasuolė; Župerka Kazimieras; Bataitytė Albina. Kalbos kultūra. [Sąs.] 77. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Buivydienė Vaida; Kirvaitis Raimundas; Rutkienė Lina; Vladarskienė Rasuolė. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas : vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 19.140]
2013 - Vladarskienė Rasuolė. Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 7.200]