Kęstutis Vislavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Simulation of composition of recycled hot-mix asphalt mixture produced in asphalt mixing plant. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. vol. 214 (2019), p. 17-27. [M.kr.:N 001; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis; Bražiūnas Justas. Technological and economic design of the asphalt mixture composition based on optimization methods. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 23, no. 4 (2017), p. 627-648. [M.kr.:N 001; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2013 - Vislavičius Kęstutis; Sivilevičius Henrikas. Effect of reclaimed asphalt pavement gradation variation on the homogeneity of recycled hot-mix asphalt. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss.3 (2013), p. 345-353. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Vislavičius Kęstutis; Kačianauskas Rimantas; Krenevičius Algimantas; Selivonec Jelena. Optimization of the fatigue life of threaded connections by the positioning method. Structural and multidisciplinary optimization. Berlin/Heidelberg: Springer. ISSN 1615-147X. Vol. 44, no. 4 (2011), p. 575-582. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Stochastic simulation of the influence of variation of mineral material grading and dose weight on the homogeneity of hot-mix asphalt. Construction and building materials. Oxford: Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 22, iss. 9 (2008), p. 2007-2014. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Balevičius Robertas; Džiugys Algis; Kačianauskas Rimantas; Maknickas Algirdas; Vislavičius Kęstutis. Investigation of performance of programming approaches and languages used for numerical simulation of granular material by the discrete element method. Computer physics communications. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0010-4655. Vol. 175, iss. 6 (2006), p. 404-415. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Vislavičius Kęstutis; Sivilevičius Henrikas. Stochastic simulation of the influence of reclaimed asphalt pavement mineral material aggregate variation on the homogeneity of recycled hot-mix asphalt. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285939, p. 323-329. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Simulation of the influence of mineral materials segregational heterogeneity on the variation of hot mix asphalt grading. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 161-167. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Vislavičius Kęstutis. The universal combined event for throwers. Sporto mokslas = Sport science. Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 2(68), p. 34-38. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vislavičius Kęstutis. Problems of determining the sportsmanship of a country. Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys. Vilnius: LSIC. ISSN 1392-1401. 2011, Nr. 1(63), p. 26-33. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Balevičius Robertas; Kačianauskas Rimantas; Džiugys Algis; Maknickas Algirdas; Vislavičius Kęstutis. DEMMAT code for numerical simulation of multi-particle systems dynamics. Information Technology and Control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 34, no. 1 (2005), p. 71-78. [M.kr.:T 006; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Krenevičius Algimantas; Vislavičius Kęstutis; Selivonec Jelena. Increasing fatigue durability of bolt joint by variation of nut position. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2004, Nr. 6(50), p. 5-11. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1977 - Atkočiūnas Juozas; Vislavičius Kęstutis. Оптимизация упруго-пластических пластинок при действии подвижной нагрузки. Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1977, Nr. 1(17), p. 71-77. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Simulation of the influence of mineral materials' homogeneity on the stability of asphalt concrete mixes grading. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 2 (2005), p. 238-244. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Palšaitis Ramūnas; Vislavičius Kęstutis. Products distribution optimization in the logistics network. Transport and telecommunication : proceedings of the international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvi. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 5, no. 1 (2004), p. 60-63. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Vislavičius Kęstutis; Pocius Anatolijus; Pečiūra Jonas Eugenijus. Metinių amžiaus koeficientų skaičiavimo problemos. Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys. Vilnius: LSIC. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 2, p. 19-24. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Vislavičius Kęstutis. Determination of optimum quantity of bitumen in asphalt concrete mixtures. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 8, no. 1 (2002), p. 73-76. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Krenevičius Algimantas; Vislavičius Kęstutis. Srieginės jungties ciklinio ilgaamžiškumo didinimas taikant detalių tarpusavio pasukimų būdą. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 4 (2000), p. 262-267. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Vislavičius Kęstutis. Bendrieji konglomeratų fizikinių-mechaninių savybių modeliavimo principai. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 3 (2000), p. 175-178. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Vislavičius Kęstutis; Sivilevičius Henrikas. Stochastic simulation of the influence of reclaimed asphalt pavement mineral material aggregate variation on the homogeneity of recycled hot-mix asphalt. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 323-329. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Simulation of the influence of mineral materials segregational heterogeneity on the variation of hot mix asphalt grading. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-7]. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Gailius Albinas; Vislavičius Kęstutis; Žukauskas Dangyras. Modelling of the aggregates composition of concrete. Ibausil. 15. Internationale Baustoffagung, 24-27 September, 2003, Weimar Bundesrespublik Deautschland : Tagungsbericht - Band 1. Weimar: 2003. ISBN 3000109323, p. 455-459. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Vislavičius Kęstutis. An experience of involving engineering informatics speciality students into preparing training courses of strength of material. 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education "Bridges for Co-operation in Engineering Education" : conference proceedings, Sibiu, Romania 16-19 September 2003. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2003. ISBN 9736516733, p. 223-224. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Vislavičius Kęstutis. Determination of optimum quantity of bitumen in an asphalt concrete mixture. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Gailius Albinas; Vislavičius Kęstutis; Žukauskas Dangyras. Kai kurie betono mineralinių užpildų sudėties optimizavimo klausimai. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 158-162. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Vislavičius Kęstutis; Žukauskas Dangyras. Betonų užpildų granulometrinės sudėties matematinis modeliavimas. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga : fizika ir fizinė kompiuterija, chemija ir bioinžinerija, matematika, informatika, skaičiuojamoji mechanika. Vilnius: Technika, 1999, p. 136-142. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2005 - Vislavičius Kęstutis. Į Universitetą atkeliavo keturi pasaulio pirmenybių medaliai. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 5, p. 21-23. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Simulation of the influence of mineral materials segregational heterogeneity on the variation of hot mix asphalt grading. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 101-102. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Gailius Albinas; Vislavičius Kęstutis; Žukauskas Dangyras. Optimisation of the aggregates composition of concrete. Materials engineering 2005 : abstracts of papers of 14th International Baltic Conference, October 6-7, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955099259, p. 71-72. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis. Simulation of the impact of mineral materials' homogeneity on the stability of the produced asphalt concrete mixture. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 81. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Palšaitis Ramūnas; Vislavičius Kęstutis. Products distribution optimization in the logistics network. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 31. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Vislavičius Kęstutis. Determination of optimum quantity of bitumen in an asphalt concrete mixture. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 41-42. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1983 - Vislavičius Kęstutis. Постановка некоторых задач многокритериальной оптимизации. Всесоюзная конференция „Проблемы оптимизации и надежности в строительной механике“ (Вильнюс, 9-10 июня 1983 г.) : тезисы докладов. Сб. 1. Проблемы оптимизации. Вильнюс: Мокслас, 1983, с. 20-21. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1974 - Vislavičius Kęstutis; Čyras Aleksandras. Задача оптимального распределения подвижной нагрузки на упруго-пластических одномерных системах. Материалы всесоюзной конференции „Проблемы оптимизации в механике твердого деформируемого тела“ (Вильнюс, 4-6 июня 1974 г.) : тезисы докладов. Выпуск 2. Вильнюс: Вильнюсский инженерно-строительный институт, 1974, p. 13-14. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1996 - Jasulaitis Vytautas; Vislavičius Kęstutis. Asfaltbetonio mišinių projektavimo kompiuterinės technologijos. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 44. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

1988 - Čižas Algirdas Eduardas; Vislavičius Kęstutis. Проблемы оптимизации и надежности в строительной механике : aннотации докладов всесоюзной конференции, Вильнюс, 4-6 октября 1988 г. Вильнюс: ВИСИ, 1988. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 5.786]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Vislavičius Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas; Krenevičius Algimantas; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas; Tretjakovas Jurijus. Medžiagų mechanikos elektroninis vadovėlis : [CD]. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 79.400]

Mokomosios knygos

2005 - Vislavičius Kęstutis. Medžiagų mechanika 2 : kontūriniai paskaitų tekstai statybos inžinieriams. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 4.286]
2000 - Vislavičius Kęstutis. Medžiagų mechanika 1 : kontūriniai paskaitų tekstai statybos inžinieriams. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 7.143]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Vislavičius Kęstutis; Stupak Stanislav. Medžiagų mechanika : metodikos nurodymai ir savarankiško darbo užduotys. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 5.571]
1998 - Vislavičius Kęstutis; Stupak Stanislav. Savarankiško darbo užduotys medžiagų mechanikos studijoms. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 3.929]