Jūratė Vinogradova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Vdovinskienė Sonata; Vinogradova Jūratė. Inžinerinė grafika kitų disciplinų kontekste. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademij, Kauno raj.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 32-38. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas. Išmanumo aspektai skaitmeninėje inžinerinėje grafikoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 122-126. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Vinogradova Jūratė; Remeika Donatas. Grafinės temos užduočių formavimo modeliai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 117-121. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas. Sumanumo aspektai geometrinėje braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2013 m. gegužės 24 d. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 30-36. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Janušytė Ilona; Vinogradova Jūratė. Automatizavimo aspektai paviršių temos užduočių rengime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 52-57. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Vinogradova Jūratė. Konstrukcinių elementų automatizuoto vizualizavimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 135-139. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vinogradova Jūratė. Visualization of grip connections in it conditions. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 97-103. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Vinogradova Jūratė. Gelžbetonio grafikos uždaviniai ir sprendimai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas: KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 107-113. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Čiupaila Lionginas; Vinogradova Jūratė. The modelling of drawing tasks in information technologies. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006 / International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 41-45. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Vinogradova Jūratė; Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas. Grafikos galimybių kaita modeliuojant skaitmeninius metodus. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 48-52. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Vinogradova Jūratė. Pastatų vandentiekio sistemos schemų braižymo automatizavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094370, p. 172-175. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Čiupaila Lionginas; Vinogradova Jūratė. Grafikos valdymo aspektai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094370, p. 83-87. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2012 - Vinogradova Jūratė. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“. Vilnius, 2011 m. balandžio 28 d. : straipsnių rinkinys : [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.357]
2011 - Vinogradova Jūratė. Inžinerinės grafikos katedrai - 50. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 005; T 007] [Aut.lankų sk.: 6.000]
2008 - Vinogradova Jūratė; Baušys Romualdas; Makutėnienė Daiva; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Gabrielaitis Linas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos KOMPIUTERINĖ GRAFIKA IR PROJEKTAVIMAS (2008 m. balandžio 8 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. V. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 11.071]
2006 - Baušys Romualdas; Gerdžiūnas Pranas; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė; Vinogradova Jūratė. Kompiuterinė grafika ir projektavimas, 2006 m. balandžio 11 d: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis". Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 28.620]

Mokomosios knygos

2008 - Čiupaila Lionginas; Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas. Taikomoji inžinerinė grafika: teorija, metodiniai nurodymai ir kontrolinių darbų užduotys : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 35.350]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Čiupaila Lionginas; Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas. Bendroji inžinerinė grafika : teorija, metodikos nurodymai, laboratorinių ir kontrolinių darbų užduotys. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 20.857]