Violeta Vilkevič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Sokas Algirdas; Vilkevič Violeta. Graphical methods for designing welding joints in engineering drawings. Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-2951, p. 282-286. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Fusion 360 taikymas užduotims vizualizuoti. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 49-53. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2020 - Juchnevičius Mantas; Vilkevič Violeta. CAM programų pritaikomumas mokymo procese. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 39-43. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Vilkevič Violeta. Srieginių sujungimų vaizdavimo brėžiniuose ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 75-79. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Vilkevič Violeta. ISO standartų taikymas SolidWorks brėžiniuose. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 73-76. [M.kr.:N 009; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Vilkevič Violeta. Automatiškai generuotų brėžinių redagavimas pagal ISO standartus. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 111-116. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vilkevič Violeta. Sudėtingos formos paviršių modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 149-152. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Vilkevič Violeta. Edgecam projektavimo sistemos naudojimas studentų mokymui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 113-116. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Vilkevič Violeta. Inžinerinės grafikos savikontrolės testų sudarymas Moodle aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 19-22. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vilkevič Violeta. Tūrinių modelių naudojimas mašinų braižybos uždavinių sprendimui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 48-51. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vilkevič Violeta. Improvement concept of engineering graphics course. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 243-247. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Vilkevič Violeta. Taikomosios inžinerinės grafikos egzamino klaidų analizė. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 65-68. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Vaizdinių priemonių taikymas mašinų braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 30-34. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Solidworks ypatumai automatiniame objekto vaizdų formavime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 39-44. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Vilkevič Violeta. Parametrinio modelio eskizavimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 194-197. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. SolidWorks sistema sukurtos vaizdinės priemonės pritaikymas statybinėje braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28 d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 17-22. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilkevič Violeta; Čiupaila Lionginas. Dimensionavimas IT: standartai, mokymas ir praktika. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 30-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. The peculiarities of parametric 3D modeling. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 76-80. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Practice of solidworks and AutoCAD interface in computer modeling. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 72-75. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Vilkevič Violeta. Dvimačių eskizų panaudojimas tūriniame modeliavime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas: KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 103-106. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Sokas Algirdas; Vilkevič Violeta. Drawing and data exchange technology in engineering design. Engineering graphics BALTGRAF-7 : proceeding of the seventh international conference (May 27-28, 2004 Vilnius, Lithuania). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057264, p. 104-110. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Vilkevič Violeta. Ciklinių paviršių išklotinių kompiuterinis formavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094370, p. 76-79. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Audzijonis Petras; Vilkevič Violeta. Ciklinių paviršių geometrinis modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2002, p. 60-65. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Vilkevič Violeta. Išklotinių sudarymo ypatybės naudojant kompiuterinius metodus. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, 2001 m. birželio 6 d., Kaunas. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090065, p. 104-107. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Vilkevič Violeta; Čiupaila Lionginas. Проблемы визуализации работ по геометрическому черчению. Engineering Graphics BALTGRAF-5 : abstracts of the International Conference [Tallin, Estonia, June 15-16, 2000]. Tallin: Tallin Technical University, 2000, p. 87-91. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Vilkevič Violeta; Čiupaila Lionginas. Darbų automatizuotos kontrolės problemos. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, [2000 m. birželio 6 d., Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137586, p. 75-78. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Modeliavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 9.720]
2011 - Rimkevičienė Zina Sofija; Gerdžiūnas Pranas; Lemkė Vytautas; Plakys Vytautas; Vilkevič Violeta. Inžinerinė grafika mašinų gamyboje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 14.630]
2008 - Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Tūrinis kompiuterinis modeliavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technka, 2008. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.286]
2008 - Gerdžiūnas Pranas; Vdovinskienė Sonata; Vilkevič Violeta. Inžinerinė kompiuterinė grafika: projekcinė braižyba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 4.000]