Renaldas Vilkancas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Vilkancas Renaldas. Omega-optimized portfolios: applying stochastic dominance criterion for the selection of the threshold return. Trends economics and management = Trendy ekonomiky a management. Brno: Brno University of Technology. ISSN 1802-8527. Vol. 10, iss. 25 (2016), p. 56-67. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Vilkancas Renaldas. Omega atžvilgiu optimizuoto akcijų portfelio empiriniai tyrimai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 58-70. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Vilkancas Renaldas. Characteristics of omega-optimized portfolios at different levels of threshold returns. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 12 nr. 2 (2014), p. 245-265. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Vilkancas Renaldas. Akcijų rizikos vertinimas silpnai išvystytos kapitalo rinkos sąlygomis. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 389-392. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Vilkancas Renaldas. Akcijų portfelio valdymas: galimybės ir problemos. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 320-328. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Vilkancas Renaldas. Kintamos slenkstinės grąžos poveikio omega funkcijos atžvilgiu optimizuotiems investicijų portfeliams tyrimas. 2017. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 9.286]