Mantas Vilys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 267-272. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Orlavičienė Gintarė; Vilys Mantas. The international trade pattern of Lithuanian metalworking sector. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 2 (2017), p. 243-250. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Public innovation support index for impact assessment in the European Economic Area. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 123-138. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 2 (2015), p. 203-219. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Rimavičiūtė Sandra; Vilys Mantas. Assessment of competition in the banking sector of Lithuania. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 56-63. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Viselgaitė Daiva; Vilys Mantas. Peculiarities in construction of segmentation models: theory and practice. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 9, nr. 2 (2011), p. 171-184. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Molen Sander; Vilys Mantas. How to Build Successful Public-Private Partnerships?. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. .. ISSN 1648-9098. 2010, nr.4(20), p. 106-113. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Van der Molen Sander; Vilys Mantas; Damkus Jurgis; Jakubavičius Artūras. How to build successful public-private partnerships?. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 4(20), p. 106-113. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Viešosios inovacijų politikos vystymo prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 3-4(23-24), p. 76-84. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Sutkus Arvydas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Damkus Jurgis; Lapina Gundega. New approaches for fostering innovation capacities in low and medium-tech SMEs. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 263-269. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Vilys Mantas; Aleksandravičius Paulius. Šiuolaikinė inovacijų politika: techninės ir technologinės pažangos prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 1(17), p. 28-35. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Damkus Jurgis. Inovacijų politika: žinioms imlių pramonės sektorių kontekstas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.4(13), p. 384-391. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Inovacijų politika: technologiškai orientuoto sektoriaus įmonių prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr. 1-2(13-14), p. 66-73. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2012 - Sutkus Arvydas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. Building innovation capacities in low and medium-tech SMES. Вестник Полоцкого Государственного Университета. Серия D. Экономические и юридические науки : научно-теоретический ежемесячный журнал. Новополоцк: Полоцкий Государственный Университет. ISSN 2070-1624. 2012, № 14, p. 37-42. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. Nacionalinė inovacijų sistema : žinioms imlių pramonės sektorių raidos perspektyva Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 291-304. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Sutkus Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs. Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября. Новополоцк: ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118, p. 5-8. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Grabštunovič Liucyna; Vilys Mantas. Significance of international logistics development. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 146-153. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Choca Andrej; Vilys Mantas. Marketingas plėtojant elektroninę prekybą. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 128-136. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Panavaitė Eglė; Vilys Mantas. Innovational services importance in the area of housing modernization. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 69-74. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 362-367. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Vilys Mantas. Tarptautinio marketingo strategijos plėtojant aukštąsias technologijas. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 208-216. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Vilys Mantas. Inovacijos - Lietuvos įmonių konkurencinio pagrindas. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-8]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 126-127. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2013 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas; Leichteris Edgaras; Bogatyriova Valentina; Sakalaitė Gailė; Kaunelienė Violeta; Sutkus Arvydas; Bogdan Nina; Nechoroševa Liudmila; Popok Nikolaj; Opekun Jelena; Solodovnikov Sergej; Peleks Sergej; Uspe. Экономика знаний : интернационализация и систематика инноваций : [monografija]. Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 50.286]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Leichteris Edgaras; Vilys Mantas. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 29.571]
2011 - Melnikas Borisas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis. Žinių ekonomika: internacionalizavimo procesai ir viešoji inovacijų parama. [D.] 2. Vilnius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 22.857]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Vilys Mantas. Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 15.286]
2011 - Vilys Mantas. Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 13.929]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2014 - Jakubavičius Artūras; Strazdienė Gražina; Vilys Mantas; Burinskienė Aurelija; Žemaitis Eigirdas; Pipirienė Vida. Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 12.110]