Dovilė Vasiliauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Biyada Saloua; Merzouki Mohammed; Dėmčėnko Taisija; Vasiliauskienė Dovilė; Urbonavičius Jaunius; Marčiulaitienė Eglė; Vasarevičius Saulius; Benlemlih Mohamed. Evolution of microbial composition and enzymatic activities during the composting of textile waste. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 10, iss. 11 (2020), p. 1-26. [M.kr.:N 004; T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2008 - Kurtinaitienė Bogumila; Ambrozaitė Dovilė; Laurinavičius Valdas; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas. Amperometric immunosensor for diagnosis of BLV infection. Biosensors & bioelectronics. .. ISSN 0956-5663. vol. 23, iss. 10 (2008), p. 1547-1554. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Vasiliauskienė Dovilė; Balčiūnas Giedrius; Urbonavičius Jaunius. Isolation and identification of fungi growing on fibre hemp shive based thermal insulation materials. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 47-51. [M.kr.:T 005; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Styro Dmitrijus; Damauskaitė Jovita; Ambrozaitė Dovilė. Atmosferos slėgio kitimo trumpalaikė prognozė pagal kietosios kosminės spinduliuotės srauto variacijas 1,2–1,6 ir 1,6–4,0 MeV energiniuose diapazonuose. Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283010, p. 163-169. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Garuckas Rimantas; Ambrozaitė Dovilė; Lapušinskaja Irina. Lietuvos alaus pramonės rinkos tyrimas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 43-52. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2006 - Ambrozaitė Dovilė; Ramanavičienė Almira; Kurtinaitienė Bogumila. Amperometrinių imunosensorių kūrimas ant grafitinių elektrodų. Biochemija: mokslas ir žinių visuomenė : Lietuvos biochemikų draugijos IX-asis suvažiavimas-konferencija : 2006 m. birželio mėn. 16-18 d., Tolieja (Molėtų raj.), Lietuva. Tolieja: 2006, p. 19. [M.kr.:N 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]