Nida Vasiliauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Vasiliauskaitė Nida. Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 11-21. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Vasiliauskaitė Nida. Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 175-186. [M.kr.:S 002; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2012 - Vasiliauskaitė Nida. Racionalumo ir teisingumo sąjungos problema Johno Rawlso „Politiniame liberalizme”. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T.82 (2012), p. 126-138. [M.kr.:H 001; S 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2008 - Vasiliauskaitė Nida. Juoko teorijos juok(ingum)as: Pro et contra henri bergson. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 55, p. 74-81. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Demokratija be prievartos: socialinė utopija?. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. priedas (2006), p. 36-45. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Vasiliauskaitė Nida. Seksualinis nacionalizmas: „Aš myliu Lietuvą“. Politologija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. T. 1 (69), spec, nr. „Politika ir medijos“ (2013), p. 62-87. [M.kr.:S 002; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Eurofobija ir tautinės tapatybės mistika: ar galime prarasti tai, ko neturime?. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3, p. 14-19. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Eurofobija ir tautinės tapatybės mistika: ar galime prarasti tai, ko neturime?. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Anamorfinės strategijos Lietuvoje. Athena: filosofijos studijos = Athena: Philosophical Studies. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 1822-5047. 2006, Nr. 1, p. 215-218. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. "Riba" kaip aporetinė Jeano François Lyotard'o filosofijos prielaida. Athena. Filosofijos studijos / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius: Versus aureus. ISSN 1822-5047. 2006, Nr. 1, p. 82-96. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2005 - Vasiliauskaitė Nida. Jeanas Baudrillardas: racionalumo, politikos ir politinės filosofijos erozija. Žmogus ir žodis / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-8600. T. 7, nr. 4 (2005), p. 13-22. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2017 - Vasiliauskaitė Nida. Editorial. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 10, no. 2 (2017), p. 109-110. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2007 - Vasiliauskaitė Nida. Tikėjimas, žinojimas ir linksmas disertacijos gynimas : [recenzija VGTU Filosofijos ir politologijos katedros dėst. Mindaugo Briedžio disertacijai „Tikėjimo ir žinojimo problema P. Tillicho filosofinėje teologijoje“]. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T. 71 (2007), p. 176-179. [M.kr.:H 001; H 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Filosofinė poetika, poetinė filosofija ar filosofinė poezija? : [recenzija]. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 18, Nr. 3 (2007), p. 83-84. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Filosofinė poetika, poetinė filosofija ar filosofinė poezija? : [recenzija kn.: Kačerauskas, Tomas. Filosofinė poetika. Vilnius : Versus aureus, 2006]. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 18, nr.3 (2007), p. 83-84. [M.kr.:H 001; H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recencuojamuose leidiniuose

2010 - Vasiliauskaitė Nida. Postmodernaus būvio laidotuvės?: (pratarmė). Postmodernus būvis : ataskaita apie žinojimą / Jean-FranÇois Lyotard. Vilnius: Baltos lankos, 2010. ISBN 9789955233572, p. 7-12. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2006 - Vasiliauskaitė Nida. Nepolitinė politika, arba šiuolaikinio politinio gyvūno metamorfozė : [recenzija kn.: Arendt, Hannah. Žmogaus būklė : vertė Aldona Radžvilienė, Arvydas Šliogeris. Vilnius : Margi raštai, 2005. 311 p.]. ŠMC interviu. Pokalbiai apie meną. Vilnius: ŠMC. ISSN 1822-2064. 2006, Nr. 5, p. 23. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijos

2010 - Reingardė Jolanta; Vasiliauskaitė Nida; Erentaitė Rasa. Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose : studija. Vilnius: "Sorre", 2010. [M.kr.:S 005; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 7.286]

Vertimai

2014 - Vasiliauskaitė Nida. Dokumentinė fikcija : markeris ir atminties fikcija. Athena : filosofijos studijos. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 1822-5047. Nr. 9 (2014), p. 60-71. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Vasiliauskaitė Nida. Iš pradžių kaip tragedija, po to kaip farsas. Kaunas: Kitos knygos, 2013. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 13.500]
2010 - Klivis Edgaras; Žukauskaitė Audronė; Vasiliauskaitė Nida. Sveiki atvykę į tikrovės dykumą : esė. Kaunas: Kitos knygos, 2010. [M.kr.:H 001; S 002] [Aut.lankų sk.: 14.286]
2010 - Bielskis Andrius; Pažėraitė Aušra; Vasiliauskaitė Nida. Smurtas : esė. Vilnius: DEMOS kritinės minties institutas, 2010. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 16.571]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Slavoj Žižek. "Robertas Schumannas: romantikas antihumanistas". Muzika kaip kultūros tekstas: naujosios muzikologijos antologija / sudarė R. Goštautienė. Vilnius: Apostrofa, 2007. ISBN 9789955605287, p. 236-259. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Naomi Cumming. "Tapatinimosi siaubai: Reicho "Skirtingi traukiniai". Muzika kaip kultūros tekstas: naujosios muzikologijos antologija / sudarė R. Goštautienė. Vilnius: Apostrofa, 2007. ISBN 9789955605287, p. 365-387. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Carolyn Abbate, "Opera, arba moterų įbalsinimas". Muzika kaip kultūros tekstas: naujosios muzikologijos antologija / sudarė R. Goštautienė. Vilnius: Apostrofa, 2007. ISBN 9789955605287, p. 260-297. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 2.714]
2006 - Vasiliauskaitė Nida; Pankūnaitė Birutė. Hall Foster. "Tikrovės sugrįžimas". Post/modernizmas: postmodernizmo darbų rinktinė / [Jean François Lyotard, Slavoj Žižek, Fredric Jameson, Zygmunt Bauman, Hal Foster] ; sudarė Audronė Žukauskaitė. Kaunas: Meno parkas, 2006. ISBN 9955674016, p. 87-117. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 2.214]