Valentinas Varnauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Jankauskas Vytenis; Antonov Maksim; Varnauskas Valentinas; Skirkus Remigijus; Goljandin Dmitri. Effect of WC grain size and content on low stress abrasive wear of manual arc welded hardfacings with low-carbon or stainless steel matrix. Wear. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0043-1648. Vol. 328-329 (2015), p. 378-390. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Jankauskas Vytenis; Katinas Egidijus; Varnauskas Valentinas; Katinas Adomas; Antonov Maksim. Assessment of the reliability of hardfacings for soil rippers. Journal of Friction and Wear. New York: Allerton Press. ISSN 1068-3666. Т. 36, N 1 (2015), p. 89-95. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Jankauskas Vytenis; Kreivaitis Raimondas; Kulu Priit; Antonov Maksim; Milčius Darius; Varnauskas Valentinas. Research of abrasive erosion wear for Fe-C-Cr-B hard layers. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, Nr. 4(72), p. 71-76. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Jankauskas Vytenis; Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Kreivaitis Raimondas. Research into wear of welded hard layers. International Conference BALTTRIB'2007. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania, 21-23 November 2007: conference programme and abstracts / Lithuanian Scientific Society Department „Tribologija", Lithuanian University of Agriculture, International Tribology Council, Kaunas University of Technology, Polish Society of Tribology. Kaunas: LZŪU, 2007, p. 29. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Jankauskas Vytenis; Varnauskas Vytenis; Valiulis A.V.; Kreivaitis Raimondas. Research into wear of welded hard layers. BALTTRIB' 2007: international conference: proceedings: Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania 21-23 November 2007. .. ISSN 1822-8801. 2007, p. 58-62. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Sereika Mantvydas; Varnauskas Valentinas; Gedzevičius Irmantas. Technologinių parametrų įtakos virintinės jungties savybėms tyrimai, suvirinant AISI 304 plieną. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Chabba Hanae; Gedzevičius Irmantas; Varnauskas Valentinas; Gargasas Justinas; Dafir Driss; Belmir Fouzi. Influence of heat treatment on microstructural evolution and mechanical characteristics of AA6061 aluminum alloy. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Rudzinskas Vitalijus. Investigation of alloy elements transfer in arc facing by high carbon and chromium content electrodes. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials II: selected, peer reviewed papers from the 3rd international conference (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September 2007. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 144 (2009), p. 257-260. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Varnauskas Valentinas. Manufacturing of welding electrodes in Lithuania. Welding in the world. London: International Institute of Welding. ISSN 0043-2288. Vol. 51 (2007), p. 347-356. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Jankauskas Vytenis; Kreivaitis Raimondas; Klimas V.; Varnauskas Valentinas. Strengthening of machine elements used in abrasive environment by hard layers alloying. Mechanika -2006: Proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006 Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee of Lithuania and Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2006, p. 105-108. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Jankauskas Vytenis; Varnauskas Valentinas; Kreivaitis Raimondas; Adamonis Donatas. Apvirintų paviršių abrazyvinio dilimo tyrimai. Inžinerija = Engineering. Kaunas: Akademija. ISSN 1392-8279. Nr. 7 (1) (2006), p. 64-68. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Varnauskas Valentinas. Manufacturing of welding electrodes in Lithuania. 60th Annual Assembly and International Conference. 01-08 July 2007, Dubrovnik-Cavtat, Croatia : proceedings of the IIW International conference "Welding & Materials. Technical, economic and ecological aspects" / Intenational Institute of Welding, Croatian Welding Society. Zagreb: Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2007. ISBN 9789537518004, p. 347-355. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Jankauskas Vytenis; Kreivaitis Raimondas. Investigation of chromium transfer from electrode coating into weld pool and its influence on cladding or surfacing weld metal properties. 2nd International Conference Mechatronic systems and materials, MSM '2006 : [Elektroninis išteklius], 31 August - 3 September 2006, Cracow, Poland. [CD] / Department of Mechanics and Machine Design from Centre of Structural Integrity (CESTI), Faculty of Mechanical Engineering, Opole University of Technology, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, AGH University of Science and Technology, Cracow. Opole: Opole University of Technology, 2006, p. [1-8]. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Aplydymo elektrodų glaisto komponentų įtaka prilydyto metalo savybėms. Mechanika - 2005 : 10 osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2005 m. balandžio 7-8 / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos Mokslų Akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098503, p. 505-510. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Cr ir C patekimo iš elektrodo glaisto į prilydomą metalą dėsningumų tyrimas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 19- 20 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282143, p. 105-111. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Navikienė Vilma; Varnauskas Valentinas; Rudzinskas Vitalijus. Suvirinimo elektrodų technologinių parametrų įtaka prilydyto metalo cheminei sudėčiai. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 97-104. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Elektrodų glaistų medžiagos, jų gavybos būdai bei naudojimo technologiniai ir ekonominiai aspektai. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 21-22 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059070, p. 71-77. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Rudzinskas Vitalijus. Investigation of alloy elements transfer in arc facing by high carbon and chromium content electrodes. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007), 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania : abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 260-261. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Research of consistent patterns of transfer of alloys elements from electrode to fused metal. Advanced materials and technologies : book of abstracts of the 7-th International summer school-conference : Palanga, Lithuania, 27-31 August 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098945, p. 117. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Jankauskas Vytenis; Varnauskas Valentinas; Skirkus Remigijus. Kompozitinių medžiagų su volframo karbidu, gaunamų rankiniu elektrolankiniu metodu, kūrimas ir tyrimas. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 27-28. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Varnauskas Valentinas; Pokhmurska Hanna. Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų struktūros įtakos tribologinėms savybėms tyrimai. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 26-27. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Jankauskas Vytenis; Kreivaitis Raimondas. Investigation of chromium transfer from electrode coating into weld pool and its influence on cladding or surfacing weld metal properties. 2nd International Conference Mechatronic systems and materials, MSM '2006: abstracts, 31 August - 3 September 2006, Cracow, Poland / Department of Mechanics and Machine Design from Centre of Structural Integrity (CESTI), Faculty of Mechanical Engineering, Opole University of Technology, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, AGH University of Science and Technology, Cracow. Opole: Opole University of Technology, 2006. ISBN 8388492624, p. 89. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Varnauskas Valentinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Rudzinskas Vitalijus. Search of new coating compositions for high quality arc welding electrodes. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 185. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Varnauskas Valentinas. Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 7.857]
2008 - Varnauskas Valentinas. Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 7.071]