Saulius Valentinavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Belevičius Rimantas; Juozapaitis Algirdas; Rusakevičius Dainius; Misiūnaitė Ieva; Valentinavičius Saulius. Optimal schemes of underslung girder foot bridges for different spans and deck types. Bauingenieur. Dusseldorf: Springer-VDI Verlag. ISSN 0005-6650. Vol. 92 (2017), p. 427-434. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Ramanauskas Mikalojus; Šešok Dmitrij; Belevičius Rimantas; Kurilov Jevgenij; Valentinavičius Saulius. Genetic algorithm with modified crossover for grillage optimization. International journal of computers, communications and control. Bihor: CCC Publications. ISSN 1841-9836. Vol. 12, no 3 (2017), p. 393-402. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Belevičius Rimantas; Ivanikovas Sergėjus; Šešok Dmitrij; Valentinavičius Saulius; Žilinskas Julius. Optimal placement of piles in real grillages: experimental comparison of optimization algorithms. Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. t. 40, no. 2 (2011), p. 123-132. [M.kr.:N 009; T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2004 - Weener Roelof Johan; Valentinavičius Saulius; Welleman Johannes Wijnand. Implementation of FNL calculation methods in engineering software package MATRIX FRAME®. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 941-944. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Mackūnas Artūras; Valentinavičius Saulius. Lietaus sankaupos apkrovos įvertinimo algoritmas. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2018, Nr. 48 (1), p. 24-29. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Gerfolveden Valentina; Mačiūnas Darius; Šešok Dmitrij; Valentinavičius Saulius; Glėbienė Elena. Inžinerinių konstrukcijų masės optimizavimas taikant genetinius algoritmus. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 313-327. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2006 - Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas; Vasiliauskienė Lina. Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures. WSEAS transactions on applied and theoretical mechanics. Athens: WSEAS. ISSN 1991-8747. Vol. 1, iss. 1 (2006), p. 106-109. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Vasiliauskienė Lina; Baušys Romualdas; Valentinavičius Saulius. Adaptive finite element analysis taking to the account singularity effect. WSEAS transactions on mathematics. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2769. Vol. 5, iss. 7 (2006), p. 777-784. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Vasiliauskienė Lina; Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas. Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems. WSEAS transactions on applied and theoretical mechanics. Athens: WSEAS. ISSN 1991-8747. Vol. 1, iss. 1 (2006), p. 33-38. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius; Michnevič Edvard. Multilevel optimization of grillages. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, no. 2 (2002), p. 98-103. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimisation of grillage-type foundations. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. 6, Nr. 4 (2000), p. 255-261. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Vasiliauskienė Lina; Valentinavičius Saulius; Baušys Romualdas. Postprocessing error estimation taking to the account singularity effect. Proceedings of the WSEAS International Conferences: MATH'06,TELE-INFO'06, SIP'06: Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006 [CD]. Athens: WSEAS Press, 2006. ISBN 9608457459, p. 1-6. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas; Vasiliauskienė Lina. Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006. Athenes: WSEAS, 2006. ISBN 9608457564, p. 384-387. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Vasiliauskienė Lina; Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas. Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006. Venice: WSEAS, 2006. ISBN 9608457564, p. 378-383. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Weener Roelof Johan; Valentinavičius Saulius; Welleman Johannes Wijnand. D implementation of FNL calculation methods in engineering software package MATRIX FRAME. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimization of grillage-type foundations. ECCM-2001, 2nd European Conference on Computational Mechanics : Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. Cracow: 2001. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius; Weener Roelof Johan. Optimisation of Grillage-Type Foundations. Information and Communication Technology (ICT) in the Practice of Building and Civil Engineering : Symposium Report : 2nd Worldwide ECCE Symposium 6-8 June, 2001, Finland. Helsinki: 2001, p. 251-256. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimizacijos uždaviniai statinių pamatams. Lietuvos matematikos draugijos XLI konferencijos mokslo darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos inst, 2000, p. 365-372. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1995 - Čyras Petras; Valentinavičius Saulius. Traumatizmo analizės statistiniu metodu patikimumo kontrolė. 4-osios tarptautinės konferencijos "Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos", įvykusios Vilniuje 1995 m. gegužės 10-13 d., straipsniai. Vilnius: Technika. ISBN 9986051819. t. 1 (1995), p. 387-390. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1993 - Čyras Petras; Valentinavičius Saulius. Kompiuterinė darbo poza. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 3th international conference, held on May 10-13, 1993, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 1993, p. 486-490. [M.kr.:M 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Weener Roelof Johan; Valentinavičius Saulius; Welleman Johannes Wijnand. D implementation of FNL calculation methods in engineering software package MATRIX FRAME. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 389-390. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimization of grillage-type foundations. ECCM-2001. 2nd European Conference on Computational Mechanics : solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Cracow, Poland June 26-29, 2001. Vol. 1, Cracow, 2001. 2001, p. 416-417. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Programavimas C++ : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 15.230]

Mokomosios knygos

2012 - Skaržauskas Valentinas; Valentinavičius Saulius. Konstrukcijų mechanikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 15.800]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Lučinskis Raimundas; Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga; Valentinavičius Saulius. Programavimas C++ : nuotolinių studijų modulio medžiaga. Vilnius: VGTU Informaciniu technologiju katedra, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.143]
1996 - Valentinavičius Saulius. Globalinis kompiuterių tinklas Internet. Vilnius: Technika, 1996. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.286]