Loreta Valaitytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena. Portlandcemenčio kiekio betone nustatymas. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2001, Nr. 2(19), p. 32-37. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Kulinič Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija, apnašų susidarymas ir jų mažinimas. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 3 (1999), p. 217-221. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra. The thermodynamics of the synthesis, decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Valaitytė Loreta. Binders on the Base of Gypsum Either Phosphogypsum and Kaolin. Ibausil : 14. Internationale Baustoffagung, 20-23 September, 2000, Weimar Bundesrespublik Deautschland. Tagunsbericht-Band 1. Weimar.. 2000, p. 227-229. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Kazragis Algimantas; Nickus Ipolitas; Valaitytė Loreta. Naujos sauso statybinio glaisto mišinių sudėtys. Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2000 m. gegužės 12. Kaunas: Technologija, 2000. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta. Aukštatemperatūrio gipso arba fosfogipso ir kaolino rišamosios medžiagos gavimas. Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2000 m. gegužės 12. Kaunas: Technologija, 2000, p. 68-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Agnė. Rišamųjų medžiagų susidarymas iš gipso ir kaolino. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga : fizika ir fizinė kompiuterija, chemija ir bioinžinerija, matematika, informatika, skaičiuojamoji mechanika. Vilnius: Technika, 1999, p. 147-151. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena. Kalcio silikatų susidarymo termodinamika. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 50-58. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Tamulaitienė Birutė. Kalcio hidrosilikatų termodinaminių funkcijų standartinių reikšmių priklausomybė nuo hidrosilikatų sudėties. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 59-65. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Gailius Albinas; Juknevičiūtė Aušra. Fosfogipso cheminis bei terminis perdirbimas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 153-157. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Valaitytė Loreta. Anhidritinio cemento savybės, naudojant fosfogipsą jo gamyboje. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 2 tomas. Fiziniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 74-79. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Valaitytė Loreta. Termodinaminis anhidritinės rišančiosios medžiagos, turinčios numatytą aktyvatoriaus kiekį, gamybos temperatūros prognozavimas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 4. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053277, p. 118-125. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 111-112. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra. The thermodynamics of the synthesis decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 86-87. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Valaitytė Loreta; Kulinič Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija bei apnašų susidarymas ir jų sumažinimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Zalieckienė Elena; Valaitytė Loreta; Savin L.. Anhidridinių statybinių medžiagų, gautų iš fosfogipso, fizikinių mechaninių savybių tyrimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998, p. 26, 88-89. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]