Kristina Vaičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Batarlienė Nijolė; Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina; Šapalaitė Ingrida; Jarašūnienė Aldona. The impact of human resource management on the competitiveness of transport companies. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 110-116. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Palšaitis Ramūnas; Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina. Improvement of warehouse operations management by considering competencies of human resources. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 604-613. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Vaičiūtė Kristina; Skirmantienė Jolanta; Domanska Lidia. Assessment of transport specialists’ competencies in transport/logistics companies. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 628-634. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Palšaitis Ramūnas; Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina. Social competencies and perspectives of human resources in logistics organization. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina; Batarlienė Nijolė. Research on competencies of human resources in transport sector: Lithuanian case study. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 336-343. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skirmantienė Jolanta; Vaičiūtė Kristina. Competence evaluation of transport management specialists: research on graduates’ attitudes registered at labour exchange. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Jarašūnienė Aldona; Batarlienė Nijolė; Vaičiūtė Kristina. Application and management of information technologies in multimodal transportation. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 309-315. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]