Ana Ušpurienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Ušpurienė Ana; Sakalauskas Leonidas; Gricius Gediminas. Modified L-shaped decomposition method with scenario aggregation for a two-stage stochastic programming problem. Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. vol. 47, no. 4 (2018), p. 728-738. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Ušpurienė Ana; Sakalauskas Leonidas; Giuliani Saverio; Meloni Carlo. ABC model for economic development of a firm. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 512-531. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Ušpurienė Ana; Sakalauskas Leonidas; Dumskis Valerijonas. Financial resource allocation in higher education. Informatics in education. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 1648-5831. Vol. 16, No. 2 (2017), p. 289-300. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Ušpurienė Ana. Žaidimų įvesties valdymas naudojant DirectInput. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 144-148. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Ušpurienė Ana. 3D objektų animavimas naudojant Unity. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 138-143. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Ušpurienė Ana. Populiariausių interneto 3D grafikos atvaizdavimo JavaScript variklių galimybių palyginimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 121-126. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Ušpurienė Ana. Papildytos realybės panaudojimas mokymo procese. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 110-114. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Ušpurienė Ana. Grafinių objektų modeliavimas naudojant fraktalus. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 104-109. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Ušpurienė Ana. Fotogrametrinės 3D objektų kūrimo programinės įrangos palyginimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 127-130. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Ušpurienė Ana. 3D modelių kūrimas naudojant dronus DJI ir Agisoft Photoscan. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 115-120. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]