Ana Usovaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana. On connection of variations between hard cosmic ray flux, temperature and cardiovascular diseases in Vilnius and sunspot number during 2001–2012. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 2 (2015), p. 113-120. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita; Juozulynas Jurgis Algirdas. Leaps in cardiovascular diseases after a decrease of hard cosmic ray flux and atmospheric pressure in Vilnius city in 2004–2007. International Journal of Biometeorology. Berlin: Springer-Verlag Heidelberg. ISSN 0020-7128. Vol. 53, no. 6 (2009), p. 471-477. [M.kr.:M001; N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Gaspariūnas Jonas; Juozulynas Jurgis Algirdas. On the connection between hard cosmic ray flux variations and changes in cardiovascular disease in Vilnius city. International Journal of Biometeorology. Berlin: Springer-Verlag. ISSN 0020-7128. Vol. 49, iss. 4 (2005), p. 267-272. [M.kr.:N002; N012; T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas J.; Usovaitė A.; Juozulynas Jurgis Algirdas. On the connection between hard cosmic ray flux variations and changes in cardiovascular disease in Vilnius city. International journal of biometeorology. .. ISSN 0020-7128. Vol. 49, no. 4 (2004), p. 267-272. [M.kr.:M001; N002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Styro Dmitrijus; Čiučelis Algirdas; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita. On possibility of short-term prognosis of cyclonic activity after-effects in Vilnius by variation of hard cosmic ray flux. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 16, no. 4 (2008). [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Styro Dmitrij; Usovaitė Ana. About relationship between hard cosmic rays flux and trauma leaps in assessing the human factor in 2007–2012 in Vilnius city. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-6]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana; Vdovinskienė Sonata. Automated design tools usage for teaching of mechanical orientation students. Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-2951, p. 55-60. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Juozulynas Algirdas. On the relationship between hard cosmic ay flux decrease and trauma leaps in 2007–2009 in Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 362-366. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Grabys Juozas; Usovaitė Ana; Gaspariūnas Jonas. Environmental pollutants emission from public transport assessment and analysis in Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 893-897. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. Topicality and using of civil engineering projects visualization. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285939. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita. On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 368-373. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Kleiza Jonas; Usovaitė Ana. Hard cosmic ray flux variations and a leap in the number of cardiovascular disease in Vilnius in 2003. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 282-285. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. Vizualinė komunikacija: kompiuterinės grafikos įrankių taikymas, kuriant logotipą. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 78-90[Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Styro Dmitrij; Juozulynas Jurgis Algirdas; Usovaitė Ana; Gaspariūnas Jonas. On prognostic connection between hard cosmic ray flux decrease and leaps of cardiovascular diseases in 2008–2009 in Vilnius. Acta medica Lituanica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. vol. 18, nr. 3 (2011), p. 132-137. [M.kr.:M001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Styro Dmitrijus; Juozulynas Algirdas; Usovaitė Ana; Gaspariūnas Jonas. On prognostic connection between hard cosmic ray flux decrease and leaps of cardiovascular diseases in 2008-2009 in Vilnius. Acta medica Lituanica. Vilnius: Academia. ISSN 1392-0138. Vol. 18, no. 3 (2011), p. 132-137. [M.kr.:M001; N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. Medijomis paremtas dėstymas kaip informacijos pateikimo ir įsisavinimo pagalbininkas. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 4 (2010), p. 17-23. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Žiūrienė Rytė; Usovaitė Ana; Reimeris Ramojus. Internetinės erdvės pritaikymas daltonizmą turintiems vartotojams. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 4 (2010), p. 118-126. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Styra Dmitrij; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita; Juozulynas Algirdas; Lukšienė Aloyza. On connection between hard cosmic ray flux, atmospheric pressure variation and the leaps of cardiovascular diseases in Vilnius in 2002. Acta medica Lituanica. .. ISSN 1392-0138. Vol. 14, no. 3 (2007). [M.kr.:M001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita; Juozulynas Algirdas; Lukšienė Aloyza. On connection between hard cosmic ray flux, atmospheric pressure variation and the leaps of cardiovascular diseases in Vilnius in 2002. Acta medica Lituanica. Vilnius: Academia. ISSN 1392-0138. Vol. 14, no. 3 (2007), p. 205-209. [M.kr.:M004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Поиск оптимального метода и энергетического диапазона жесткого космического излучения для прогноза изменения сердечно-сосудистых заболеваний. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 13, № 1 (2008), p. 103-111. [M.kr.:N012; T004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Peculiarities of hard cosmic radiation variations near the ground surface in accordance with geomagnetic activity changes. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 3 (2004), p. 96-102. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Styro Dmitrijus; Гаспарюнас Йонас; Usovaitė Ana. Поиск оптимального метода и энергетического диапазона жесткого космического излучения для прогноза изменения сердечно-сосудистых заболеваний. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 8, № 1 (2003), p. 89-94. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Styro Dmitrijus; Гаспарюнас Йонас; Bogdanovičius Aleksejus; ???????? ?????????; Usovaitė Ana. О прогностической связи изменений потока жесткого космического излучения и сердечно-сосудистых заболеваний в. г. Вильнюс в 1997-2001 г.г. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 8, № 6, с. 39-46 (2003), p. 39-46. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Gaspariūnas Jonas. Ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės energetinio spektro nestabilumo ir vyresnio amžiaus žmonių širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimų paieška. Gerontologija. Vilnius.. ISSN 1392-9062. T. 3, nr. 3 (2002), p. 125-128. [M.kr.:M005; N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Usovaitė Ana. Virtualių valdymo mygtukų realizacijos įgyvendinimas Vuforia aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 164-167. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Usovaitė Ana. Virtualaus žinių patikros testo įgyvendinimas Vuforia aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 168-171. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Usovaitė Ana. Išplėstinės realybės Vuforia kūrimo įrankio apžvalga. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 155-159. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Usovaitė Ana. Išplėstinės realybės aplikacijos su garso takeliu kūrimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 160-163. [M.kr.:T001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Usovaitė Ana; Rybokas Mindaugas. Visualisation of particle movement using graphics libraries. Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd international scientific conference, 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017. ISSN 1822-2951, p. 387-390. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Usovaitė Ana. The comparision of graphic programing libraries. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 42-44. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Usovaitė Ana. Srautų kontrolės Directx 12 versijoje apžvalga. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 86-91. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Usovaitė Ana. Overview of the graphic programming teaching experience. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 45-47. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Usovaitė Ana. Komandų sąrašų valdymas Direct x 12 versijoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2017. ISSN 2335-8661, p. 92-95. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Usovaitė Ana. Direct3d 12 versijos inicijavimo trumpas aprašas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 81-85. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Rybokas Mindaugas; Usovaitė Ana. Augmented reality opportunity for mechanics review. Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd international scientific conference, 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017. ISSN 1822-2951, p. 318-322. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Usovaitė Ana. Veidrodinio atspindžio tekstūravimo metodo taikymas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 104-108. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Usovaitė Ana. Textures alpha mapping technolody realization with directx. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 98-101. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Usovaitė Ana. Texture mapping and lighting effects. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 82-85. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Usovaitė Ana. Tekstūravimo metodas taikant paralaksą. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 2335-8661. 2015, p. 99-103. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Usovaitė Ana. Dvikrypčio atspindžio pasiskirstymo funkcija. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 95-98. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Usovaitė Ana. Bump mapping effect application analysing. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 54-57. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Usovaitė Ana. Apšvietimo moduliai ir jų apibūdinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Antano Stulginskio universitetas. ISSN 2335-8661. 2015, p. 91-94. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. 3D modeling options analysis in AutoCAD 2015 version. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 9-12. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Styro Dmitrij; Usovaitė Ana. About relationship between hard cosmic rays flux and trauma leaps in assessing the human factor in 2007–2012 in Vilnius city. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-6]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Juozulynas Algirdas. On the relationship between hard cosmic ay flux decrease and trauma leaps in 2007–2009 in Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 362-366. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Grabys Juozas; Usovaitė Ana; Gaspariūnas Jonas. Environmental pollutants emission from public transport assessment and analysis in Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 893-897. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vdovinskienė Sonata; Usovaitė Ana. CAD systems application for modelling landscape and its elements. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 171-184. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Juodagalvienė Birutė; Usovaitė Ana; Sakauskienė Lina. Applied graphics skills using for selection a wall element. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 164-170. [M.kr.:T002; T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Usovaitė Ana. Организация работы по выполнению комплексного задания по компьютерной графике. Инновационные технологии организации обучения в техническом ВУЗ-е: на пути к новому качеству образования: материалы международной научно-методической конференции, 13-15 апреля 2010 г. Ч. 2. / Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Пенза: ПГУАС, 2010. ISBN 9785928206024, p. 234-238. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. Topicality and using of civil engineering projects visualization. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 386-390. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Stankevič Jelena. Data processing for connection between hard cosmic ray flux variations and human health disorder analyzis. Medical Physics in the Baltic States : proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 147-149. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Usovaitė Ana. AutoLISP terpės taikymas formuojant sąramų konstrukcijų mazgus. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 167-170. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Usovaitė Ana; Danaitis Konstantinas Stanislovas. AutoCAD spausdinimo galimybių išskirtinė apžvalga. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 161-166. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. 3D projektavimo technologijos teoriniai pagrindai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 39-42. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Damauskaitė Jovita; Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana. Sąryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės, atmosferos slėgio variacijų ir širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimų paieška Vilniaus mieste 2004 metais. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 412-420. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita. On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Čiučelis Algirdas; Damauskaitė Jovita. О возможности кратковременного прогноза аномальных явлений на земле по колебаниям потока жесткого космического излучения. Международный симпозиум "Физика атмосферы: наука и образование" (11 – 13 сентября 2007 г., С. Петербург-Петродворец) : сборник тезисов = International symposium «Atmospheric physics: science and education» / Saint-Petersburg State University. Санкт-Петербург: 2007, p. 268-271. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana; Juozulynas Algirdas. On prognosis of leaps of cardiovascular diseases by variation of hard cosmic radiation. Международная конференция "Погода и биосистемы. Космогеофизические и гидрометеорологические факторы экологии биосистем (растений, животных, человека)", 11–14 октября 2006 года, Санкт-Петербург / Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова. Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006. ISBN 5948562239, p. 328-335. [M.kr.:M004; N002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Kleiza Jonas; Usovaitė Ana. Hard cosmic ray flux variations and a leap in the number of cardiovascular disease in Vilnius in 2003. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-5. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Styro Dmitrijus; Гаспарюнас Йонас; Usovaitė Ana. О поиске критериев прогноза изменения числа сердечно-сосудистых заболеваний по колебаниям потока жесткого космического излучения в г. Вильнюсе в 1997-2001 г.г. Научные чтения "Белые ночи-2003" : материалы VII Международных научных чтений. Санкт-Петербург: МАНЭБ, СПб, 2003. ISBN 5898090495/1, p. 155-156. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Damauskaitė Jovita; Usovaitė Ana; Styro Dmitrijus. Sąryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės, atmosferos slėgio variacijų ir širdies bei kraujagyslių ligų 2005 metais paieška Vilniaus mieste. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-5]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Damauskaitė Jovita; Usovaitė Ana. Ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės srauto ir atmosferos slėgio paieška Vilniuje. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 217-223. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Prognostinio ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės srauto variacijų ir širdies-kraujagyslių ligų paūmėjimo 1997-2002 m. Vilniaus m. paieška. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2004 m. balandžio 15 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2004 m. balandžio 16 d.). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605723X, p. 181-187. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės srauto nestabilumo ir širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimo tyrimas. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2003 m. balandžio 17 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2003 m. balandžio 18 d.). Vilnius: Technika, 2003. ISBN 996056195, p. 149-154. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2003 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės srauto nestabilumo ir širdies bei kraujagyslių ligų tyrimas. 35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2003 m. birželio 12-14. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2003. ISBN 9986869773, p. 139. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Searching of the optimum method and power range of hard cosmic rays flux to predict the change of number of heart and vascular diseases. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 140-141. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Styro Dmitrijus; Gaspariūnas Jonas; Usovaitė Ana. Optimalaus metodo ir kieto kosminio spinduliavimo energetinio intervalo paieška širdies ir kraujagyslių susirgimų skaičiaus pokyčio prognozei. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 38. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Usovaitė Ana. Kietosios kosminės spienduliuotės eksperimentiniai tyrimai ir praktinis taikymas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 9.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Usovaitė Ana. Grafikos programavimas DirectX terpėje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 2.560]
2009 - Usovaitė Ana. Trimačių objektų atvaizdavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 9.357]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Danaitis Konstantinas Stanislovas; Usovaitė Ana. Grafikos valdymas AutoCAD aplinkoje : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 11.286]