Kęstutis Urbonas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Turskis Zenonas; Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. A hybrid fuzzy group multi-criteria assessment of structural solutions of the symmetric frame alternatives. Symmetry. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-8994. vol. 11, iss. 2 (2019), p. 1-20. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2016 - Urbonas Kęstutis; Sližytė Danutė; Mackevičius Rimantas. Influence of the pile stiffness on the ground slab behaviour. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 5 (2016), p. 690-698. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Influence of the column web panel behaviour on the characteristics of a beam-to-column joint. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 2 (2013), p. 318-324. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Influence of the semi-rigid bolted steel joints on the frame behaviour. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 237-241. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Analysis of the steel frames with the semi-rigid beam-to-beam and beam-to-column knee joints under bending and axial forces. Engineering Structures. Oxford: Elsevier. ISSN 0141-0296. vol. 30, iss. 11 (2008), p. 3114-3118. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Behaviour of semi-rigid steel beam-to-beam joints under bending and axial forces. Journal of constructional steel research. Oxford: Elsevier. ISSN 0143-974X. Vol. 62, iss. 12 (2006), p. 1244-1249. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Šapalas Vaidotas; Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Built-up axial loaded column FE modelling and design according to STR and EC3. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. vol. 57 (2013), p. 1131-1137. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Characteristics of the semi-rigid bolted steel joints under bending and axial forces and its influence on the frame behaviour. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 512-516. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Behaviour of steel beam-to-beam connections under bending and axial force. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 650-653. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Kolonos sienelės elgsenos poveikis sijos-kolonos mazgo lenkiamosios galios ir standžio rodikliams. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 4, no. 4 (2012), p. 125-132. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Component method extension to steel beam-to-beam and beam-to-column knee joints under bending and axial forces. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 11, no. 3 (2005), p. 217-224. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Numerical tests of steel beam-to-column semi-rigid connections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. vol. 9, no. 4 (2003), p. 292-296. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Urbonas Kęstutis. Jis mokė mane ir iki šiol moko. Rytdiena prasideda šiandien. VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094577758, p. 110-111. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Semi-riged steel joints under bending and axial force. Theoretical Foundations of Civil Engineering : Polish - Ukrainian Transactions = Збiрник наукових праць Приднïпровськоï державноï академiï будiвництва та архiтектури та Варшавського технiчного унiверситету. T. 13. Warsaw - Dnepropetrovsk: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2005. ISBN 5776388805, p. 291-298. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Venslavavičiūtė Raminta; Urbonas Kęstutis. Analysis of second-order effects of constructions behaviour. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 511-516. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Influence of the semi-rigid bolted steel joints on the frame behaviour. International Conference “Stability and Ductility of Structures”. Baltic Session of the International Colloquium sacred to the memory of the Millennium of the name of Lithuania mentioned for the first time in Saxon Quedlinburg annals [elektroninis išteklius], September 24–25, 2009, Vilnius, Lithuania : Collection of extended abstracts [CD] / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU, 2009, p. [1-2]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Characteristics of the semi-rigid bolted steel joints under bending and axial forces and its influence on the frame behaviour. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Behaviour of steel beam-to-beam connections under bending and axial force. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Urbonas Kęstutis. Skaitiniai kolonos-sijos jungčių eksperimentai. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 325-331. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Urbonas Kęstutis. Skaitinis kolonos-sijos su galine plokštele eksperimentas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 289-294. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Urbonas Kęstutis. Dvinavių kintamo skerspjūvio elementų rėmų elgsena. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 30 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2001, p. 44-48. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Urbonas Kęstutis; Daniūnas Alfonsas. Behaviour of steel beam-to-beam connections under bending and axial force. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 320-321. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Characteristics of the semi-rigid bolted steel joints under bending and axial forces and its influence on the frame behaviour. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 234-235. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Urbonas Kęstutis. Plieninių rėminių konstrukcijų pasiduodančių mazgų modeliavimo ir projektavimo metodų kūrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Rasiulis Konstantin; Šapalas Antanas; Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbonas Kęstutis; Zabulionis Darius. Plieninės konstrukcijos, elementai ir jų jungtys : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 19.240]

Mokomosios knygos

2011 - Šapalas Vaidotas; Urbonas Kęstutis; Rasiulis Konstantin. Plieninių sijų ir kolonų projektavimas pagal EC3 : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.060]