Tomas Ulitinas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas; Kalanta Stanislovas; Blaževičius Gediminas. An extended shakedown theory on an elastic–plastic spherical shell. Engineering structures. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. vol. 101 (2015), p. 352-363. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Kalanta Stanislovas; Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas; Grigusevičius Andrius. Optimization of bridge trusses height and bars cross-sections. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012), p. 112-119. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Venskus Artūras; Kalanta Stanislovas; Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas. Integrated load optimization of elastic-plastic axisymmetric plates at shakedown. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 203-208. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2012 - Kalanta Stanislovas; Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas. The discrete model and the analysis of a spherical shell by finite equilibrium elements. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 3 (2012), p. 266-272. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Kalanta Stanislovas; Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas. Equilibrium finite elements of spherical shells in analysis problems. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 515-523. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Ulitinas Tomas; Kalanta Stanislovas; Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas. Analysis of ultimate limit load of spherical shells applying von mises yield criterion. Опір матеріалів і теорія споруд: науково-технічний збірник. Випуск 94. Kиїв: КНУБА, 2015. ISSN 2410-2547, p. 49-58. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Ulitinas Tomas; Kalanta Stanislovas; Atkočiūnas Juozas. Sferinio kevalo saugos ribinio būvio analizė. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013), p. 69-75. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Ulitinas Tomas; Kalanta Stanislovas. Santvarų aukščio optimizavimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 6 (2010), p. 56-60. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Ulitinas Tomas. Optimized design and sensitivity analysis of elastic steel plane frames. MENDEL 2013: 19th international conference of soft computing, Brno, Czech Republic, June 26-28, 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. ISSN 1803-3814, p. 409-414. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Ulitinas Tomas. Sferinio kevalo optimizavimas prisitaikomumo sąlygomis : daktaro disertacija : technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.143]
2014 - Ulitinas Tomas. Sferinio kevalo optimizavimas prisitaikomumo sąlygomis. UAB „Baltijos kopija“: leidykla „Technika“ , 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.143]