Gytė Tupčiauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Tupčiauskaitė Gytė. Rekomendacijos skrydžių vadovų pamaininio darbo sukeliamų problemų prevencijai. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 22-25. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]