Eglė Tumelienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Malienė Vida. Identification of Heracleum sosnowskyi-invaded land using earth remote sensing data. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 3 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Malienė Vida. Analysis and identification of abandoned agricultural land using remote sensing methodology. Land use policy. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. vol. 82 (2019), p. 709-715. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė; Puzienė Rūta. Analyses of archival cartographic materials for geomorphological changes of river channel. Advances in civil engineering. London: Hindawi Ltd. ISSN 1687-8086. vol. 2018 (2018), p. 1-9. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania. International journal of aerospace engineering. New York, USA: Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Birvydienė Rosita; Butkus Algirdas; Būga Arūnas; Dedela Ramūnas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Musteikis Arvydas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Petroškevičius Petras; Puškorius V. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė; Antanavičiūtė Urtė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Comparing quality of aerial photogrammetry and 3D laser scanning methods for creating 3D models of objects. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė. Development of Lithuanian national geodetic vertical first order network. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable urban development. Roads and railways. Technologies of geodesy and cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1362-1368. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1446-1456. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė. Lithuanian topographical map of scale 1:50 000. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1334-1338. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Tumelienė Eglė. Project of Lithuanian national second order geodetic vertical network. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 897-902. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Būga Arūnas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 975-984. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Daugėla Ignas; Kučienė Jūratė. Programme for European Cooperating States (PECS): project Space Image Processing (SIP). EDUlearn20: 12th international conference on education and new learning technologies, 6-7 July 2020, Palma, Spain: conference proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. ISSN 2340-1117, p. 964-973. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Analysis of differences in 3D building information modeling. The International archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences - ISPRS archives. Prague: The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). ISBN 9781510897991. 2019, p. 65-69. [M.kr.:T 000; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Abandoned land classification using classical theory method. Baltic surveying: international scientific journal. Riga: Latvia University of Life Sciences and Technologies. vol. 10, no. 1 (2019), p. 60-68. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. BIM creation based on the building cadastral measurements. Geo-spatial provision of design, construction and operation of engineering structures : proceeding of international forum "GEOSTROY-2018" = Геопространственное обеспечение проректирования строительства и эксплуатации инженерных сооружений, 21-22 марта 2018 : труды междунородного форума "ГЕОСТРОЙ- 2018". Novosibirsk: NGASU (Sibstrin), 2018. ISBN 9785779508629, p. 49-55. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Tumelienė Eglė; Nareiko Viktor; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Photogrammetric measurements of heritage objects. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-5/W1. ISPRS Workshop “Geospatial Solutions for Structural Design, Construction and Maintenance in Training Civil Engineers and Architects”, 4-6 December 2017, Kyiv, Ukraine. ISPRS, 2017. ISSN 2194-9042, p. 71-76. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Skeivalas Jonas; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita. Fotogrametrijos metodai analizuojant akies lęšiuko skaitmeninius vaizdus. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 1 (2010), p. 25-29. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė; Rekus Donatas. Precizinio niveliavimo skaitmeniniais nivelyrais Wild NA3003 metodikos tobulinimas. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 31, nr. 3 (2005), p. 97-102. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė. Lietuviškas topografinis žemėlapis. Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių sąjunga. ISSN 1648-3014. 2008, Nr. 3, p. 34-40. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Tumelienė Eglė. Stambiųjų mastelių krašto topografinė nuotrauka pokario Lietuvoje. Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių sąjunga. ISSN 1648-3014. 2007, Nr. 1, p. 37-45. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė. Lietuvos pagrindinių niveliacijos linijų aukščių skirtumų pokyčiai. Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių sąjunga. ISSN 1648-3014. 2006, Nr. 2, p. 29-38. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Kaip išsaugoti geodezijos studijų programą? Geodezijos ir kadastro katedros dabartis ir perspektyvos. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2018 m. kovo 23 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 23 March, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Česnauskienė Jolanta; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Išmanaus nekilnojamojo turto kadastro ir registro link. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017, p. 1-4. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Geodezijos ir kadastro katedra mini 95-mečio jubiliejų. Katedros veikla, pasiekimai ir ateitis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017, p. 1-4. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-10]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė. Development of Lithuanian national geodetic vertical first order network. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1362-1368. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmontienė Aušra. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-11]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Krikštaponis Boleslovas; Tumelienė Eglė. Lithuanian topographical map of scale 1:50 000. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Tumelienė Eglė. Project of Lithuanian national second order geodetic vertical network. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-6. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Būga Arūnas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Zigmantienė Evelina. Topografic maps of Lithuanian territory in the end of XXth century. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 204. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Stepanovienė Jadvyga; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė. Technology of creation catalogue of national geodetic vertical first order network sities. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 157. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Stepanovienė Jadvyga; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė. Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmosios klasės tinklo punktų katalogo sudarymo technologija. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 73. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2012 - Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Zakarevičius Algimantas; Skeivalas Jonas; Ruzgienė Birutė; Žalnierukas Albinas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Bagdžiūnaitė Renata; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita. Devyniasdešimt geodezijos katedros metų : 1922-2012. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 14.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė. Inžinerinė geodezija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 8.240]
2005 - Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Zigmantienė Evelina. Geodezijos mokomoji praktika : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 10.643]
2004 - Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Zigmantienė Evelina. Geodezijos mokomoji praktika : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 7.286]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė. Inžinerinė geodezija : laboratorinių ir skaičiuojamųjų-grafinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 7.857]